Tuesday, November 20, 2007

ေယာက္်ားဘသားဆိုသူမ်ားသို႕ေပးစာ

အနာဂတ္တိုင္းျပည္ဧ။္ ပံုသ႑ာန္ကို ထုဆစ္ပံုေဖာ္ၾကမည့္ တိုင္းျပည္ ေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ ေခါင္းေဆာင္ ေလာင္းမ်ား ျဖစ္ၾကေသာ အဘိုးအရြယ္၊ အေဖအရြယ္၊ အစ္ကိုအရြယ္၊ ေမာင္အရြယ္ ရွိၾကေသာ ေယာက္်ား ဘသား မ်ားကို ေျမး အရြယ္၊ သမီးအရြယ္၊ ႏွမငယ္ အရြယ္၊ အမႀကီး အရြယ္ ရွိေသာကၽြန္မက မိမိဧ။္ ေဆြမ်ိဳး ရင္းခ်ာ သဖြယ္ သေဘာ ထားကာ မိမိဧ။္ မိသားစု ၀င္မ်ားကို မိမိမွ ျဖစ္ေစ လိုေသာ အေနအထား၊ ရွိေစ လိုေသာ အရည္အခ်င္း မ်ားကို အၾကံျပဳ ေဆြးေႏြး လုိက္ရ ပါသည္ရွင့္။ စာရႈ သူမ်ား အေနျဖင့္ မိမိဧ။္ မိသားစု၀င္ တစ္ဦးမွ အၾကံ ျပဳစာဟု သေဘာထားၿပီး ဖတ္ၾက ေစလို ပါသည္။ မိန္းကေလး တစ္ေယာက္ အေနျဖင့္ ျမင္သမွ်၊ ေတြးႏိုင္ သမွ် ကိုသာ တင္ျပျခင္း ျဖစ္ပါသည္ရွင့္။

ေယာက္်ားဘသား ျပည့္ခြန္အား
ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ျဖစ္ေစ၊ ကမၻာတလႊားတြင္ျဖစ္ေစ၊ တိုင္းျပည္ တျပည္ဧ။္ လုပ္ငန္း တာ၀န္ အရပ္ရပ္ကို ထမ္းရြက္ ေနၾက သည္မွာ ေယာက္်ား မ်ားမွာ အမ်ားစု ျဖစ္ေန ၾကၿပီး မိန္းမ အမ်ားစု မွာမူ အိမ္တြင္း အလုပ္ မ်ားကို လုပ္ကိုင္ရင္း ဘ၀ကို ရွင္သန္ ၾကရ ေလသည္။ သို႕ျဖစ္ရာ အမ်ိဳးသမီး အခြင့္ အေရးမ်ား မည္မွ်ပင္ တိုးတက္ ေတာင္းဆို ေနၾကေစကာမူ လူ႕ သမိုင္း သက္တမ္း တေလွ်ာက္လံုး တြင္က်ယ္စြာ ေနရာ ယူူထား ၾကသည့္ ေယာက္်ား မ်ားသည္ တိုင္းျပည္ဧ။္ အခန္း က႑ မ်ားကို ျမင္ႏိုင္ေသာ အနာဂတ္ ကာလ မ်ားအထိ ရာခိုင္ႏႈန္း မ်ားစြာ တာ၀န္ယူ ထမ္းေဆာင္ ေနၾကရ ဦးမည္ ျဖစ္ပါသည္။ ထိုေယာက္်ား သားမ်ား လူရည္ လူေသြး ျမင့္မား ပါမွ တိုင္းျပည္ သည္ ခြန္အား ရွိေပမည္။ ျပည့္ခြန္အား ျဖစ္ေသာ ေယာက္်ား မ်ားသည္ သာမန္ မွ်သာဘ၀ကို ရွင္သန္ ရုန္းကန္ သင့္ၾကသည္ မဟုတ္ပါ။ မိမိဧ။္ လုပ္ပံု ကိုင္ပံုႏွင့္ အရည္အေသြးမ်ား အားလံုးသည္ မိမိ တိုင္းျပည္ဧ။္ တိုးတက္မႈကို ထည့္၀င္ ကိုယ္စားျပဳ ေနသည္ကို သတိထား သင့္ေလသည္။

ဆယ္ေက်ာ္သက္ရြယ္ ေမာင္ငယ္မ်ားသို႕

လူဆိုသည္မွာ လူႀကီးဘ၀ေရာက္လွ်င္ အမွားလုပ္မိလွ်င္ ခြင့္လႊတ္ခံရႏိုင္မႈ အခြင့္အလမ္း နည္းသြားသည္။ လူႀကီး ျဖစ္လ်က္ သည္ေလာက္ေတာင္ မသိရ ေကာင္းလား ဟု လူငယ္ မ်ားမွပင္ ျပစ္တင္ ခံရတတ္ ၾကသည္။ ထို႕ျပင္ လူႀကီး ဘ၀ ေရာက္လွ်င္ အလုပ္မ်ား ကိုသာ မလုပ္မျဖစ္ လုပ္ကိုင္ ၾကရသည္ ျဖစ္ရာ ေလ့လာ သင္ယူ ရန္၊ အမွား အမွန္ကို ခြဲျခား ေ၀ဖန္ သံုးသပ္ ေတြးေခၚရန္ လူငယ္ ဘ၀ မွာေလာက္ အခ်ိန္ မရႏိုင္။ လူငယ္ ဘ၀ ကပင္ ေလ့လာ သင္ယူၿပီး ျဖစ္သည္ဟု ယူဆ ခံၾက ရသည္။ လူႀကီး ဘ၀ ေရာက္ပါက လူႀကီး အျဖစ္ အလုပ္အကိုင္မ်ား လုပ္ကိုင္ ခ်ိန္တြင္ အမွား နည္းေအာင္၊ လူႀကီး အလုပ္ မ်ားကို ေျပာင္ေျမာက္စြာ ေအာင္ျမင္ေအာင္ ထမ္းေဆာင္ ႏိုင္ေစေရး အတြက္ အရည္အခ်င္း မ်ားကို ဆယ္ေက်ာ္သက္ ရြယ္ပိုင္းမွ ေမာင္ငယ္ မ်ားမွာ လူႀကီးျဖစ္ရန္ အားပ်ိဳးကာစ အခ်ိန္၊ လူငယ္မ်ား ဘ၀ ကတည္းက ျဖည့္ဆည္း ထားသင့္ ပါသည္။

သို႕ျဖစ္ပါလ်က္ ငါတို႕က လူငယ္ မ်ားမို႕ ဘာလုပ္လုပ္ တင့္တယ္သည္ ဆိုကာ ေပ်ာ္ပါး ေပါ့တန္စြာ ေနထိုင္ျခင္း သည္ လြန္စြာမွ မွားယြင္းေသာ အေတြးအေခၚ ျဖစ္ေလသည္။ သည္အမႈသည္ မိမိဧ။္ ရွားပါး လွသည့္ အျပင္ ျပန္လည္ အစားထိုး အသံုးခ် မရ ႏိုင္ေသာ အခြင့္အလမ္း မ်ားကို ျဖဳန္းတီး ပစ္သည္နွင့္ တူေလသည္။ တကယ္ ေတာ့ လူငယ္ မ်ားသည္ လူႀကီး ဘ၀တြင္ ေအာင္ျမင္ေသာ လူမ်ား ျဖစ္လာ ႏိုင္ေစရန္၊ လူႀကီး အလုပ္ မ်ားကို အားႀကိဳး မာန္တက္ လုပ္ကိုင္ ႏိုင္ေစရန္ အတြက္ လူငယ္ ဘ၀ကပင္ ဗလငါးတန္ႏွင့္ ျပည့္စံု ေနသင့္ပါသည္။ ဗလငါးတန္ ဆိုသည္မွာ ကာယဗလ ေမာင္မ်ား ပိုင္ဆိုင္ေသာ ၾကြက္သား မ်ားႏွင့္ ဗလကို ဆိုလိုသည္ မဟုတ္ ပါ။ ဗလ ဆုိသည္မွာ အားကို ဆိုလိုပါသည္။ ဗလငါးတန္ တျဖစ္လဲ အားငါးပါး ဆိုသည္မွာ ကာယအား၊ ဉာဏ အား၊ စာရိတၲအား၊ စစ္မွန္ေသာ မိတ္စစ္ ေဆြစစ္ မ်ားဧ။္ တိုင္ပင္ ေဆြးေႏြး ပံ့ပိုး အၾကံျပဳ မႈအား၊ အမွားအမွန္ ကို ခြဲျခား ေ၀ဖန္ ပိုင္းျဖတ္ ႏုိင္မႈ အသိဉာဏ္ႏွင့္ အမွန္ကို ရဲရဲ၀ံ့၀ံ့ လက္ခံ ႏိုင္ေလာက္ေသာ၊ အမွား ကိုလည္း ရဲရဲ၀ံ့၀ံ့ ၀န္ခံကာ အမွန္ကို ျပန္ေရာက္ ျပဳျပင္ ႏိုင္ေလာက္ေသာ စိတ္ဓာတ္ ခြန္အား မ်ားကို ဆိုလို ပါသည္။ မိမိဧ။္ ေမာင္ငယ္ မ်ားကို ထိုဗလငါးတန္ႏွင့္ ျပည့္၀ ေနေစ ခ်င္ပါသည္။ အေတြး အေခၚပိုင္း၊ စိတ္ဓာတ္ ၾကံ့ခိုင္မႈ စြမ္းရည္ပိုင္း၊ အတတ္ ပညာပိုင္း၊ အသိ ပညာ ပိုင္းႏွင့္ ဗဟုသုတ ပိုင္းတြင္ပါ အရည္အခ်င္း ျပည့္၀ လွေသာ ေမာင္ငယ္ မ်ားကို ျမင္ခ်င္စမ္း ပါဘိ။

ေမာင္ငယ္မ်ား သည္လိုဗလငါးတန္ႏွင့္ ျပည့္စံုေစရန္ႀကိဳးစားအားထုတ္ရာတြင္ အဓိပၸာယ္ေကာက္ မမွားရန္ သတိျပဳရေပမည္။ အထူးသျဖင့္ စစ္မွန္ေသာ မိတ္ေဆြ ဆိုသည္ကို သတိထား သင့္ေလသည္။ သည္ေနရာတြင္ မိတ္ေဆြစစ္ ဆိုသည္မွာ သည္ကိစၥကို လုပ္လွ်င္ မိမိ ဒုကၼၡ ေရာက္ႏိုင္ သည္ကို သိလ်က္ မိမိ အလိုကို လိုက္ေသာ သူကို မိတ္ေဆြစစ္ ဟုမေခၚ၊ မိမိကို ေစတနာ ထား ဟန္ေဆာင္ကာ၊ ကူညီ ေယာင္ျပဳ ကာ ေခ်ာက္တြန္း တတ္သူကို မိတ္ေဆြစစ္ ဟုမေခၚ၊ မိမိဧ။္ အမုန္း ကိုပင္ ခံသင့္လွ်င္ ခံကာ မိမိကို အႏၲရာယ္ မွ လြတ္ေအာင္ တားသူ ကိုသာ မိတ္ေဆြစစ္ ဟုေခၚ ေလသည္။ သို႕ရာတြင္ တခု သတိထား သင့္သည္မွာ အမုန္းခံကာ တားဟန္ေဆာင္လ်က္ မိမိ အက်ိဳးကို ပ်က္စီးေအာင္ လုပ္တတ္ေသာ ဗဟုသုတ မ်ားေသာ ေကာက္က်စ္သူ ကိုပင္ ျဖစ္ေလသည္။ မိမိဧ။္ ပတ္၀န္းက်င္မွ အေျခအေန မွန္ကို ျမင္ေအာင္ ၾကည့္လ်က္ အျဖစ္မွန္ကို သံုးသပ္ သင့္ေလသည္။ သည္ေနရာတြင္ သူငယ္ခ်င္း မ်ားစြာ ရွိသည္ကို မိတ္ေဆြ အင္အား ေကာင္းသည္ဟု သံုးသပ္လုိ႕ မရႏိုင္ပါ။ အမ်ား ညီညြတ္စြာ ဤကို ကၽြဲဟု ဖတ္ေနေသာေၾကာင့္ ေရာေယာင္ကာ ကၽြဲဟု ဖတ္ေပးရင္း မ်ားလာေသာ သူငယ္ခ်င္း မိတ္ေဆြ မ်ားကို ထည့္ေရတြက္ကာ မိတ္ေဆြ အင္အား မ်ားေနၿပီဟု မထင္သင့္ ပါေခ်။ ထိုသူမ်ားႏွင့္ ေရာကာ ေပါင္းရင္း အတုခိုး မမွားေစခ်င္၊ တလြဲ ဆံပင္ေကာင္း မျဖစ္ေစ ခ်င္ပါ။

ေရွးေခတ္ကပင္လွ်င္ ျမန္မာအမိ်ဳးသား လူငယ္မ်ား အားလံုး တို႕သည္ အဌာရသ တစ္ဆယ့္ ရွစ္ရပ္ တို႕ကို မျဖစ္မေန တတ္ေျမာက္ သင့္သည္ဟု ယံုၾကည္ျခင္း ခံၾကရ ပါသည္။ ဆင္စီး၊ ျမင္းစီး၊ ဒါးေရး၊ လွံေရး၊ ေဆးကု၊ ေဗဒင္ ေဟာျခင္း၊ မ်က္လွည့္ ျပျခင္း မွအစ ျပဳကာ သံေရး တမန္ေရး စကား ေျပာဆိုျခင္း မွသည္ အုပ္ခ်ဳပ္မႈ နည္း ပညာ အထိ ပညာ ရပ္ေပါင္း တစ္ဆယ့္ ရွစ္ရပ္ တို႕ကို သူ႕ေခတ္ႏွင့္ အညီ တတ္ေျမာက္ရ ေလသည္။ ယေန႕ ေခတ္ႏွင့္ ဆိုရေသာ္ ေယာက္်ား ပီပီ ကိုယ့္ကိုယ္ကို ကာကြယ္ရန္ သင့္ေတာ္ရာ သိုင္းပညာ တစ္ရပ္၊ ယာဥ္ေမာင္းျခင္း၊ မ်က္လွည့္ မျပ လွ်င္ေတာင္ သူတပါးက မိမိကို မ်က္စိ လွည့္စား လိမ္ညာ မခံရဘဲ မ်က္စိ လ်င္ေအာင္ ေလ့က်င့္ျခင္း မွစကာ ေခတ္ပညာရပ္ မ်ားကို တတ္ေျမာက္ ပါမွ တကယ္ ေယာက္်ား ပီသ သည္ဟု သတ္မွတ္ ခံရ ေပမည္။ ယခုေခတ္ သတ္မွတ္ခ်က္ လြဲေနသလို အရက္ ေသာက္ျပမွ၊ စီးကရက္ တဖြာဖြာ၊ ဆိုင္ကယ္ တဖုန္းဖုန္း၊ ေမာ္ေတာ္ကား တစ္၀ီ၀ီ၊ ဗလ တကားကား၊ ရိႈးတမ်ားမ်ား လုပ္ျပ ေနသည္ကို ေယာက္်ား အစစ္ ပီသသည္ဟု မေခၚဆို ႏိုင္ပါေခ်။ ယင္းမွာ လမ္းသရဲ အစစ္ ပီသျခင္းသာ ျဖစ္ပါသည္။ ေမာင္ငယ္ မ်ားကို ေယာက္်ား စင္စစ္ အပီသႀကီး ပီသေစခ်င္ လွပါသည္။

လူပ်ိဳေပါက္စ ေပ်ာ္ေပ်ာ္ပါးပါး ေမာင္ငယ္မ်ားသို႕

တစ္ခ်ိန္က မေတာ္တဆ ၾကားခဲ့ရဖူးေသာ စကား တစ္ခြန္းကို မဟာ ေယာက္်ား ႀကီးမ်ားကို ျပန္ေျပာရင္း စဥ္းစား ေစခ်င္ပါသည္။ ကာလသား ေခါင္းက ကာလသား လူငယ္ မ်ားကို သင္ေပး ေနေသာ ပိုးပန္း နည္းမ်ား မည္သို႕ ရွိသည္ကို မိန္းမမ်ား မသိဟု မထင္ပါႏွင့္။ ထိုကာလသား ႀကီးမ်ားသည္ မေကာင္း သည္ကို လူငယ္ မ်ားအား သင္ၾကား ေပးမည့္ အစား လူငယ္ မ်ားဧ။္ ဘ၀ တိုးတက္ရာ တိုးတက္ေၾကာင္း သင္ခန္းစာ ေကာင္း မ်ားကို ယင္းတို႕ဧ။္ အေတြ႕ အႀကံဳႏွင့္ ႏိႈင္းယွဥ္ သင္ၾကား ေပးသင့္ ပါလ်က္ မေကာင္း သည္မ်ား ကိုသာ သင္ၾကား ေပးၾက ျခင္းမွာ ယင္းတုိ႕ ကိုယ္တိုင္က မေကာင္း ေသာေၾကာင့္ ပတ္၀န္းက်င္တြင္ လူေကာင္း မ်ားေန ပါက သူတို႕ တြင္က်ယ္ခြင့္ မရမည္ကို စိုးရိမ္ ေသာေၾကာင့္ လူမိုက္ဂိုဏ္း အင္အား ေတာင့္ေအာင္ တမင္ လုပ္သည္ဟု ယူဆ ရေလသည္။ သည္လို လူမ်ိဳးကို ဆရာ တင္သင့္ မတင္သင့္ ခြဲျခား သိရ ေလာက္ေအာင္ ေမာင္ငယ္မ်ား အသိၪာဏ္ ရင့္ေစ ခ်င္ပါသည္။ ေယာက္်ားၾကာဟု ဆိုေသာ ထိုၾကာမ်ိဳး ငါးပါးကား ၾကာျဖဴ ၾကာနီ စေသာ ၾကာပန္းတို႕ မဟုတ္။ မိန္းကေလး မ်ားကို လိင္စိတ္ ေပၚလာေအာင္ သိမ္ေမြ႕စြာ ဆြဲေဆာင္ နည္းမ်ား ပင္ျဖစ္ ပါသည္။ မခို႕ တရို႕ၾကာ၊ အံု႕ပုန္းၾကာ၊ ေမွ်ာ္ေတာ္ ေယာင္ၾကာ၊ သမာဓိၾကာႏွင့္ အၾကြားၾကာ တို႕ ျဖစ္ေလသည္။ မိန္းကေလးမ်ား ယင္းတို႕ကို အားကိုးခ်င္ လာေအာင္ အၾကြားၾကာ ကိုသံုး၊ ကိုယ့္ထက္ ငယ္လို႕ ကိုယ့္ တပည့္ ျဖစ္ေနလို႕ စသည္ျဖင့္ ပြင့္ပြင့္လင္းလင္း ဖြင့္ေျပာလို႕ မရသည့္ အေျခအေနတြင္ သမာဓိၾကီး တခြဲသားျဖင့္ လူေရွ႕ တြင္ေန ျပရင္း ရိပ္ခနဲ ရိပ္ခနဲ အခ်က္ျပ တတ္သည့္ ၾကာမ်ိဳး သည္ကား သမာဓိၾကာ၊ လူေအး လူရိုး အျဖစ္ ဟန္ေဆာင္ ေနထိုင္ ျပေနျခင္း သည္ကား မခို႕တရို႕ၾကာ၊ ခ်စ္လ်က္ အေၾကာင္း တစ္ခုခုေၾကာင့္ ဖြင့္မေျပာ ႏိုင္ဟန္ မိမိ ကိုယ္ကို မိန္းကေလးက မခ်င့္မရဲ ျဖစ္လာေအာင္ လုပ္ေသာ ဟန္ကား အံု႕ပုန္းၾကာ၊ မိမိတြင္ ရည္းစား၊ အိမ္ေထာင္ ရွိလ်က္ ေနာက္အသစ္ ရွာလိုသူ မ်ားမူကား မိမိဧ။္ ရည္းစား အိမ္ေထာင္ဘက္ တို႕က သူ႕အေပၚ တြင္ မေကာင္းလြန္း ေသာ္လည္း မိမိက ထိုသူ ကိုပင္ ခြင့္လႊတ္ ခ်စ္ျဖင့္ လြန္မင္းစြာ ခ်စ္တတ္ေလ ဟန္ေဆာင္ကာ ကိုယ့္ကို သနားလာၿပီး ကိုယ့္ကိုပင္ အခ်စ္ ႀကီးသူ အျဖစ္ ေလးစား ခ်စ္ခင္ လာေအာင္ လမ္းေၾကာင္းဟန္ မ်ားသည္ကား ေမွ်ာ္ေတာ္ ေယာင္ၾကာ တို႕ျဖစ္ ေလသည္။ ထို႕ျပင္ အခ်ိဳ႕ေသာ မဟာ ေယာက္်ားႀကီး မ်ားဧ။္ လြန္မင္းစြာ စက္ဆုပ္ ရြ႕ံရွာဖြယ္ ေကာင္းေသာ ပိုးပန္း ရျခင္း အေၾကာင္းရင္း မ်ားလည္း ရွိေသး သည္။ လမ္းႀကံဳပိုး၊ အေပ်ာ္ပိုး၊ ေလာင္းေၾကးပိုး၊ မာန ခ်ိဳးခ်င္လို႕ ပိုးပန္းျခင္း၊ အခြင့္အေရး လိုခ်င္လို႕ ပိုးပန္းျခင္း၊ သတင္း ႏိႈက္ခ်င္လို႕ ပိုးပန္းျခင္း၊ ထိုမိန္းကေလး ပိုင္ဆိုင္ေသာ စည္းစိမ္ ဥစၥာ၊ ေက်ာ္ၾကားမႈ တို႕ကို မက္ေမာ ေသာေၾကာင့္ ပိုးပန္းျခင္း၊ ထိုမိန္းကေလးဧ။္ ေနာက္ခံ ေဆြမ်ိဳး သားခ်င္းဧ။္ ရာထူး အာဏာကို မက္ေမာ ေသာေၾကာင့္ ပိုးပန္းျခင္း စသည့္ ေယာက်္ား မတန္မဲ့ ေအာက္တန္း က်ေသာ အလုပ္ မ်ားကို လုပ္ၾက ေခ်ရာ ထိုသို႕ ေယာက်္ား ေစ်းဖ်က္ သူမ်ားေၾကာင့္ မိန္းကေလးမ်ား ကလည္း သူတို႕ေတာင္ ျမင့္ျမတ္တဲ့ ေယာက္်ားလို႕ နာမည္ခံ ထားလ်က္နဲ႕ သည္လို လုပ္ေသးရင္ သူတို႕က ယုတ္နိမ့္ တယ္လို႕ ႏွိမ္ထား ခံရတဲ့ ငါတို႕ မိန္းကေလး ေတြက ဘာမွ ေစာင့္စည္း စရာ မလိုဟု ေတြးခဲ့သည္ ရွိေသာ္... ထိုသူမ တို႕ႏွင့္ ဆံုဆည္း ခဲ့သည္ ရွိေသာ္... ေယာက္်ား ျဖစ္ေနေသာ ဘ၀မို႕ မိမိ ရင္ေသြး အစစ္ကို ခ်ီပိုး ယုယ ခြင့္သည္ ထိုသူမတို႕ အေပၚတြင္ မူတည္ ေပသည္။ သူတပါးကို ကိုယ္က ဖ်က္ဆီးလွ်င္ ကိုယ္တိုင္လည္း ပ်က္စီး တတ္ေလသည္။ ထို႕ျပင္ မိန္းကေလး မ်ားကို ဖ်က္ဆီး သူသည္ လူမႈ ပတ္၀န္းက်င္ကို ဖ်က္ဆီး ရာလည္း ေရာက္ပါသည္။ လူမႈ ပတ္၀န္းက်င္တြင္ မိန္းမဧ။္ အခန္း က႑ သည္လည္း အေရးႀကီးေသာ အခန္း က႑တြင္ ပါ၀င္ပါသည္။ အဆံုး ဆိုရေသာ္ မိမိ တို႕ဧ။္ မိခင္ တိုင္းသည္ မိန္းမ ျဖစ္ပါသည္။ အေမ မရွိေသာ ဖန္ျပြန္ သေႏၶသား မေပၚေသး ပါေခ်။ မိန္းကေလးကို ဖ်က္ဆီး ျခင္းသည္ မိခင္ ေလာင္းကို ဖ်က္ဆီးျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ သူတပါးဧ။္ မိခင္ ေလာင္းကို ဖ်က္ဆီး သူမ်ားသည္ ယင္းတို႕ ကိုယ္တိုင္ဧ။္ မိခင္ကို သူတပါးက ဖ်က္ဆီး သည္ကို ခံရလွ်င္ မည္သို႕ ခံစား ရမည္နည္း။ ကိုယ္ခ်င္း စာစိတ္ တစ္ခ်က္ ထားေစ ခ်င္ပါသည္။ မိမိဧ။္ ဖခင္ ကိုေရာ မည္သို႕ေသာ ဖခင္မ်ိဳး ျဖစ္ေစခ်င္ ပါသနည္း။ မိမိ ကေရာ မိမိဧ။္ ရင္ေသြး အတြက္ မည္သို႕ေသာ ဖခင္ ျဖစ္ခ်င္ ပါသနည္း။ မိမိရင္ေသြးက မိမိကို မည္သို႕ ေတြးထင္ အားကိုး ရိုေသ ေစခ်င္ ပါသနည္း။ ႀကီးလာရင္ လူပ်ိဳႀကီး လုပ္မယ္လို႕ ေၾကြးေၾကာ္ ၾကီးျပင္း လာေသာ ေယာက္်ား အလြန္ရွား ပါသည္။ ဖခင္ ေလာင္းတို႕ ၾကပ္ၾကပ္ စဥ္းစား ေစခ်င္ ပါသည္။

ထို႕ျပင္ေယာက္်ားႏွင့္မိန္းမ မာယာၿပိဳင္ရင္း အခ်ိန္ကုန္ ခံရမည့္ အစား အခ်ိန္ကို အက်ိဳး ရွိရွိ အသံုးခ်ရင္း အရြယ္ မတိုင္မီ ကိုယ့္ေျခေထာက္ေပၚ မရပ္တည္ႏိုင္၊ အိမ္ေထာင္ တစ္ခု မတည္ေထာင္ ႏိုင္မီ ရည္းစား အေပ်ာ္ ထားရင္း နယ္ေက်ာ္ စည္းေက်ာ္ မျဖစ္ေစ ရန္လည္း စည္းေစာင့္ရင္း ေယာက္်ားျမတ္ အျဖစ္ မိမိ ကိုယ္ကို ဂုဏ္ယူ ေစခ်င္ ပါသည္။ တစ္ဗိုက္ၿပီး တစ္ဗိုက္ ဖ်က္ခ် ေနရ သည္မွာ ဂုဏ္ယူ ရမည့္ ကိစၥ တစ္ရပ္ မဟုတ္။ လြန္စြာ စက္ဆုပ္ ရြ႕ံရွာဖြယ္ ေကာင္းေသာ တာ၀န္ ယူစိတ္ မရွိ လူမဆန္ေသာ မိမိရင္ေသြး ကို မိမိ ကိုယ္တိုင္ သတ္ေသာ အမႈ ျဖစ္ပါသည္။ ငယ္လြန္း ေသးလို႕ အသက္ မရွိပါဟု ဆိုလွ်င္ ျခင္မျဖစ္ခင္ ပိုးေလာက္ လန္းပင္ အသက္ရွိ ေသးလွ်င္ ပိုးေလာက္လမ္း အရြယ္ သေႏၶသား သည္လည္း အသက္ ရွိမည္ သာျဖစ္ ပါသည္။ ငရဲမွာ အပ၊ ၀ဋ္မွာ အျမဲ ပါတည္း။ ျမာစြံ ျခင္းသည္ မက္မက္ စက္စက္ ဂုဏ္ယူစရာ ေကာင္းသည့္ အမႈ မဟုတ္ ပါေခ်။ မိန္းကေလး ျဖစ္လ်က္ သိကၡာ မေစာင့္ဘဲ မိမိကို ၾကာေပး အခြင့္အေရး ေပးေသာ မိန္းမသည္ ဘာေၾကာင့္ သည္လို လုပ္သည္ ကိုဆက္ စဥ္းစား ေစခ်င္ပါသည္။ ထို႕ေနာက္ မိမိကို သည္လို လုပ္လွ်င္ က်န္သူ မ်ားကိုေရာ မည္သို႕ လုပ္မည္ကို ဆက္စပ္ စဥ္းစား ေစခ်င္ပါသည္

ဖခင္ေပါက္စ ပိတုမ်ားသို႕

ကိုယ့္မိန္းမ ပထမဆံုး ကေလးေမြးတာနဲ႕ ေနာက္မိန္းမ (မယားငယ္) လိုခ်င္တဲ့ေရာဂါဟာ သည္ေန႕ ဖခင္ေပါက္စေတြရဲ႕ ကူးစက္ေရာဂါတစ္ရပ္ ျဖစ္လာေနပါတယ္။ ကိုယ္ရဲ႕သားသမီးအေပၚ ဖခင္ေမတၲာနဲ႕ လူလားေျမာက္ေအာင္ ဘယ္လို ျပဳစု ပ်ိဳးေထာင္ မလဲ ဆိုတာ မစဥ္းစားဘဲ ေမြးကာစ ကေလး အေမမို႕ အလွ မျပင္အား ေအာင္ အလုပ္ ရႈပ္ေနတဲ့ မိန္းမကို မလွ ေတာ့လို႕၊ ဆြဲေဆာင္မႈ မရွိေတာ့လို႕ မခ်စ္ႏိုင္ေတာ့ဘဲ ေနာက္မိန္းမ လိုခ်င္တယ္ ဆိုတာ လူမဆန္တဲ့ စိတ္ထားနဲ႕ လုပ္ရပ္သာ ျဖစ္ပါတယ္။ မေကာင္းျမစ္တာ၊ ေကာင္းရာ ညႊန္လတ္၊ အတတ္ သင္ေစ၊ ေပးေ၀ႏီွးရင္း၊ ထိမ္းျမားျခင္း ဆိုတဲ့ ဖခင္ က်င့္၀တ္နဲ႕ အညီ ေနထုိင္ က်င့္ၾကံဖို႕ မႀကိဳးစားဘဲ အာရံုငါးပါး ကိုသာ ခံစား လိုပါလွ်င္ သည္လို ဖခင္မ်ား အနေႏၲာ အနႏၲ ငါးပါးထဲ ပါ၀င္မည္ မထင္ပါနဲ႕၊ ရတနာသံုးပါးနဲ႕ တန္းတူ ေနရာေပး ခံရတာ ဖခင္၀တၲရားကို ေက်ပြန္သူ မ်ားသာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဘုရားရွိခိုးတယ္ ဆိုတာ ဘာေၾကာင့္ ရွိခိုးရသလဲ ဆိုေတာ့ မိမိကို နိဗၺာန္ေရာက္ေၾကာင္း လမ္းကိုညႊန္ျပလို႕ေက်းဇူးတင္လို႕လို႕ မိုးကုတ္ဆရာေတာ္ ကဆိုပါတယ္။

အေျပာက်ယ္တဲ့ေလာကႀကီးမွာ ဘယ္အရာေကာင္းတယ္၊ ဆိုးတယ္ဆိုတာ ႏိႈင္းရသေဘာ ကိုၾကည့္ၿပီး ဆံုးျဖတ္ရ တေန႕တျခား ပိုခက္လာ ေနတဲ့ ေလာကႀကီးမွာ ကိုယ့္သားသမီး ေတြကို အမွန္အတိုင္း မေကာင္း ျမစ္တာ၊ ေကာင္းရာ ညႊန္တတ္ ဖို႕ဟာ မလြယ္လွပါဘူး။ သူတို႕ေလးေတြရဲ႕ ဗီဇ၊ ၀ါသနာေတြနဲ႕ေရာ၊ ေခတ္နဲ႕ပါ ကိုက္ညီမယ့္ ဘယ္လို အတတ္ပညာ မ်ိဳးကို သင္ေပးရ မလဲ ဆိုတာဟာလည္း ေခါင္းရႈပ္ေအာင္ စဥ္းစားရမယ့္ ကိစၥပါ။ သည္လို ရုန္းကန္ လႈပ္ရွား ေနရတဲ့ ေခတ္ႀကီးထဲမွာ သူတို႕အရြယ္ ေရာက္လာရင္ အလုပ္အကိုင္ လုပ္ကိုင္ ႏိုင္ေစဖို႕ အရင္းအႏွီး မ်ားကိုလည္း ေပးေ၀ ႏွီးရင္း ဆိုတဲ့ ဖခင္၀တၲရား နဲ႕အညီ ထုတ္ေပး ရဦးမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ သည့္အျပင္ ထိမ္းျမားျခင္း ဆိုတဲ့ ဖခင္၀တၲရားကို စိတ္ခ်မ္းသာစြာ ေက်ပြန္ႏိုင္ ေစဖို႕ ဘယ္လို အိမ္ေထာင္ ဖက္မ်ိဳးကို ေရြးခ်ယ္ၿပီး အိမ္ေထာင္ဦးစီး ဘယ္လို လုပ္ရတယ္ ဆိုတဲ့ အသိပညာ မ်ားကိုလည္းသားမ်ားကို ေယာက္်ားခ်င္း သင္ၾကားေပးရ ဦးမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ သည္လို ေျမာက္ျမား လွစြာေသာ တာ၀န္မ်ားကို ေက်ပြန္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ ႏိုင္ပါမွ ရတနာသံုးပါး နဲ႕တစ္ဂိုဏ္းတည္း ျဖစ္ၿပီး အနေႏၲာ အနႏၲငါးပါး ဂိုဏ္း၀င္ဖခင္ ျဖစ္မွာပါ။

မိမိအာရံုငါးပါးခံစားလို႕ ကေလးရလာတိုင္း မိဘအျဖစ္နဲ႕ ရတနာသံုးပါးနဲ႕ တစ္ဂိုဏ္းတည္း ျဖစ္ၿပီ လို႕ မထင္ပါနဲ႕၊ ဘုရား ေဟာတဲ့ အတိုင္း ဖခင္၀တၲရားနဲ႕ ေက်ပြန္ပါမွ အနေႏၲာအနႏၲ ငါးပါး ဆိုတဲ့ ဂိုဏ္း၀င္ ျဖစ္မွာပါ။ ဖခင္၀တၲရားနဲ႕ ေက်ပြန္ပါမွ သီတင္း၀ါလ ကၽြတ္တိုင္း ထိုက္ထိုက္တန္တန္ အကန္ေတာ့ ခံရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ မထိုက္တန္ဘဲ အကန္ေတာ့ခံရင္ လက္အုပ္ေကၽြး တင္တတ္ ပါတယ္။ ကိုယ္ကိုယ္တိုင္က သည္လိုအေဖမ်ိဳး လိုခ်င္သလားဆိုတာစဥ္းစားပါ။ ကိုယ္ကိုယ္တိုင္က မယားငယ္ကေမြးတဲ့သား အျဖစ္ခံ ရရင္ ကိုယ့္အေဖကိုဘယ္ေလာက္ႀကည္ညိဳႏိုင္မလဲစဥ္းစားပါ။ ကိုယ္ကိုယ္တိုင္က မယားငယ္ကေမြးတဲ့ သားအျဖစ္ပတ္၀န္းက်င္ရဲ႕ႏိွမ့္ခ်ဆက္ဆံမႈကိုခံႏိုင္ရဲ႕လား၊ သည္လိုအေနအထားကို ကိုယ့္ရင္ေသြးကို ေနေစသင့္သလား စဥ္းစားပါ။ မယားငယ္ရွိတဲ့ ကိုယ့္အေဖကို ကိုယ္ဘယ္ေလာက္ရိုေသႏိုင္မလဲ၊ ကိုယ့္သားက ကိုယ့္ကိုမရိုေသရင္ ဘယ္လို ခံစားရမလဲ၊ ခံစားႏိုင္ပါ့ မလားဆိုတာ စဥ္းစားေစခ်င္ပါတယ္။

ဖခင္၀တၲရားေက်ပြန္ေအာင္ ဘယ္လိုေနထိုင္မလဲဆိုတာ မစဥ္းစား၊ မိမိဇနီး အလွမျပင္ႏိုင္ ေလာက္ေအာင္ ကေလးအတြက္၊ မိမိရဲ႕ ကိုယ္ပြားေလး အတြက္ အလုပ္ရႈပ္ ေနတာကိုမွ မ်က္ႏွာ မေထာက္၊ မလွေတာ့လို႕ဟု အေၾကာင္းျပကာ မယားငယ္ရေရး အားထုတ္သည္မွ လူမွ ဆန္ပါ ေလစ။ တစ္လင္တစ္မယားစနစ္ ဘာေၾကာင့္အေရးႀကီးသနည္း၊ တစ္သက္လံုး အျပန္အလွန္ အၾကြင္းမဲ့ ယံုၾကည္ ကိုုးစားမႈကို တခဏတာ သာယာမႈ စိတ္အလိုိကိုလိုက္စားမႈ ႏွင့္ လဲႏိုင္ သည္လား။ မိမိဧ။္ ဇနီးသည္ လင္ငယ္ ေနလွ်င္ မည္သို႕ ခံစားရ မည္နည္း၊ ကိုယ္ခ်င္း စာၾကည္႕ ပါဦး။ မိမိရဲ႕ သားသမီး၊ မိသားစု၊ ေဆြမ်ိဳးမ်ား အိမ္ေထာင္ေရး ေဖာက္ျပန္လွ်င္ မည္သို႕ ခံစားရ မည္နည္း။အပူမီးမကူးသေလာ။ မိမိမယားငယ္ယူလွ်င္္ေရာ ၊ မိမိဧ။္ပတ္၀န္းက်င္၊ မိဘ ေဆြမ်ိဳး အသိုင္းအ၀ိုင္း တစ္ခုလံုး၊ ၿပီးေတာ့ မိမိဧ။္ဇနီးမယားႏွင့္ သူဧ။္ပတ္၀န္းက်င္၊ မိဘေဆြမ်ိဳး အသိုင္းအ၀ိုင္း တစ္ခုလံုး အပူမီးမ်ား ပြားၾကမည္ကို စဥ္းစားမိေစလိုပါသည္။

မိမိအျဖစ္ကိုမိမိသူငယ္ခ်င္းမ်ားသိလွ်င္ဟူေသာအေတြး အတြက္ပူပင္ ေသာက၊ မိမိဧ။္ေဆြမ်ိဳး အသိုင္းအ၀ိုင္း၊ ဇနီးသည္ဧ။္ ေဆြမ်ိဳး အသိုင္းအ၀ိုင္းမွသိလွ်င္ ေနာက္ဆက္တြဲ ေပၚလာ ႏိုင္ေသာ ျပႆနာမ်ားကို ေျဖရွင္းရဦးမည္။ သည္အျဖစ္ႏွင့္ ထိုက္တန္ေသာ မယားငယ္ ရွိရိုး ထံုးစံရွိသလား။ အငယ္အေႏွာင္းဆိုတာ ဟာမိမိရဲ႕လက္ရွိစည္းစိမ္၊ ဂုဏ္ႏွင့္အာဏာကို မက္ေမာခံစား ခ်င္လြန္း လို႕သာ ဒိုးတူေပါင္ဖက္ အတူတကြ ရုန္းကန္ႀကိဳးစားေနရမယ့္ လူပ်ိဳလူလြတ္ ကိုမရွာဘဲ (သို႕မဟုတ္) မိမိရဲ႕အက်င့္ စာရိတၲႏွင့္ ဘ၀ေၾကာင့္ သည္လို လူပ်ိဳလူလြတ္ကို မရွာႏိုင္ေတာ့လို႕ လူတကာ အထင္ေသးတဲ့ မယားငယ္ အျဖစ္ခံၾကတာပါ။ ကိုယ့္ အတြက္ သူတပါး (မယားႀကီး) မ်က္ရည္ေပါက္ႀကီးငယ္က်ေအာင္ခံစားရပါေစ၊ သားႀကီးသမီးႀကီးမ်ား မည္မွ်ဂုဏ္သိကၼၡာ က်ဆင္း ပါေစ၊ ညွာတာမႈမရွိ ရက္စက္တတ္တဲ့ ကိုယ္ခ်င္းစာစိတ္မရွိသူေတြသာ မယား ငယ္ခံၾကတာ ျဖစ္ပါတယ္။ တခ်ိန္ကိုယ္က်ရံႈးခဲ့ရင္ သည္မယားငယ္ဟာ ကိုယ္နဲ႕အတူဆင္းရဲမႈကို မွ်ေ၀ ခံစားမယ္မထင္ပါနဲ႕။အဲသည္လိုႀကံဳခဲ့ရင္ကိုယ့္ကိုထားခဲ့ၿပီး ေနာက္ေယာက္်ား ရွာၾကမယ့္ သူမ်ား ခ်ည့္ ဆိုတာ သတိထားပါ။မိမိရင္ေသြးမ်ားက သီတင္းကၽြတ္ခ်ိန္တြင္ လက္အုပ္ခ်ီမိုး ရွိခိုး ထိုက္ေသာ ရိုေသေလးျမတ္ ထိုက္ေသာဖခင္အျဖစ္ေနရာရလွ်င္မည္မွ် ၾကည္ႏူးဖြယ္ရာ ေကာင္းမည္နည္း။ မိမိရဲ႕ဇနီးသည္ဧ။္ ယံုၾကည္ ျမတ္ႏိုး ကိုးစားျခင္း ခံရသည္ေလာက္ ေက်နပ္စရာ ဘာရွိမည္နည္း။ ထိုသို႕ေကာင္းျမတ္က်က္သေရရွိေသာ အေျခအေနကို တန္ဖိုးမရွိေသာမိန္းမ တစ္ေယာက္အတြက္စြန္႕လႊတ္ႏိုင္ေလာက္ေအာင္ မစိတ္မႊန္မႈကိုမွ အခ်စ္လို႕သတ္ မွတ္လွ်င္ ထိုသူေလာက္ ရူးမိုက္သူရွိမည္မဟုတ္ပါေခ်။

လူသားေလာကကိုႀကီးစိုးထားပါသည္ဆိုေသာအိမ္ေထာင္ဦးစီးဆိုေသာ အသင္တို႕ ေယာက္်ား ဘသား ဆိုသူမ်ားဟူေသာအိမ္ေခါင္မိုးမွစၿပီးမိုးယိုခဲ့ေသာ္ လူ႕အဖြဲ႔အစည္း တစ္ရပ္လံုး တည္းဟူေသာ အိမ္တစ္အိမ္ လံုး မေကာင္းမႈမိုးရႊဲစိုေနပါလိမ့္မည္။စိတ္ထားႏူးညံ့ေပ်ာ့ေျပာင္းကာ စိတ္ခိုင္မာမႈေယာက်္ားမ်ားထက္ နည္းပါးသည္ ဆိုေသာအိမ္ရွင္မမ်ားကေရာ အိမ္ေထာင္ဦးစီးဧ။္ မေကာင္းမႈေၾကာင့္အပူမီးေမႊခံရပါက သည္အိမ္ေထာင္ကို မည္သို႕ထိန္းသိမ္းႏိုင္ ပါမည္ နည္း။သည္လိုဆိုလွ်င္ရင္ေသြးငယ္မ်ားျဖစ္ေသာအနာဂတ္ဧ။္ ေခါင္းေဆာင္ေလာင္း ကေလးငယ္ မ်ား ကိုးကြယ္ရာ ရွိပါမည္ေလာ။ သည္လိုကေလးငယ္မ်ားကို မည္သူ က မည္သည့္ေလာက ေရးရာမ်ားကို သင္ေပးကာ သည္ကေလးမ်ားက မည္သည့္အရာမ်ားကို ယင္းတို႕ဧ။္ မိခင္ဖခင္ တို႕ထံမွ သင္ယူပါမည္ နည္း။ သည္ကေလးမ်ားႀကီးျပင္းလာပါက သည္လိုကေလးမ်ားစုစည္း ထားေသာအနာဂတ္ႏိုင္ငံေတာ္သည္မည္သို႕ျဖစ္မည္နည္း။ သည္အိမ္ေထာင္ႏွင့္တကြပတ္သက္ရာ ေဆြမ်ိဳးအသိုင္းအ၀ိုင္းတစ္ခုလံုးတြင္ေရာ မည္သို႕ဂယက္ရိုက္ခတ္ပါမည္နည္း။ အိမ္ေထာင္ ဦးစီးျဖစ္သူ တစ္ဦးဧ။္ စိတ္အလိုလိုက္မႈသည္ မည္မွ်အထိ တာသြားသည္ကို ခန္႕မွန္း ၾကည့္ႏိုင္ပါသည္။

မဟာေယာက္်ားႀကီးအျဖစ္ကိုယ့္ကိုယ္ကို လိမ္ညာၾကြား၀ါေနမည့္အစား ထိုအမႈမ်ားကို ေရွာင္ၾကဥ္ ကာ တကယ္ေလးစားထိုက္ေသာ မဟာေယာက်္ားေကာင္းမ်ား ျဖစ္ေအာင္ ႀကိဳးစားေစခ်င္ပါသည္။ ထိုသို႕ မဟုတ္ဘဲ ေနာက္မိန္းမအငယ္အေႏွာင္းမ်ားကို မိႈလိုေပါက္ေနေအာင္ထားရင္း ေမြးစားသမီး အျဖစ္ ေၾကျငာထားေသာမိန္းကေလးမ်ားကိုေမြးထားၿပီးခိုင္းစားျခင္း၊ ေျမးမေလးဟု ေၾကညာကာ အပ်ိဳကေလးဧ။္ အရသာကိုျမည္းစမ္းျခင္း စသည္ျဖင့္ မိန္းကေလးမ်ားကို လွည့္လည္ ဖ်က္ဆီး ေနသူမ်ားသည္ ၀ဋ္လည္ေသာ အခါ သားသမီးအစစ္၊ ေျမးအစစ္ ခ်ီရေတာ့မည္ မဟုတ္ေပ။ ငရဲမွာအပ၊ ၀ဋ္မွာအျမဲပါတည္း။ သူတပါးဧ။္ မိခင္ေလာင္းကို ဖ်က္ဆီးလွ်င္ မိမိဧ။္မိခင္လည္း သည္လို ျဖစ္တတ္ပါသည္။ သည္လိုမိန္းမမ်ိဳးရဲ႕သား မိမိျဖစ္ခဲ့ပါလွ်င္ဆိုေသာ စိတ္မ်ိဳး ကိုယ္ခ်င္းစာ သင့္လွပါသည္။ မိမိကိုယ္မိမိ ျမာစြံသည္ဆိုသည္ကိုသေဘာ က်မည့္အစား လူ႕ေလာက အလယ္တြင္ လူသားမ်ားအခ်င္းခ်င္းက မိမိဧ။္ဂုဏ္ေက်းဇူးကို တန္ဖိုးထား ေလးစားရေသာ တန္ဖိုးအစစ္ရွိေသာေယာက္်ား၊ မိမိကိုယ္မိမိယံုၾကည္လိပ္ျပာသန္႕ေနရေသာ ေယာက်္ားအျဖစ္ ဂုဏ္ယူ သေဘာက် ေနသင့္ပါသည္။

အထက္ပါအေၾကာင္းအခ်က္မ်ားမွာ မည္သူ႕ကိုမွ် ရည္ရြယ္ေရးသား သည္မဟုတ္ဘဲ ေယာက္်ား သား မ်ားအား မိမိဧ။္ေဆြမ်ိဳးသားခ်င္းမ်ားသဖြယ္ သေဘာထားကာ ပညာရွိသတိျဖစ္ခဲ ဟူေသာ စကားႏွင့္အညီ မိမိဧ။္ပတ္၀န္းက်င္တြင္ သတိလက္လြတ္ျဖစ္ပ်က္ေနၾကသည္ကို ေတြ႕ျမင္ မိသည့္ အတြက္ သတိတရား လက္ကိုင္ထားႏိုင္ေစရန္ မိန္းကေလးတစ္ဦးဧ။္အျမင္ျဖင့္ တင္ျပ လိုက္ရျခင္းျဖစ္ပါသည္ရွင့္။

32 comments:

naing said...

အခုလို ေ၀မွ်ေပးထားတာကို ေက်းဇူးတင္ပါတယ္ ။ ထပ္ဖတ္ပါဦးမယ္ ခင္ဗ်ာ ။

ႏွင္းဆီနီနီ said...

အခုေခတ္ လူငယ္မ်ားဟာ ျမာေပြျခင္းကို ေယာက္်ားေကာင္းလို႔ထင္ ေနၾကပါတယ္။
မိမိ ခ်စ္သူ၊ ဇနီး အေပၚမွာ သစၥာရွိရတာကို
တံုးတယ္၊ လူရာမ၀င္ဘူးလို႔ ထင္ေနၾကပါတယ္။
ရိုးသားရတာကို ရွက္ေနၾကျပီး၊ လူၾကားမွာ
အႏွိပ္ခံဘ၀ လို႔ထင္ေနၾကပါတယ္။
အဲ့ဒီအခ်က္ေတြကို ေထာက္ျပျပီး
ေစတနာထား ေရးသားသြားတဲ့ အမရဲ႕
ေစတနာစိတ္ထားကို မေလးစားဘဲ
မေနႏိုင္ပါဘူးရွင္။
လူမွဳဘ၀ေကာင္းဖို႔ စနစ္တက်၊ အခ်က္အလက္စံုစံု
ေရးသားထားတဲ့ အေရးအသားကလဲ စြဲေဆာင္မွဳရွိလွပါတယ္ရွင္။
ေလးစားလွ်က္ပါ။

ခင္မင္းေဇာ္ said...

လိႈင္
မိန္းမသားေတြ ေစာင့္ထိန္းရမဲ့ တာ၀န္ေတြလဲ ေရးဦး။
တခ်ိဳ႕ မိန္းကေလးေတြက ေယာက္်ားေလးေတြနဲ႕ အတူ
အရက္ေသာက္ႏိုင္မွ၊ ညနက္ထိ လည္ပတ္ႏို္င္မွ ၊ ရည္းစားထည္လဲ ထားတာမွ၊ ေယာက္်ားကို ႏိုင္ မွ တန္းတူအခြင့္အေရးလို႕ ထင္ေနတာေတြကို အမွန္ျမင္ႏိုင္ ျပင္ႏိုင္ေအာင္ေလ။
တကယ့္အခြင့္အေရးနဲ႕ တူညီတဲ့ တန္းတူေနရာရႏိုင္ဖို႕
ကိုယ္တိုင္ ႀကိဳးစားရမယ္ဆိုတာကို
သတိရွိရွိ သိမိဖို႕လိုတယ္မဟုတ္လား။

အိမ္ကုိလြမ္းတဲ့ ေရႊဂ်မ္း said...

ဒီပုိ႕စ္ေလးကုိ ေရးေပးတာ ေက်းဇူးပါ အစ္မေရ။ ကၽြန္မလည္း အဲဒီလုိ ေယာက်္ားဘသားေတြအေၾကာင္းနဲ႕ ပါတ္သက္ျပီး ေတြ႕ေနၾကားေနရတာေတြကုိ ေရးခ်င္ေနတာ။ ေရးရင္လည္း အစ္မလုိ ထိထိမိမိ ေရးတတ္မွာ မဟုတ္ေတာ့ အစ္မေရးေပးတာကုိပဲ ေလးေလးစားစား ဖတ္သြားပါတယ္။

အေနာနီးမတ္စ္ said...

"" တခ်ိဳ႕ မိန္းကေလးေတြက ေယာက္်ားေလးေတြနဲ႕ အတူ အရက္ေသာက္ႏိုင္မွ၊ ညနက္ထိ လည္ပတ္ႏို္င္မွ ၊ ရည္းစားထည္လဲ ထားတာမွ၊ ေယာက္်ားကို ႏိုင္ မွ တန္းတူအခြင့္အေရးလို႕ ""

ျမန္မာျပည္ အတြင္းမွာ ေနထိုင္ၾကတဲ့ သူေတြကို ထားလိုက္ပါ။ အေနာက္ႏိုင္ငံ မွာ ေနထုိင္ၾကတဲ့ မိန္းကေလးေတြ၊ ေရာက္ရွိေနၾကတဲ့ ျမန္မာမိန္းကေလးေတြ ကို ဥပမာေပးပါမယ္။

၀မ္းမွာ အခ်င့္ ၊ လူမွာ အက်င့္ ရွိပါတယ္၊
ဘီယာဟာ (အရက္ေသာက္တယ္ ပဲ ထားပါေတာ့) အရက္ေလာက္ေတာ့ မမူးပါဘူး။ ငယ္ငယ္ေလးကတည္းက ေသာက္လာတဲ့ သူတစ္ေယာက္ဆိုရင္ေတာ့ ၁၀ ဘူး ေလာက္ေတာ့ အသာေလးပါ။ ဘီယာေသာက္ရင္ ေသးေပါက္ ဆိုတဲ့ စကားဟာ အလကား ထြက္လာတာမဟုတ္ပါဘူး။
အဲဒီလို ေသာက္ႏိုင္တာကို တန္းတူ အခြင့္အေရးယူတယ္လိ ု့ေျပာႏိုင္ပါ့မလား။

Night Club တက္တယ္ ၊ ညဥ့္နက္သန္းေခါင္ လည္ပတ္တယ္။ လြတ္လပ္တဲ့ ၊ကာမပို္င္မရွိတဲ့ မိန္းမသားတစ္ဦးဟာ လြတ္လပ္တဲ့ ကာမပ္ို္င္မရွိတဲ့ ေယာက်ာ္းသားတစ္ဦး နဲ ့ အတူတူ လည္ပတ္တာကို တန္းတူအခြင့္အေရးယူတယ္လို ့ေျပာတယ္ဆိုရင္ေတာ့ လူ ့အခြင့္အေရး အေၾကာင္းေတြ ေရးေနတဲ့သူ ကိုယ္တိုင္ပဲ အသိဆံုးပါ။

ကာမပိုင္ဆိုတာကေတာ့ ဘုရားေဟာကိုပဲ ၾကည့္ပါ။
အေနာက္ႏိုင္ငံေတြမွာ ၁၈ ႏွစ္ျပည့္ရင္ ၉၉ ရာႏွဳန္းဟာ ကိုယ့္လမ္းကိုယ္သြား ၊ ကိုယ့္၀မ္းကိုယ္ေက်ာင္း ရပါတယ္။ အုပ္ထိန္းသူ ကာမပိုင္ ဆိုတာ ဘယ္နားမွာပါလိ္မ့္ ။ ကိုယ္သာလွ်င္ ကိုယ့္ကိုယ္ကို ပဲ့ကိုင္ျဖစ္ျပီေပါ့။ အဲဒီလို ကာမပိုင္ မရွိတဲ့ မိန္းကေလးတစ္ေယာက္ ညဥ့္နက္သန္းေခါင္ Club သြားတာ အခြင့္အေရးတန္းတူယူတယ္ထင္မလား ။ မေကာင္းတဲ့ မိန္းကေလး ဆိုတဲ့ အမ်ိဳးအစားထဲကို ၀ါးလံုးရွည္နဲ ့မရမ္းလိုက္ပါနဲ့ ။

Business လုပ္ငန္း လုပ္ကိုင္ေနတဲ့ အမ်ိဳးသမီး (လူလြတ္) တစ္ေယာက္ဟာ လုပ္ငန္းအတြက္ ေဆြးေႏြးတိုင္ပင္ရာမွာ ေသာက္ရ စားရတဲ့ အေလ့အထ ကို ျငင္းႏိုင္စြမ္းရွိမွာ မဟုတ္ဘူး။ ျငင္းရင္ေတာ့ စီးပြားေရး ေလာကမွာ So Rude ဆိုတဲ့ အမည္ေပါက္သြားမွာေပါ့။

Choice & Selection ကို နားလည္ထားရင္ မိန္းကေလးေတြ ရည္းစားမ်ားတာ ဟာ အျပစ္မဟုတ္ဘူး ။ ဘယ္မိန္းကေလးကမွေတာ့ ရည္းစား ၁၀၀၀ မထားခ်င္ပါဘူး။ ထားတုန္းကေတာ့ အတည္ထားတာပဲ။ ေကာင္ေလး လုပ္တဲ့သူ က အရည္အခ်င္းမရွိတာနဲ ့။ စိတ္သေဘာထားခ်င္း မတိုက္ဆိုင္တာနဲ ့။ ေငြေၾကး ဓန ဥစၥာေတြ ဆိုတဲ့ အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ အေၾကာင္းေတြေၾကာင့္ ၁ ေယာက္ကေန ၂ ေယာက္ ၊ ၃ ေယာက္ ျဖစ္ရတာ။
တူ၂ကိုယ္ တဲအိုပ်က္မွာ ေနျပီး ထမင္းရည္ အတူတူမႈတ္ေသာက္မယ္ဆိုတဲ့ ေခတ္ၾကီးက ဟိုးအေ၀းၾကီးမွာ က်န္ခဲ့ျပီ။ အရည္အခ်င္းမရွိတဲ့ လူတစ္ေယာက္ကို မ်က္စိမွိတ္ ယူႏိုင္ပါ့မလား။

Virginity ကိုေျပာခ်င္ေသးတယ္ ဆိုရင္ ဘုရားေဟာမွာေတာ့ အိမ္ေထာင္ျပဳရင္ မိန္းမသားဟာ Virgin ျဖစ္ရမယ္လို ့မပါဘူး။ မယား၀တ္တရား ၅ ပါးနဲ ့ က်င့္ၾကံတတ္ရင္ မိန္းမေကာင္းလို ့ဆိုထားပါတယ္။ ျပိးေတာ့လည္း မိခင္ႏွင့္တူေသာ မိန္းမ၊ ကြ်န္ႏွင့္တူေသာ မိန္းမ ၊ မိတ္ေဆြ ၊သခင္ အစရွိသျဖင့္ မိန္းမအျပား အမ်ိဳးမ်ိဳးေတြထဲက ေကာင္းမြန္တဲ့ မိန္းမမ်ိဳး ျဖစ္ေအာင္ စံနမူနာ ျပႏိုင္ရင္ အိမ္ေထာင္ေရး အဆင္ေျပပါတယ္။
ေယာက်္ားလုပ္တဲ့သူေတြကလည္း နားလည္မႈ ေပးတတ္လာပါျပီ။ သူတို ့လည္း Beachelor ဟုတ္ပါ့မလား။

ေယာက်္ားကို ႏိုင္မွ ဆိုတာကလည္း ကိုယ္ယူလိုက္ျပီး မွ ေတြ ့ျမင္လာရတဲ့ ေယာက္်ားရဲ ့ညံ့ဖ်င္းမႈေတြ ဖာေထးေပးတာကို အျပစ္ဆိုရမလား။ ဒါမွ မဟုတ္လည္း အိမ္ေထာင္ပဲ အပ်က္ခံမလား။ တစ္လင္ကြာ ဘြဲ ့ကိုပဲ ခံယူမလား ။
အိမ္တြင္းမႈလုပ္၊ သိမ္းထုပ္ေသခ်ာ ဆိုတဲ့ မယား၀တၱရားေတြ လိုက္နာ ေဆာင္ရြက္တာကို တန္းတူအခြင့္အေရးလို ့ထင္မလား။

၄၀ ေက်ာ္ဆိုတဲ့ ဘ၀အေတြ ့အၾကံဳနဲ ျဖတ္သန္းလာတဲ့ ေနာက္ခံ ဘ၀အေၾကာင္း ေတြနဲ ့ ့ယွဥ္မေျပာသာေပမဲ့ ေရာမေရာက္ရင္ ေရာမ လို က်င့္ ရမယ္၊ ကာလံေဒသံ၊ ဆိုတာကလည္း ဆိုင္ပါေသးတယ္။ Modern မြတ္ဆလင္ေတြဟာ ဘီယာေသာက္ပါတယ္။ ကလပ္တက္ပါတယ္။ ျမန္မာျပည္က စိတ္ဓါတ္ အေတြးအေခၚေတြ ဟာ ျမန္မာျပည္နဲ ့ပဲ လုိက္ေလ်ာညီေထြျပီး အေနာက္ႏိုင္ငံနဲ ့ျပည္ပေတြ မွာ ေနထုိင္မယ္ ဆိုရင္ေတာ့ အဲဒီက ဓေလ့ထံုးတမ္း ေတြနဲ ့Adjust လုပ္ေနထိုင္ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

၀ါးလံုးရွည္နဲ ့ရမ္းကားျခင္း ...ကင္းေ၀းၾကပါေစ

Law Shay said...

ဘယ့္ႏွာျဖစ္လုိ႕ အဲေလာက္ေတာင္ ေပါက္ကြဲေနရပါသလဲ။

Burmar 1988 said...

အေနာနီးမတ္လို ့ေခၚတဲ့ မိန္းခေလး

မင္းက ျမန္မာယဥ္ေက်းမွု ့ကို လုိက္နာတဲ့ ဒီဆိုဒ္ထဲမွာ လာျပီး အရွက္မဲ့တဲ့ စကားေတြ ေရးေနတာ စိတ္ပ်က္စရာဘဲ။ ေအးေလ ဗုဒြဘာသာ၀င္ေတြ အေလးျမတ္ထားတဲ့ တန္ေဆာင္တုိင္ ကိုေတာင္ ခီ်းေသးနဲ့ နွိုင္းျပီး ဟားေနတာ မင္းအဆင့္တန္းကို မိဘဆံုးမခံတဲ့ ယဥ္ေက်းမွု ့ရိွတဲ့ ျမန္မာလူမိ်ဳးေတြ အားလံုး က နားလည္ျပီးသား။

ဒီမယ္ မိန္းခေလး မင္းနဲ့ဒီဆုိဒ္နဲ ့ မသင့္ေလ်ာ္ဘူး မင္းသြားရမွာက saucy web site, dating ဆုိဒ္ေတြ ဘဲ။

အေနာနီးမတ္စ္ said...

ေသေသခ်ာခ်ာေလး ျပန္ဖတ္လိုက္ပါအံုး
ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းမွာ ေနထုိင္တဲ့မိန္းကေလးေတြကို ဆိုလိုတာမဟုတ္ဘူး လို ့စာခ်ီးမွာ ေရးထားတာ ေတြ ့ပါသလား။ ??

ျမန္မာ့ယဥ္ေက်းမႈနဲ ့ပတ္သက္ျပီး အရွက္မဲ့တဲ့စကားေတြ ေရးထားတယ္လို ့ သံုးသပ္မိရင္လည္း ဘာေတြမ်ား အရွက္မဲ့တဲ့ စကား ေရးမိသလဲဆိုတာ ျပန္ေထာက္ျပပါအံုး။ အကိုးအကားနဲ ့တစ္ကြ ရွင္းျပပါလား ။ ေလ့လာၾကည့္တာေပါ့။

ဘာသာေရးအေၾကာင္းေျပာခ်င္ရင္ေတာ့
မဂၤလာဗ်ဴဟာ တို ့ဘာတို ့ေကာ ၾကားဖူးရဲ ့လား ။ မဟာဗုဒၶ၀င္ကို ပထမတြဲေကာ ကုန္ေအာင္ ဖတ္ဖူးရဲ ့လား ။ ေကာင္းမႈတစ္ခု ေန ့စဥ္ေကာ ျပဳဖူးပါသလား ??

ေသးေပါက္ထားတဲ့ည လို ့ေရးတာကို တန္ေဆာင္တိုင္ကို ႏွိဳင္းတယ္ထင္ရင္လည္း ကုိယ္ထင္ကုတင္ ေရႊနန္းေပါ့ေနာ..
အဲဒီညမွာေကာ Burmar 1988 တစ္ေယာက္ မသိုးသကၤန္း ကိုထားလိုက္ပါအံုး ။ေတာ္ၾကာ ျပည္ပေရာက္ေနလို ့သကၤန္းမရွိဘူး ့ေျပာေနမွာစိုးလို ့ပါ။ ၁ နာရီေလာက္ ဘုရားစင္ေရွ ့မွာ ထုိင္ျပီး ရြတ္ဖတ္တာေတြ လုပ္လိုက္မိရဲ ့လား ။ ကိုယ့္ကိုယ္ကုိ ဘာသာေရးကို အရမ္းေလးစားတယ္ဆိုရင္ေပါ့ေလ...

လူတစ္ဖက္သားကို ဟိုေနရာကိုသြား ၊ ဒီေနရာကို သြား အာဏာျပရေအာင္ Burmar 1988 က က်ဥ္းေျမာင္းတဲ့ အေတြးအေခၚ ပိုင္ရွင္လား ။ အာဏာရွင္လား ။

saucy web site, dating ဆုိဒ္ေတြ ဆိုလို ့ ျပန္ေတာင္ေမးလိုက္ခ်င္ေသးတယ္ Burmar 1988 ေရ။ ငယ္စဥ္ လူပ်ိဳဘ၀မွာ ကုိယ္တိုင္ေကာ လြတ္ကင္းဖူးရဲ ့ လား ။

ေတာ္ပါျပီ ဒီေလာက္ဆိုရင္။ ႏို ့မို ့ဆို ဟိုဆိုက္ထဲမွာ ေရးသလို အန္တီက တစ္ေနကုန္ အားေနတာ ။ ဘယ္လို ျဖစ္လာမလဲ ဆိုတာ သိခ်င္လို ့ေဖာက္ခြဲလိုက္တာ လုိ ့ ေရးမိေနအံုးမယ္..

PS.ဘာေတြမ်ား အရွက္မဲ့တဲ့ စကား ေရးမိသလဲဆိုတာ ျပန္ေထာက္ျပပါအံုး။ အကိုးအကားနဲ ့တစ္ကြ ရွင္းျပပါလား ။ ေလ့လာၾကည့္တာေပါ့။ Welcome ပါ..

ခင္မင္းေဇာ္ said...

အေနာနီးမတ္စ္ေရ
အရက္ေသာက္တယ္ ညနက္ထိလည္တယ္ဆိုတာေတြ အားလံုးဟာ ကိုယ္ပိုင္အခြင့္အေရးပဲ ..
ဒါဟာ ေယာက်္ားေတြကို တန္းညိႈတဲ့အခြင့္အေရး မဟုတ္ဘူး လို႕ ဆိုလိုထားတာပါ။
ဗမာစာကို ေသခ်ာနားလည္ေအာင္ဖတ္ပါ။
အဲဒါေတြမွာ အကုန္လုိက္လုပ္ႏိုင္၊ ေက်ာ္လြန္နိုင္မွ တန္းတူအခြင့္အေရး မဟုတ္ဘူး။ လုပ္ခ်င္သူက သူ႕ဖာသာလုပ္ပါေစ။ ပတ္၀န္းက်င္ လူ႕အသိုင္းအ၀န္းက သူ႕ဖာသာ သူ တန္ဖိုးျဖတ္ပါလိမ့္မယ္။ က်မ ဆိုလိုတဲ့ တန္းတူ ဆိုတာ အလုပ္ေတြမွာပါ။ ကာယအား ဥာဏအားေတြအရည္အခ်င္း အရည္အေသြးတန္းတူထက္မညံ့ေအာင္ ႀကိဳးစားအားထုတ္ေစခ်င္တာ... မိန္းမမို႕ ဆိုတဲ့ စိတ္မထားပဲ အခြင့္အေရးမယူပဲ လူလူခ်င္း သူေတြးသလို ေတြးႏိုင္ေအာင္ သူဆင္ျခင္နိုင္သလို ဆင္ျခင္ႏိုင္ေအာင္ အသိပညာ ဗဟုသုတေတြကို ေလ့လာလိုက္စားဖို႕ ..က်င့္ႀကံအားထုတ္ဖုိ႕....
တကယ့္ယွဥ္ရမဲ့ တရားကို သိေစခ်င္လို႕ ေျပာျပတာပါ...
ဒါမ်ိဳးစကားဆိုတာလဲ ခံယူတဲ့ သူရဲ႕ အခံစိတ္နဲ႕လဲ ဆိုင္ပါတယ္...
ေဆြးေႏြးတဲ့အခါမွာ င့ါစကားႏြားရေတာ့ မေျပာတတ္ပါဘူး.. နာမည္ရင္းနဲ႕ပဲ ေဆြးေႏြးမယ္ ...
ရဲ၀ံ့ရင္ ကိုယ္ဘယ္သူဆိုတာ အာမခံတာ၀န္ယူႏိုင္ေအာင္
နာမည္ရင္းနဲ႕ ေရးေစခ်င္ပါတယ္..
ဘယ္သူက ဘယ္စကားကို ဘယ္လိုအခ်ိန္မွာ ေျပာတယ္ဆိုတာ ဒီအသိုင္းအ၀ိုင္းမွာ မွတ္တမ္းတင္သြားပါလိမ့္မယ္...

အေနာနီးမတ္စ္ said...

"တခ်ိဳ႕ မိန္းကေလးေတြက ေယာက္်ားေလးေတြနဲ႕ အတူ
အရက္ေသာက္ႏိုင္မွ၊ ညနက္ထိ လည္ပတ္ႏို္င္မွ ၊ ရည္းစားထည္လဲ ထားတာမွ၊ ေယာက္်ားကို ႏိုင္ မွ တန္းတူအခြင့္အေရး"

အဲဒါကို ကိုယ္ကေထာက္ျပျပီး ေျပာတာေလ..
ေသာက္ႏိုင္တာ..လည္ပတ္ႏိုင္တာ..ရည္းစားထည္လဲ ထား တာ တန္းတူ လို ့ထင္တဲ့သူအတြက္
ရွင္းျပထားတာ..ေသခ်ာဖတ္ပါအံုး.. လြတ္လပ္တဲ့ ကာမပိုင္ မရွိ အမ်ိဳးသမီး နဲ ့ႏွိဳင္းယွဥ္ျပထားတယ္ေလ..

ရွင္းျပတဲ့အခါမွာလည္း ကြ်ဲပါးစာင္းတီး အခ်ီးအႏွီးလို မ်ိဳးမျဖစ္ရေအာင္..ႏြားကို ပလာတာေကြ်းသလိုမိ်ဳး မျဖစ္ရေအာင္
အကိုးအကားနဲ ့တစ္ကြ ေသခ်ာရွင္းျပထားတယ္...လိုအပ္သလို အထင္အျမင္အယူအဆေတြကို Adjust လုပ္ရပါမယ္လို ့ေရးထားတယ္..
အျမင္မတူရင္ ကြန္ မန္ ့မွာ ၀င္ေရာက္ေဆြးေႏြးလို ့ရတယ္လို ့လဲ ေျပာထားျပီးသား..
ပြင့္ပြင့္လင္းလင္း ေဆြးေႏြးထားတယ္...ဘယ္သားသမီး မွ ေစာ္ကားထားတာ မေရးဘူး..

အဲဒါကိုမွ အရွက္မရွိေရးေနတယ္ထင္ရင္လည္း ဒါေလးလက္ေဆာင္ ဖတ္လိုက္ပါ.
ၾကက္တူေရြး ႏွဳတ္တိုက္ခ်သလို ခ်ေပးထားတဲ့ ၾသ၀ါဒ စရိယ ေတြနဲ ့ အရမး္ ကိုပဲ အရွက္သိကၡာ ကာယအိေျႏၵ
ၾကီးတယ္ ဆိုရင္လည္း ဂ်င္းေဘာင္းဘီ ေတြ ၀တ္မေနနဲ ့ေတာ့ . ေျခဖ်ားထိ ဖံုးတဲ့ ထိုင္မသိမ္းေတြနဲ ့
ဘတ္စ္ကား တိုးစီးၾကေတာ့ ။ ျမိဳ ့လယ္ေခါင္ ပန္းျခံေတြမွာ စံုတြဲ ခုတ္မေနနဲ ့ေတာ့ ..ကာယအိေျႏၵ လံုျခံဳတဲ့ လူမျမင္သူျမင္တဲ့ တိုက္ခန္းထဲမွာပဲ ေတြ ့ၾကေတာ့.

အဲ..ေဆြးေႏြးဖို ့အတြက္ မွတ္ပံုတင္ျပရအံုးမယ္ဆိုရင္ေတာ့ ေဆာရီးပဲ..
ေ၀ဖန္သူမ်ားလာလို ့" အန္တီက ဘယ္လို ျဖစ္လာမလဲ ဆိုတာ သိခ်င္လို ့ေဖာက္ခြဲ လိုက္တာေလ..
တစ္ေနကုန္ အားေနတာနဲ ့ကြန္ပ်ဴတာေရွ ့ထိုင္ျပီး ရီေနတာ" ဆိုျပီး မေရးေစရဘူး စိတ္ခ်..
မရဲ၀ံ့လို ့၊ အာမခံ တာ၀န္မယူရဲ လို ့ေတာ့ မထင္ပါနဲ ့...ဒီအသိုင္းအ၀ိုင္းတင္မဟုတ္ဘူး..ခင္မင္းေဇာ္ ေရးသားေနတဲ့
အသိုင္းအ၀ိုင္းမွာ မွတ္တမ္းတင္ခ်င္ေသးသပ ဆိုရင္လည္း ျဖစ္တယ္ .

ေဆြးေႏြးခ်က္ေတြ ၾကိဳဆိုလ်က္ပါ...

Burmar 1988 said...

မိန္းမေတြ တန္းတူအခြင့္အေရးဆုိတာ ပညာ၊စီးပြားေရး၊ အလုပ္အကိုင္၊ ရာထူးမွာ လူတဦးအေနနဲ ့ ေအာင္ျမင္ တာကို ေျပာဆုိခ်င္တာ မင္းလို အက်င့္ပ်က္တဲ့ အက်င့္ေတြ လာျပီး ေဖၚျပေနတာ အရွက္မရိွဘူး။ အသက္၄၀ အရြယ္ကို ေမြးဖြားတဲ့ ကာလအပိုင္းျခားမွာ ျမန္မာေတြဟာ အလြန္ ယဥ္ေက်းမွု ့ကို ထိန္းတဲ့ generation ဘဲ။ အဲဒီ အသက္၄၀ရိွတဲ့ မင္းလုိလူက ဒီလို အက်င့္ပ်က္ရတာ မွန္ေျကာင္း လူ ့အခြင့္ေရးနဲ ့လာေအာ္ေနတာ ယုိသူမရွက္ ျမင္သူရွက္ ဘဲ။ မင္းကိုေမြးတဲ့ မင္းမိဘက မင္းအက်င့္ပ်က္ေအာင္ သင္ခဲ့ပံုရတယ္။ မင္းက ေမြးလာတဲ့ ကေလးေတြ လည္း မင္းထက္ ပိုအက်င့္ပ်က္မဲ့ ပံုဘဲ။ ငါတုိ ့ျမန္မာ ယဥ္ေက်းမွု ့ကိုထိန္းတဲ့ ဒီဘေလာ့မွာ မင္းလို လွ်ပ္ေပၚေလာ္လီတဲ့ စရိုက္ကို ဘယ္သူမွ အေကာင္းမျမင္ဘူး။ မင္းလို အက်င့္ပ်က္တဲ့ သူေတြ သာ ေထာက္ခံမယ္။ မင္းအတြက္ ဒီဘေလာ့က မအပ္စပ္ဘူး။ မဟုတ္တဲ့စာေတြေရးျပီး ငါတုိ ့ကုိ လာစိတ္အေနွာက္ယွက္ ေပးတယ္။ မေကာင္းမွု ့ကို သာ ေမႊ ့ေပ်ာ္ရုံသာ မကဘူး မေကာင္းမွု ့ကို တုိးပြားေအာင္လုပ္တဲ့ အက်င့္ပ်က္တဲ့ မိန္းမေရ

Shwun Mi (ရႊန္းမီ) said...

အမ ေရးထားတာေတြကို ေတာ္ေတာ္ ၾကိဳက္ပါတယ္ ..
စိတ္ခ်င္းတူေနသလိုပဲ ..
ဒီစာေလးကေတာ့ ေယာက်္ားေတြ အတြက္ေတာ့ မေျပာတတ္ဘူး.. ညီမအတြက္ေတာ့ အေတာ္ ဗဟုသုတ ရပါတယ္..
ေက်းဇူးပါ .

အေနာနီးမတ္စ္ said...

Adjust လုပ္ရမယ္ဆိုတဲ့ အေၾကာင္းကို အရင္ေျပာမယ္လူကေလး..ေသခ်ာဖတ္ ေနာ္....

သက္ရွိလူသားကို အသာထားလိုက္အံုး..ကိုယ္တို့ သံုးေနတဲ့ နာရီနဲ ့စလိုက္ရေအာင္.

လူကေလးကိုပဲ စံနမူနာ ထားျပီး ေျပာျပသြားမယ္ေနာ္..

လူကေလး ျပည္ပကို “တိုင္းျပည္အတြက္ ကြ်န္ေတာ္ ေကာင္းစားေအာင္ လုပ္မယ္ “ ဆိုတဲ့ စိတ္နဲ ့ထြက္လာခဲ့တဲ့အခ်ိန္ကို နဖူးေပၚ
လက္တင္ျပီး ျပန္စဥ္းစားၾကည့္လိုက္...
အာရွအိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံျဖစ္ျဖစ္ ၊ ဥေရာပျဖစ္ျဖစ္ ၊ အေမရိကားျဖစ္ျဖစ္ ၾကံဳရာေပါ့ကြယ္ ..ထြက္လာခဲတယ္ေပါ့.. လူကေလး လက္ေျမွာက္မဲ့ ၊
ခိုလွံဳရမဲ့ တိုင္းျပည္ကို ေရာက္သြားျပီဆိုရင္ လူကေလး ဘာလုပ္သလဲ ..လ၀က နဲ ့ေတြ ့တယ္လို ့ေတာ ့မေျဖနဲ ့ေနာ္..
လူကေလး နာရီကို အဲဒီတိုင္းျပည္ ၊ ႏိုင္ငံ ရဲ ့ အခ်ိန္အတိုင္း Adjust လုပ္လိုက္ရတယ္ မဟုတ္လား... ျမန္မာျပည္မွာ တစ္သက္လံုး သံုးလာခဲ့တဲ့
စံေတာ္ခ်ိန္ကို အဲဒီႏိုင္ငံက မသံုးဘူးကြဲ ့လူကေလးရဲ့ ...ျမန္မာျပည္နဲ ့နီးရင္ နီးသလို ၊ ေ၀းရင္ ေ၀းသလို Adjust ကို နည္းနည္း ၊
မ်ားမ်ား ညွိေပးရတာေပါ့ကြယ္။ အဲဒီအတိုင္းပဲ Culture ဟာလည္း Directly relative က်တယ္ကြဲ ့...

၀တ္စားဆင္ယဥ္မႈ

အဲဒီလို လူေလး ေရာက္သြားျပီးတာနဲ ့ လူေလး သိပ္ျပီး ႏွစ္ျခိဳက္လွပါျပီ ၊ ၾကိဳက္လွပါျပီ ဆိုတဲ့ အေတာင္၂၀ ၀တ္ၾကီးကို လူေလး ခြ်တ္ရေတာ့မယ္..
လူေလးစိတ္ထဲကကို အလိုလိုေနရင္း ခြ်တ္ခ်င္ေနတာေပါ့ ဟုတ္တယ္မဟုတ္လား..ရင္လည္း ခုန္ေနမွာေပါ့ေနာ္..ဟင္းဟင္း..
ငါ့ႏွယ္ မၾကီးမငယ္နဲ့ တစ္သက္လံုး ၀တ္လာခဲ့တဲ့ ဒီအေတာင္ ၂၀ ၀တ္ၾကီး ကို ဒီအသက္အရြယ္က်မွ ခြ်တ္ရမယ္ဆိုေတာ့
မဂၤလာဦး ညလို ခံစားေနရမယ္ထင္ပါရဲ ့ ..လူေလးရဲ ့Traditional အရ ၀တ္လာခဲ့တဲ့ အေတာင္၂၀ ၀တ္ၾကီးကို ၀တ္ျပီး ျမိဳ ့လယ္ေကာင္မွာ
ေလွ်ာက္ရင္ေတာ့ လူေတြက အထူးအဆန္းအေကာင္ တစ္ေကာင္ အေနနဲ့ ၀ိုင္းၾကည့္ မွာေပါ့..မုတ္သံုရာသီ ..ပူေႏြးတဲ့ ရာသီ ေတြမွာ ေတာ့
သိပ္ျပီး အျပစ္မရွိပါဘူး..၀တ္ရဲရင္ေပါ့ေလ..အဲ..ဒါေပမဲ့ ..ဥေရာပလို ..ကေနဒါလို ..ရုရားလိုမ်ိဳး ႏိုင္ငံေတြမွာ ေတာ့ ဒါ ျမန္မာ့ယဥ္ေက်းမႈ ကိုထိန္းတဲ့
အေနနဲ ့ သံရံုးေတြ ေရွ ့မွာ လက္သြားေျမွာက္ရင္ေတာ့ အဲဒီလို ၀တ္ျပီးသြားမိရင္ေတာ့ ဟဲဟဲ ..ဘုန္းကညာ တစ္ပါး..လံုးရာက ခဲသြားလိမ့္မယ္ လူေလး...
အဲဒီအတိုင္းပဲေပါ့ လူကေလးရယ္...အမ်ိဳးသမီးေတြလည္း သူတို ့အ၀တ္အစား အတြက္ Adjust လုပ္ရမွာေပါ့... ရွင္းပါတယ္ေနာ္..

အစားအေသာက္

လူေလး အဲဒီ ႏိုင္ငံေရာက္သြားျပီး စားခ်င္ ေသာက္ခ်င္ လာျပီ ဆိုပါစို ့. မစားဘဲနဲ ့ေတာ ့မေနပါဘူးေနာ..
မနက္မနက္ ေဟာဒီက ပဲျပုတ္ ေတာ္ေရ ့ လို ့ေတာ့ အဲဒီမွာ လာေရာင္းမွာ မဟုတ္ဘူး...ကိုယ့္အားကိုယ္ကုိး ရတယ္လူကေလး..
ျမန္မာျပည္မွာလို မိဆံုးမ ဖဆံုးမ မိဘေတြက သားေလး ၊ သမီးေလး မနက္ လင္းေနျပီ ၊ ေနဖင္ထိုးေအာင္ မအိပ္နဲ ့ေတာ့..မနက္စာ ထစားေတာ့
ဆိုျပီး ေအာ္ေျပာမဲ့ သူမရွိဘူး..မိဆံုးမ ဖဆံုးမ သားသမီးေတြကလည္း အလိုက္သိတတ္လိုက္တာ လြန္ပါေရာ...မနက္ေစာေစာ ထျပီး ဘုရား ေသာက္ေတာ္ေရ
ေလး ဘာေလး လဲျပဳေပး...ၾသကာသ ကို အက်ယ္ၾကီးေအာ္ ဆို....မိဆံုးမ ဖဆံုးမ မိဘေတြအတြက္ မနက္စာ ေလး ထခ်က္ဖို ့ေ၀လာေ၀းေရာေပါ့
လူကေလးရယ္..မနက္ေစာေစာ မိဆံုးမ ဖဆံုးမ မိဘေတြရဲ ့ေအာ္ႏိွဳးသံေတြနဲ ့က်က္သေရ ရွိေနၾကတာကလား ..
အဲဒီေတာ့ လူကေလး မနက္ဖက္ ကို မုန္ ့ဟင္းခါး ၊ ထမင္းျကမ္းနဲ ့ ငပိစားခ်င္ပါျပီတဲ့ . အဲဒီႏိုင္ငံမွာ ရပါ့မလား ..သားကေတာ့ အေၾကာ္နဲ ့တစ္ပြဲ လို ့အိပ္ရာကေန
ေယာင္ေယာင္ျပီး ထေအာ္ေနေလာက္ျပီ ထင္ပါရဲ ့...

ေရေသာက္တယ္ ဆုိပါစို ့ကြယ္..လူကေလးရယ္.. ဘီယာ နဲ ့ေရ ဟာ အေနာက္ႏိုင္ငံမွာ ေစ်းက သိပ္မကြာဘူးကြဲ ့..ျမန္မာျပည္လို ေစ်းမၾကီးဘူး.. ေနာက္ျပီးေတာ့ ဘီယာဟာ သူ တို ့ရဲ ့Traditional
အေလ့အထ..လူေလးဟာ လူသားတစ္ဦး ဆိုရင္ အသစ္အဆန္းေတြ ျမည္းျခင္မွာေပါ့ေနာ္... အဲဒီေတာ့ကာ..ျမန္မာျပည္မွာ ၀ယ္မေသာက္ႏိုင္ခဲ့တဲ့ ဘီယာ၊ ထားပါေလ...ေသာက္ခြင့္မျပုလို ့
မေသာက္ခဲ့ရတဲ့ ဘီယာ လို ့ ေျပာၾကပါစို ့..မိဆံုးမ ဖဆံုးမ မိဘေတြက တားျမစ္ထားတယ္ဆိုေတာ့ မိဆံုးမ ဖဆံုးမ သားသမီးေတြက လိုက္နာရမွာေပါ့ေနာ... ေစ်းမကြာတဲ့ ေရနဲ ့ဘီယာ...အသစ္အဆန္း ျမည္းခ်င္တဲ့ လူ ့သဘာ၀
...ဘီယာကို ပဲ ျမည္းမွာေပါ့.. ဘီယာေသာက္ေတာ့ ဘာျဖစ္လဲ ...ဘာမွ မျဖစ္ဘူး...ေရေသာက္သလိုပဲ... လူေလးႏိုင္ငံက လူေတြလည္း ေသာက္တယ္..မိန္းမေတြလည္း ေသာက္တယ္..
အထူးအဆန္းမျဖစ္ဘူး..ျမန္မာျပည္မွာလည္း မိဆံုးမ ဖဆံုးမ သားသမီးေတြ လည္း မေသာက္ပါဘူး ကြယ္ရာက လြဲလို ့ေပါ့ေလ...

အဲဒီနည္းတူစြာပဲ တစ္ျခား လူေနမႈ အဆင့္အတန္းေတြ ၊ စီးပြားေရးေတြ၊ ေပါင္းသင္းဆက္ဆံေရး ေတြမွာပါ (အဲဒီအေၾကာင္းေတြ ဆက္ေျပာေနရင္ လူေလးပဲ ကိုယ္ေနတဲ့ ႏိုင္ငံကို ေလ့လာၾကည့္လိုက္)
လိုအပ္ရင္ လိုအပ္သလို Adjust လုပ္ယူရတယ္ကြဲ ့..ဟုတ္တယ္မဟုတ္လား လူကေလး....

အဲဒီမွာတင္ပဲ ...Equal Opportunity ေတြ ၊ Privacy ကိစၥေတြ ေတြ ့လာရမွာပဲ ..အဲဒီေတာ့မွ ေအာ္..ငါ ျမန္မာျပည္မွာ ေနတုန္းက ဒါေတြ မသိခဲ့ဘူး... ျမန္မာျပည္တုန္းက
စပ္စပ္စုစု လုပ္တာေတြ ဟာ ဒီမွာ Privacy ဆိုတာေတြ ၊ ဟိုအခြင့္ အေရး ၊ ဒီအခြင့္ အေရး ဆုိတာေလးေတြ သိလာရတယ္မဟုတ္လား.. သံရံုးေရွ ့ လက္ေျမွာက္ရတာ ပိုေကာင္းသြားတာေပါ့ လူကေလးရယ္..
အဲ...Socialisim ေတြ ၊ Communisim ေတြ မဖတ္ မသိပဲ ၊ သူမ်ား ဒီမို ကိုယ္ ဒီမို လုပ္ ၊သူမ်ားေရးတိုင္း ကုိယ္လိုက္ေရးတဲ့ ဘေလာ့ကာ ေပါက္စနေလးေတြ လို ေတာ့ မလုပ္နဲ ့ေပါ့ကြယ္..
(တိုင္းျပည္ တိုးတက္ ေစခ်င္တဲ့ ၊ ေကာင္းစားေစခ်င္တဲ့ စိတ္ဓါတ္ကို ေလးစားျပီးသား)
ေတာ္ၾကာ အေမစု မိုက္ကိုင္တဲ့ပံုကို " ဒါ ျမန္မာျပည္က ေခတ္ေဟာင္း အဆိုေတာ္" ဆိုျပီး အင္တာဗ်ဴး မွာ ေျဖမိေနအံုးမယ္...
NLD ဆိုတာ ဘာမွန္းညာမွန္းမသိ သံရံုးေရွ့ မွာ လက္ေျမွာက္ခ်င္ေသးတယ္...

လူကေလး သိပ္ေျပာခ်င္ေနတဲ့ အသက္ ၄၀ ေက်ာ္ Generation ဆိုတာၾကီးကို ေမ့ထားလိုက္ ... ဒီေနရာမွာ Generation ဆိုတဲ့ အသံုးအႏွဳန္းဟာ မွားေနတယ္..
၄၀ ေက်ာ္ အရြယ္ မိန္းမေတြ ၊ ေယာက်ာ္းေတြ ဘာလုပ္လဲ ..ျမန္မာျပည္မွာ....ဆိုလိုခ်င္တာက ဘုရားသြားေက်ာင္းတက္တယ္ လို ့ေျပာခ်င္တယ္ထင္ပါရဲ ့...
အဲဒါဟာ ယဥ္ေက်းမႈ ကို ထိန္းတာမဟုတ္ဘူး လူကေလးရဲ ့...ဘာသာေရး လုပ္တယ္ ေခၚတယ္..

ဘာသာေရး နဲ ့ယဥ္ေက်းမႈ ဓေလ့ ထံုးတမ္း ေတြ မေရာခ်င္စမ္းပါနဲ ့လူကေလးရယ္...

လူေလး အက်င့္ပ်က္တယ္ဆိုတဲ့ အဓိပၸါယ္ကို ကိုယ့္ကို အရင္ေျပာ .။ဘယ္လို အဓိပၸါယ္ ဖြင့္သလဲေပါ့ေနာ္..
အဲဒါကို ေျပာျပီးရင္ ကိုယ္ေျပာျပမယ္...မေျပာလည္း ေနာက္ေန ့ေတြ မွာ ကိုယ္ပဲ ေျပာျပပါ့ မယ္...

ဒီေန ့ေတာ ့စာရွည္သြားျပီ..ေနာက္ေန ့ေတြ မွ လူေလးေျပာခ်င္တဲ့ ယဥ္ေက်းမႈေတြ ၊ ၄၀ ေက်ာ္ေတြ အေၾကာင္း ေျပာၾကတာေပါ့..
.......................................

ဒီ အပိုင္းကေတာ့ ခင္မင္းေဇာ္ ဆိုသူအတြက္ပါ..

ခင္မင္းေဇာ္ ေဆြးေႏြးခ်င္တဲ့ အပိုင္းနဲ ့ကိုယ္ ေဆြးေႏြးခ်င္တဲ့ အပိုင္းက ျပဒါး တစ္လမ္း သံတစ္လမ္း ျဖစ္ေနတယ္..

ခင္မင္းေဇာ္ က.."က်မ ဆိုလိုတဲ့ တန္းတူ ဆိုတာ အလုပ္ေတြမွာပါ။ ကာယအား ဥာဏအားေတြအရည္အခ်င္း အရည္အေသြး
တန္းတူထက္မညံ့ေအာင္ ႀကိဳးစားအားထုတ္ေစခ်င္တာ." ဆိုတာနဲ ့

ကိုယ္ေဆြးေႏြးေနတဲ ့
" တခ်ိဳ႕ မိန္းကေလးေတြက ေယာက္်ားေလးေတြနဲ႕ အတူ အရက္ေသာက္ႏိုင္မွ၊ ညနက္ထိ လည္ပတ္ႏို္င္မွ ၊ ရည္းစားထည္လဲ ထားတာမွ၊ ေယာက္်ားကို ႏိုင္ မွ
တန္းတူအခြင့္အေရးလို႕ ထင္ေနတာေတြ " ဆိုတာနဲ ့ဟိုတစ္ေယာက္ ဘာမသိ ညာမသိ ကြမ္းစားျပီး ၀င္ေဆာ္ေနတဲ့ " ယဥ္ေက်းမႈ ထိန္းသိမ္း" တာေတြ
နဲ ့ ကီးမကိုက္ဘူး...အဲဒီေတာ့ ခင္မင္းေဇာ္ ထင္တဲ့ အပိုင္း ခင္မင္းေဇာ္ မွန္တယ္...
ကိုယ္ယူဆတဲ့ အပိုင္းလည္း မမွားဘူး .. မွားတယ္ထင္လည္း ၀င္ေဆြးေႏြးႏိုင္ပါတယ္... ဒါပါပဲ ..

thamudayanwe said...
This comment has been removed by the author.
အိုင့္ရဲ့ယူ said...

အန္တီ အေနာ္နီးမတ္စ္ ေရ

ဘုရားဘုရား... ဘယ္ေလာက္ေတာင္ မွားေနတဲ့အေတြးအေခၚေတြလဲ..
ဒီဘက္ေခတ္မွာ တိုးတက္ေျပာင္းလဲတာနဲ့အမ်ွ ေတြးအျမင္အယူအဆေျပာင္းလဲလာပါတယ္
ေျပာင္းလဲမွူေတြမွာ လက္ခံႏိုင္တဲ့အပိုင္းေတြကို လိုက္နာက်င့္သံုးရမွာပါပဲ..အန္တီေရ.. လူငယ္ျဖစ္တဲ့က်မကေတာ့ ေခတ္မီွတယ္ဆိုတဲ့စကားလံုးနဲ့ ေခတ္ဆန္တယ္ဆိုတဲ့စကားလံုးကို ခြဲျခားနားလည္သင့္တယ္လို့ထင္ပါတယ္..
ေရာမေရာက္ရင္ေရာမလိုက်င့္ရမယ္ဆိုေပမဲ့
ကိုယ္ပိုင္ဆံုးျဖတ္ခ်က္နဲ့ ကိုယ္ပိုင္အေတြးအေခၚေတြနဲ့ျပဳမူေနထိုင္ရတာပါပဲ..
မွန္ကန္တဲ့အေတြးအေခၚအယူအဆမ်ားစြာထဲက.. လမ္းမွားေရာက္ေနတဲ့အေတြးအေခၚေတြနဲ့ရွင္သန္ေနတဲ့အန္တီလိုလူမ်ိဳးရိွေနတယ္ဆိုတာသိလိုက္ရေတာ
စိတ္မေကာင္းပါဘူး..ေနာင္လာမဲ့မ်ိဳးဆက္ေတြထဲမွာလဲ လမ္းလြဲေရာက္ေနတဲ့ သူေတြပါလာဦးမွာပါပဲ..ဒါေပမဲ့ ကိုယ္နဲ့သာဆိုင္တဲ့အျပဳအမွူအတြက္ေတာ့ ဘာမွေ၀ဖန္စရာမရိွပါဘူး..
အန္တီ ႏိုင္ငံတိုင္းမွာရိွတဲ့ မိန္းကေလးေတြ၀တ္စားဆင္ယင္မွူဟာ ေနပံုထိုင္ပံုေတြဟာ ဂုဏ္သေရရိွ လူတန္းစားအလိုက္ကြဲျပားတယ္ဆိုတာေတာ့ အသက္၄၀ေက်ာ္ရိွတဲ့အန္တီသိမွာပါေနာ္
ဘာပဲျဖစ္ျဖစ္ က်ေနာ္တို့က လူငယ္ေပမဲ့ ဘယ္သူမွ မတိုက္တြန္းေပမဲ့ကိုယ္လုပ္တဲ့အျပဳအမွူ အေျပာအဆို ကို ထိန္းသိမ္းပါတယ္ ကိုယ့္ေၾကာင့္ႏိုင္ငံ့ ဂုဏ္သိကၡာမက်ဆင္းေအာင္ဂရုစိုက္ပါတယ္။
ဘယ္သူေကာင္းေကာင္းမေကာင္းေကာင္းဆိုေပမဲ့ အနဲဆံုးေတာ့ ကိုယ္နဲ့ပတ္သက္ဖူးသူေတြ ေလးစားအထင္ၾကီးေစခ်င္တာပါ..
ဒီႏိုင္ငံမွာလဲ လူအတန္းအစားေပၚလိုက္ျပီး ၀တ္ပံုစားပံုကြာျခားပါတယ္.ဒီေလာက္ဆိုအန္တီနားလည္ပါျပီေနာ္
အန္တီ့လိုအေတြးအေခၚရိွတဲ့ျမန္မာမိန္းကေလးေတြနဲပါေစလို့ဆုေတာင္းရင္း

Burmar 1988 said...

အေနာ္နီးမတ္လို ့လိ်ဳ ့၀ွက္ေနတဲ့ သူငယ္မ၊ လူ ့့ အသက္အပိုင္းအျခား ၄၀ေက်ာ္ ၅၀ေက်ာ္ ၆၀ေက်ာ္ ဆုိတာ ဘုရားတရားျမဲသင့္တဲ့ အခ်ိန္ပါ။ ဒီအသက္ပိုင္းျခား မွာ ေမြးလာသူေတြ က အလြန္ ျမန္မာယဥ္ေက်းမႈ ့ လုိက္နာတဲ့ generation. ျမန္မာျပည္အျပင္ဘက္ ေရာက္တဲ့ အမိ်ဳးသမီးတုိင္း မင္းလို အဟိတ္တိရိစာန္စိတ္(စား၊ေသာက္၊ကာမ ဘဲသိတဲ့စိတ္)လိုမိ်ဳး မထားျကဘူး။ မြတ္ဆလင္ေတြ အလြန္ဘာသာေရးကိုင္းရိႈင္းသူ အမ်ားျကီးဘဲ။ မင္းသာ မြတ္ဆလင္ျဖစ္ျပီး မင္းဘာသာနဲ ့ဆန္ ့က်င္တာ လုပ္ေနတယ္။ မင္းကိုယ္တုိင္က ပ်က္စီးေနတာ ကို ပိုပ်က္စီးမႈ ့မ်ားေအာင္ လူတကာ လုိက္ စည္းရံုးေနတာ။ ေအး သိပ္ေတာ့ မဆန္းပါဘူး။ မင္းလို လူတကာနဲ ့ သိပ္.... ေပ်ာ္ရ႔ႊင္ခ်င္တဲ့ မိန္းမကို ဘယ္သူကမ်ား တန္ဖိုးထား လက္ခံမလဲ သူတုိ ့ကိုယ္တုိင္က မင္းထက္ အေပ်ာ္ျကူးေတာ့ အိမ္ေထာင္ အဆက္ဆက္ျဖစ္မွာ ဘာဆန္းသလဲ၊ ေနရာ ေဒသ အလုိက္ ေနရတာ မင္းေျပာမွလား။ မဟုတ္တဲ့ေနရာ မဟုတ္တဲ့ အက်င့္ကို မင္းကိုယ္တုိင္ က်ဴးလြန္ခ်င္ ေနတာ၊ ျမန္မာ့ ယဥ္ေက်းမႈ ့လုိက္နာတဲ့ မိန္းမေကာင္းေတြ ဖတ္တဲ့ ဒီဆုိဒ္မွာ မင္းလို ပ်က္စီးေနတဲ့ အက်င့္ရိွတဲ့ သူ နဲ ့မသင့္ေတာ္ဘူး ဆိုတာ အထပ္ထပ္ေရးလဲ က်ည္ေထာက္စြပ္သလို ေနမွာဘဲ ငါေတာ့ေမာတယ္။ အသက္ငယ္တဲ့ ကေလးေတြေတာင္ ေျပာကုန္ျကျပီ။ မင္းကေတာ့ မင္းရဲ့အရွက္မဲ့တဲ့ အက်င့္ေတြကို ထပ္ထပ္ေဖၚျပမွ လူတုိင္းရဲ့ေအာ့ေျကာလန္ အျမင္ကပ္မႈ ့ကို ဂုဏ္ယူေနမဲ့ မိန္းမတဦးေပဘဲ။ ျမင္သူမရွက္ ယိုသူရွက္။ မင္းစာအရ မင္းမိဘက မနုိင္လို ့လႊတ္ထားရတဲ့ အရွက္မဲ့တဲ့မင္းကို ငါတို ့ဘာမွထပ္ေရးေတာ့မွာ မဟုတ္ဘူး ဒါေနာက္ဆံုးဘဲ။ စာဖတ္သူတုိင္းအေတြးေပါက္ လာမွာက ေတာ့ မင္းေတာင္ မင္းေမြးတဲ့သားနဲ ့ကင္းပါစ

အေနာနီးမတ္စ္ said...

ဟင္းဟင္း
ဘုရားတရား ျမဲတာ နဲ ့ ျမန္မာ့ယဥ္ေက်းမႈ ထိန္းတာ နဲ ့ တစ္ျခားစီပဲ လို ့ ကိုယ္ေျပာျပီးသားေလ...
မြတ္စလင္ ကိစၥကို အသာထားလိုက္ပါအံုး..ဘာသာေရး အဓိကရုဏ္း လုပ္တယ္ဆိုျပီး Burmar တို ့အသိုင္းအ၀ိုင္း က စြပ္စြဲေနမွ ျဖင့္ ..ဟင္းဟင္း.
အခုေတာင္ Modern မြတ္စလင္ အမ်ိဳးသမီးေတြ ေတာင္းဆိုကုန္ျပီ သိရဲ ့လား .

ကိုယ္တစ္ခ်က္စီ ရွင္းျပထားတဲ့ ကိစၥေတြ ကို ဘယ္သူမ လက္မခံႏိုင္ဘူးလဲ .. လက္မခံႏိုင္ရင္ ဘာေၾကာင့္လက္မခံႏိုင္သလဲ ၀င္ရွင္းလိုက္..
၀င္ေဆြးေႏြးလိုက္ ...ကိုယ့္ ဘက္က အယူ အဆကို တင္ျပ..ဘာေၾကာင့္ေတာ့ ျဖင့္ ဒီဟာကို လက္ခံထားသလဲ ..ဘာေၾကာင့္ေတာ့ျဖင့္ ဒီဟာကို
လက္မခံဘူးလဲ...
ဘာသာေရး လို လို ၊ ျမန္မာ့ယဥ္ေက်းမႈ လုိလုိ ေပါက္ပန္း ၄၀ေျပာ၊ ကေလးေတြ ေတာင္ ေရးကုန္ျပီ လို ့ေအာ္ၾကက္ လုပ္ေနမဲ့ အစား၊ သူမ်ား စီေဘာက္စ္မွာ ကိုယ္ေရးထားတာ သြားၾကည့္ျပီးျပီလား
ေအာ္ေနမဲ့ အစား...ေဆြးေႏြးမႈ ေျမာက္ ေအာင္ ေရးလိုက္စမ္းပါ.." ..Burmar တို ့ကေတာ့ ေဟ့ ....မိရိုးဖလာ ဗုဒၶ ဘာသာတရားအရေတာ့ ျဖင့္ ျပည္ပမွာ ေရာက္ေနတဲ့ အမ်ိဳးသမီးေတြ
ဘုန္းၾကီးေက်ာင္းသြားရာမွာ G string ၀တ္ျပီးသြားတာ ျမန္မာ့ယဥ္ေက်းမႈ နဲ ့လားလား မအပ္စပ္ဘူး " ဘာေၾကာင့္မအပ္စအဲသလိုမ်ိဳး ေပါ့ေလ..ကိုယ္ထင္တဲ့ အျမင္ကို တင္ျပရတယ္....

.....
အိုင္ရဲ ့ ယူ
ေဆြးေႏြးတဲ့ အတြက္ ၀မ္းသာပါတယ္..
ျမန္မာျပည္မွာ မိဆံုးမ ဖဆံုးမ ဘြဲ ့ခံယူထားတဲ့ မိဆံုးမ ဖဆံုးမ သားသမီးေလးေတြ ျပည္ပေရာက္သြားေတာ့ ဟို ေယာက်္ားေလးနဲ ့အတူေန၊
ဒီမိန္းကေလး နဲ ့အတူေန ..ျဖစ္ခ်င္သလို ျဖစ္ေနတာဟာ...အလြန္ေတာ္တဲ့ မိဆံုးမ ဖဆံုးမ မိဘေတြေၾကာင့္လား...
ကုိယ္ပိုင္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္နဲ ့ကိုယ္ပိုင္ အေတြး အေခၚေတြေၾကာင့္ ပဲလား.
ဒါမွ မဟုတ္ ကုိယ္ အေပၚမွာ ေရးထားခဲ့တဲ့ လြတ္လပ္တဲ့ ကာမပိုင္မရွိ ဆိုတဲ့ အယူအဆေၾကာင့္လား..
အဲဒါဆိုရင္ ငါးပါးသီလထဲက ကာေမသု ဆိုတာၾကီးကို က်ဴးလြန္ေနၾကျပီလား.. ဘာသာေရးပါလာျပီေနာ္...
ဟင္းဟင္း..ယဥ္ေက်းမႈ အပိုင္းနဲ ့ ဘာသာေရးအပိုင္း ေပါ့ေလ...
လုပ္ပါအံုး အျမင္ေလးေတြ .
ကုိယ္ေရးထားတဲ့ အထဲမွာ လုပ္ရမယ္လို ့ အားေပးအားေျမွာက္္ထားတာ တစ္ခုမွ မပါဘူး..
.ဒီအျမင္ေလးေတြကေတာ့ ျမန္မာျပည္ တြင္းမွာ ဆိုရင္ေတာ့ ဟင္းဟင္း.. လက္ခံႏိုင္စရာ အေၾကာင္းမရွိဘူး ထင္ပါရဲ ့..

အေနာနီးမတ္စ္ said...

ဒါကေတာ့ Burmar 1988 ဆိုသူအတြက္

ဗုဒၶဘာသာ မွာ ခါး၀တ္ပုဆိုးလို လံုျခံဳရမဲ့ သီလ ၅ ပါးထဲက ကာေမသုေပါ့ေလ...

ဆိုၾကပါစို ့...လင္မယား ၂ ေယာက္ ...မယားလုပ္တဲ့သူက လင္ေယာက္်ား ျဖစ္တဲ့သူကို
ေျမေတာင္ေျမွာက္ေပးထားတယ္...နာမည္ၾကီး ရုပ္ရွင္မင္းသားေပ့ါ ..လင္ျဖစ္သူကလည္း မယားအေပၚ သစၥာရွိတယ္...
ကံအားေလ်ာ္စြာပဲ သူတို ့မွာ သားသမီး မရၾကဘူး...အဲဒီေတာ့ ..လင္ျဖစ္သူဟာ တစ္ျခား အမ်ိဳးသမီး တစ္ဦးနဲ ့
အေၾကာင္းပါတယ္ ဆိုၾကပါစို ့ .. အဲဒီ ကိစၥကို မယားလုပ္တဲ့ သူကလည္း ၾကည္ျဖဴစြာနဲ ့ခြင့္လႊတ္တယ္..
နားလည္ေပးတယ္... ဒါဆိုရင္ အဲဒီ လို မ်ိဳး တစ္ျခား အမ်ိဳးသမီးနဲ ့အေၾကာင္းပါေနတဲ့ လင္ေယာက်္ား နဲ ့
အဲဒီ အမ်ိဳး သမီးတို ့ဟာ ကာေမသု ကံၾကီးကို သိရက္သားနဲ ့က်ဴးလြန္ေနၾကျပီ လို ့ဆိုႏိုင္မလား..

ယဥ္ေက်းမႈ ကို ျမတ္ႏိုးပါတယ္ ဆိုတဲ့ ၊ ဘာသာတရားကို ေလးစားပါတယ္ ဆိုတဲ့ Burmar ကို
ယဥ္ေက်းမႈ ရွဳေထာင့္ နဲ ့ဘာသာတရား ရွဳေထာင့္ က ေျဖၾကားေပးပါလား..
ေဆြးေႏြးတာေပါ့ေလ.. မေျဖလဲ အေၾကာင္းမဟုတ္ပါဘူး.. ကိုယ္ပဲ ေျဖေပးပါ့မယ္..

Angel said...

Ma KML,
How are you?
Your post is complete and nice.
You wrote about men, but your audience is discussing seriously about women.

အေနာနီးမတ္စ္ said...

အဟဲ...
့ေနာက္တစ္ခု ပို ့လုိက္တယ္ ေျဖေပးပါအံုး. Burmar ၾကီးရယ္ ..နည္းနည္းေတာ့ ထူးဆန္းတယ္ သိလား .

သားအမိ ၃ ေယာက္ရွိပါသတဲ့ .. အေဖ ၊ အေမ နဲ ့ သမီးေလး ေပါ့.. သမိီးေလးဟာ အဖ ၊ အမိ အုပ္ထိန္းမႈ ေအာက္မွာ ေနထိုင္တဲ့
ကာမပိုင္ရွိ သမီးေလးေပါ့ကြယ္.. တစ္အိမ္တည္း အတူတူေနတာ..
တစ္ေန ့ အေဖဟာ မူးမူးနဲ ့အိမ္ကို ျပန္ေရာက္လာသတဲ့ ..အဲဒီအခ်ိန္မွာ ပဲ သမီးေလးဟာ တိုက္ဆိုင္စြာနဲ ့ပဲ
ေခါင္းကိုက္လို ့ ဆုိျပီး အိပ္ေဆးေတြ ေသာက္ျပီး အိပ္ေနသေပါ့ကြယ္.. အေမၾကီးကလည္း ကိစၥေလး ရွိလို ့အျပင္ထြက္
သြားတယ္ ဆိုပါစို ့. အဲဒီမွာ အေဖၾကီးဟာ အခန္းမွား ၀င္မိျပီး သမီးအရင္းေခါက္ေခါက္ နဲ ့မွားယြင္းပါေလရာကြယ္..

အဲဒါကို အျပင္သြားေနတဲ့ အေမျဖစ္တဲ့သူ ျပန္လာတဲ့ အခ်ိန္နဲ ့ပက္ပင္းတုိး ပါေလေရာ ...
ဒါေပမဲ့ အေမကလည္း ခြင့္လႊတ္တယ္ .. သမီးကလည္း ခြင့္လႊတ္တယ္ ...

အဟင္း...ယဥ္ေက်းမႈ ရွဳေထာင့္နဲ ့ ဘာသာေရး ရွဳေထာင့္ေလး လုပ္ပါအံုး.. အဲဒီ အေဖၾကီးမွာ ကာေမသု ကံ ထိုက္သလား ဆိုတာ
ထိုက္တယ္ဆိုရင္ ဘာေၾကာင့္လဲ .. မထိုက္ဘူးဆိုရင္ ဘာေၾကာင့္လဲ .ဆိုတာလဲ ရွင္းျပပါအံုး ...

မျဖစ္ႏိုင္တဲ့ အျဖစ္အပ်က္လို ့ေတာ့ မေျပာနဲ ့ေနာ..အျပင္ေလာကမွာ ဒီထက္ဆိုးတဲ့ အျဖစ္အပ်က္ေတြ ရွိေသးတယ္.

ေမျငိမ္း said...

က်မ အဲလို ေကာ္မင့္ေတြမွာ ၀င္ျငင္းေလ့မရွိပါဘူး။ ဒါေပမဲ့ သူမ်ားေတြေဆြးေႏြးျငင္းခုန္တာကိုေတာ့ အေျဖတခုရလိုရျငား ဖတ္ေလ့ရွိပါတယ္။ အခု အေနာနီးမတ္ရဲ႕ ျပႆနာကေတာ့ မလိုအပ္ဘဲနဲ႕ အမ်ိဳးသမီး၀ါဒလို႔ ေအာ္လြန္းေနသလိုပဲ။ တခ်ိဳ႔ေနရာေတြမွာ ေတာ္ေတာ္လြဲေနတာ..ထားပါေတာ့ ..ခု အေနာနိမတ္ေရးတာေတြကို ဖတ္ရင္း က်မ သတိရေနတာေတြကေတာ့ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ဟာ ဘယ္ေနရာေရာက္ေရာက္ ျမန္မာ၀တ္စံုကို အမ်ားဆံုး၀တ္တာ၊ ဒူးေပၚေပါင္ေပၚမ၀တ္တာေတြရယ္ေၾ႕ကာင့္ ႏိုင္ငံျခားသားေတြက တအံ့အၾသ ခ်ီးက်ဴးရပါသတဲ့။ အဲလိုပဲ ေဒၚစုဟာ အရက္လည္းမေသာက္ပါဘူး။ ဒါေပမဲ့ ေနရာတိုင္းမွာ ေအာင္ျမင္တဲ့ ေပါင္းသင္းဆက္ဆံေရး ရခဲံပါတယ္။ ေနာက္တေယာက္ ဥပမာ ေပးခ်င္တာကေတာ့ ေဒါက္တာစင္သီယာေမာင္ပါ။ ေနရာတိုင္းမွာ ကရင္ရိုးရာအက်ီၤနဲ႕ ။သိပ္ေအးတဲ့ ေဒသေတြေရာက္ေတာ့ အေပၚက ကုတ္အက်ီၤထပ္၀တ္လိုက္တာပဲ။ က်မအထင္ေတာ့ အေနာနီမတ္ေျပာသလို အထူးအဆန္းအေကာင္တေကာင္လို႔ ၀ိုင္းၾကည့္ခံ၇တာမ်ိဳး မရွိပါဘူး။ ဒီေန႔ကမၻာၾကီးက အဲေလာက္ မညံ့ေတာ့ပါဘူး။ ျပီးေတာ့ ေနထိုင္မႈ adjust လုပ္တဲ့ေနရာမွာ ခံယူခ်က္ adjust လုပ္စရာ မလိုပါ။ ေက်းဇူးတင္ပါတယ္။

အေနာနီးမတ္စ္ said...

နိုင္ငံေရးေတြ ပါလာျပီ ထင္ပါ့...

ဆရာၾကီး ဦးတင္မိုး ကိုပဲ ၾကည့္ပါ..
ဆရာၾကီးကို ျမင္ရတဲ့ ဓါတ္ပံုတိုင္းမွာ ပုဆိုးကို အျမဲတမ္း၀တ္တယ္...အဲဒါေပမဲ့ ..ပုဆိုးအတြင္းမွာ ေဘာင္းဘီ အရွည္ေတာ့ ၀တ္ထားပါေသးတယ္..
ဒါဟာ လည္း Adjust လုပ္တာတစ္မ်ိဳးပါပဲ.
မေမျငိမ္း ေျပာသလိုပဲ ေဒါက္တာစင္သီယာေမာင္ ကရင္အက်ၤ ီ ၀တ္တယ္..ေအးရင္ ကုတ္ အက်ၤ ီ အေပၚက ကပ္၀တ္တယ္... မေအးဘူးထင္ရင္ ကရင္အက်ၤ ီ နဲ ့ပဲေနတယ္...ဒါလည္း Adjust လုပ္ေနတာပဲေလ..လိုအပ္လို ့Adjust လုပ္တယ္..မလိုအပ္ရင္ မလုပ္ဘူး...
-မုတ္သုန္ရာသီဥဆုလို ေနရာမ်ိဳးမွာ မေျပာသာဘူးလို ့ေရးထားျပီးသား..ဥေရာပလို ...ရုရွလို ..ကေနဒါလို ေနရာမ်ိဳးမွာ ဆိုရင္ ပုဆိုးေဟာင္းေလာင္း ၊ ထမိန္ေဟာင္းေလာင္း နဲ ့ေနလို ့ရပါ့မလား...

ႏိုင္ငံေခါင္းေဆာင္တစ္ေယာက္ ျဖစ္တဲ့ အေမစုကို ဒီေနရာမွာ မေဆြးေႏြးပါနဲ ့..ေခါင္းေဆာင္ေကာင္း တစ္ေယာက္ရဲ ့အဂၤါရပ္နဲ ့ညီညြတ္တဲ့ အတြက္ ေခါင္းေဆာင္ ျဖစ္ေနတာပါ...

စံထားတဲ့ သူတစ္ေယက္ကို ျပတယ္ဆိုရင္ မေမျငိမ္း စံလုိ ့သတ္မွတ္ထားတဲ့ သူလို မွီေအာင္ ေနႏိုင္ပါ့မလား...မမွီသည့္တိုင္ေအာင္ Adjust လုပ္ႏိုင္တဲ့ ဟာေလးေတြ လုပ္ထားမယ္ လို ့ထင္ပါတယ္..အဲဒါဆိုရင္ မေမျငိမ္း ျမန္မာ့ယဥ္ေက်းမႈ ကို ထိန္းသိမ္းတဲ့ အေနနဲ ့ ရိုးရာ ခ်ိတ္ထမီ နဲ ့ ရင္ဖံုး အကၤ်ီ ေလးနဲ ့Shopping တို ့ အလုပ္သြားတဲ့ အခါတိုင္းမွာ ၀တ္ျပီးသြားပါသလား...
ျပည္ပမွာေပါ့ေလ...

မေမျငိမ္း ျပည္ပထြက္တယ္...တိုင္းျပည္လြတ္ေျမာက္ ေရးအတြက္ စာေပနဲ ့တိုက္ပြဲ၀င္တယ္.. ဒါက ကုိယ့္ခံယူခ်က္ပဲ ...ဟုတ္ျပီ...တိုင္းျပည္လြတ္ေျမာက္ေရး ရသြားျပီပဲ ဆိုၾကပါစို ့...တိုင္းျပည္လြတ္ေျမာက္ေရးအတြက္
ဆက္လက္တိုက္ပြဲ ၀င္ေနပါအံုးမလား...
ခံယူခ်က္ကို မေျပာင္းဘူး ဆုိရင္ေပါ့ေလ..

ေကာ်ာင္းသားလူငယ္ေတြ ျပည္ပထြက္တယ္..ပညာတတ္ တစ္ေယာက္ ျဖစ္ေအာင္ က်ိဳးစားမယ္ ဆိုတဲ့ စိတ္နဲ ့ထြက္တယ္..သူတို ့ခံယူခ်က္ကို ေျပာင္းသလား...မေျပာင္းဘူး....ဘယ္သူမွ လည္းမေျပာင္းပါဘူး... အဲ...သင္ၾကားေလ့လာရာမွာ ေျပာင္းတယ္....ျမန္မာျပည္က ၾကက္တူေရြးစာက်က္သလို ႏွဳတ္တိုက္ ရြတ္လာတဲ့ အမူအက်င့္ေတြ နဲ ့ ျပည္ပမွာ ေလ့လာလို ့ရပါ့မလား..
သင္ၾကားမႈ ေလ့လာမႈ Style ကို Adjust လုပ္လိုက္ရတာပဲေလ... .

မေမျငိမ္း ေဆြးေႏြးမႈ ကို ေလးစားပါတယ္..

ေမျငိမ္း said...

အမ်ိဳးသမီးခ်င္းျငင္းရတာ စိတ္မေကာင္းပါဘူး။ ဒါေပမဲ့ က်မေျပာခ်င္တာကို သေဘာေပါက္ေစခ်င္ပါတယ္။ ေနထိုင္မႈ adjust လုပ္ရတယ္ဆိုတာကို လက္ခံတယ္။ ဒါေပမဲ့ ေနထိုင္မႈ adjust မလုပ္ရင္ အထူးအဆန္းေကာင္တေကာင္လို ၀ိုင္းၾကည့္ခံရတယ္..ဆိုတာကို က်မေဆြးေႏြးတာျဖစ္ပါတယ္။ အရက္မေသာက္ရင္ ရိုင္းတယ္လို႔ အသတ္မွတ္ခံရတာကို ေဆြးေႏြးတာျဖစ္ပါတယ္။ က်မ ဒါ့ထက္ပိုမေျပာပါ။ က်မအေၾကာင္း ေျပာစရာလည္း ကိစၥ မပါပါဘူး။ ဘာလို႔လဲဆိုေတာ့ က်မက ျပည္တြင္းမွာ လက္ေထာက္ကထိကလုပ္ေနတာေတာင္ ခရီးသြားတဲ့အခါ လိုအပ္တယ္ထင္လို႔ ဂ်င္းေဘာင္းဘီနဲ႔ သြားတဲ့ေကာင္ပါ။ ခု ဒီဘက္ေရာက္ေတာ့ ေႏြဆို စကတ္ေတာင္ ၀တ္ပါေသးတယ္။ ျပီးေတာ့ က်မက ေသာက္တတ္တဲ့အမ်ိဳးသမီးေတြကို အျပစ္ျမင္တတ္တဲ့သူလည္းမဟုတ္ပါ။ အရက္အရမ္းေသာက္ရင္ေတာ့ ဘသူေသာက္တာကိုမွ မၾကိဳက္ပါ။ က်မ အရက္မေသာက္တာ စံျပျဖစ္ခ်င္လို႔ မဟုတ္ပါ။ ခါးတာကို မၾကိဳက္လို႔ပါ။ ဒါေပမဲ့ က်မ တေနရာရာမွာ ေခါင္းေဆာင္ျဖစ္ဖို႔ မွန္းထားရင္ေတာ့ ကိုယ္ေခါင္းေဆာင္ခ်င္တဲ့ ပတ္၀န္းက်င္ရဲ႔ သတ္မွတ္ခ်က္အရစံျပျဖစ္ေအာင္ေနဖို႔ ၾကိဳးစားမွာ ေသခ်ာပါတယ္။ ဘာအတြက္လည္းဆိုေတာ့ အမ်ားအသိအမွတ္ျပဳေထာက္ခံမႈ ရဖို႔ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီေလာက္ပါပဲ။ မ်ားမ်ားကြဲလြဲတာ မဟုတ္ပါ။
ေနာက္တခုေလးေျပာခ်င္တာ တိုင္းျပည္လြတ္ေျမာက္ေရးတိုက္တယ္ဆိုမွ ရသြားပီဆိုရင္ ဆက္တိုက္ရဦးမလား..ျပီးေတာ့ ဒါ topics နဲ႔လြဲတယ္။ အမ်ိဳးသားေတြက က်မတို႔အမ်ိဳးသမီးေတြကို သိပ္ aggressive ျဖစ္တယ္လို႔ ေျပာေနတာ ဒါမ်ိဳးေတြေၾကာင့္ပဲ။ ျပီးေတာ့ က်မ ႏိုင္ငံေရးသမား မဟုတ္ပါ။ ေဒၚစုနဲ႔ ေဒၚစင္သီယာေမာင္က ထင္ရွားတဲ့ အမ်ိဳးသမီးေခါင္းေဆာင္ေတြမို႔ ဥပမာ ထည့္ေပးတာသာျဖစ္ပါတယ္။

flower said...

Hi....I have read all the comments and am interested in this topic. In my point of view, everyone has some correct saying but nobody is perfect. For me, if you think something is not right according to your standard, then don't do it. Sometime things that you believe are right but in the eyes of others is terribly wrong. So don't criticize others and do the things that you believe are right. Stop blaming others for not doing that also, as long as they don't harm,kill or doing things that are prohibited by Law. Somemore using words to hurts other people are really LOW STANDARD.

Mandalaymaung said...

၂ ပိုင္းေတြ ့ရပါတယ္။ social ပိုင္းနဲ ့ job အလုပ္ပိုင္းပါ။
social ပိုင္းမွာမွန္ပါတယ္။ adjust လုပ္ရပါတယ္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္လဲ အဂၤလန္မွာအရမ္းေအးတဲ့ winter မွာျမန္မာအက်ီ ၤထမီနဲ ့ေနရတာခက္ပါလိမ့္မယ္။
အရက္မေသာက္တဲ့ အဂၤလိပ္ေယာက်ာၤးမိန္းမေတြလဲအမ်ားၾကီးပါ။ျပီးခဲ့တဲ့အပတ္ကဘဲ Staff Party မွာ အရက္မေသာက္တဲ့သူေတြ ေတြ ့ရပါတယ္။ အမ်ားစုက control နဲ ့ေသာက္ပါတယ္။ safety အတြက္ၾကည့္ပါတယ္။ျမန္မာအမ်ားစုဟာအားနာတတ္ပါတယ္။
္အားနာျပီးေတာ္ျပီမေျပာ၀့ံၾကပါဘူး။ကိုယ္ကေတာ္ျပီေျပာရင္ဘယ္သူကမွေရွ့မဆက္ရဲပါဘူ။ျမန္မာလူမ်ိဳးရဲ ့အားနည္းခ်က္ပါဘဲ။ဘာလုပ္လုပ္ေျပာေျပာ control နဲ ့ safety အတြက္ေသေသသတ္သတ္လုပ္ရင္ခ်မ္းသာလာၾကမွပါဘဲ။

Job အေနနဲ ့အဂၤလန္မွာေတာ့ ျမန္မာျပည္နဲ ့ႏိုင္းယွဥ္ရင္မိန္းမေတြအလုပ္ပိုလုပ္ပါတယ္။ ဒီမွာက ပင္စင္ေကာင္းေကာင္းကအလုပ္ေကာင္းမွဆိုတာအကုန္သိထားၾကပါ
္တယ္။ ကေလးရွိရင္ေတာင္ကေလးကိုကေလးထိန္းတေနရာရာမွာထားျပီးေရွ ့ပင္စင္အတြက္အလုပ္လုပ္ၾကရပါတယ္။ သူတို ့ကေလးေတြနဲ ့အတူေနခ်င္ၾကပါတယ္။ကေလးထိန္းခေစ်းၾကီးပါတယ္။ေနာက္တခု က ျမန္မာျပည္မွာလို အသိုင္းအ၀ိုင္းၾကီးၾကီးနဲ ့မေနရပါဘူး။အလုပ္မလုပ္ရင္တေနကုန္တေယာက္ထဲေနရပါတယ္။ေထာင္က်သလိုပါဘဲ။အားခ်ိန္ေတြမ်ားျပီး internet, telephone ၾကိက္သလိုသုံးလို ့ရတဲ့ႏိုင္ငံမွာၾကာလာရင္ေဖါက္ျပန္တတ္ၾကပါတယ္။
ရာသီဥတုကလည္း ျမန္မာျပည္လို အျပင္မွာလင္းေနတာမဟုတ္ေတာ့ ေယာက်ာၤးမိန္းမအလုပ္လုပ္ျပီးေနၾကတာမ်ားပါတယ္။
ေနာက္ျပီး မိန္းမ အိမ္မွဳကိစၥေအာက္ေျခသိမ္းလုပ္ရတာျမန္မာတႏိုင္ငံထဲမဟုတ္ပါ။ အာရပ္ႏိုင္ငံေတြကစလို ့ဂ်ပန္ထိ အာရွတလႊားပါ။ အေရွ ့ေတာင္အာရွကေတာင္နဲနဲသာပါေသးတယ္။
ဘာဘဲေျပာေျပာေယာက်ာၤးမိန္းမ မိမိႏွစ္သက္ရာ မိမိပညာေရးနဲ ့ကိုက္ညီရာ လုပ္ႏိုင္ပါတယ္။အခ်င္းခ်င္းျပိဳင္စရာမဟုတ္ပါဘူး။
အိမ္မွာလဲ မိန္းမဟင္းခ်က္ရင္ ေစ်း၀ယ္ ပန္းကန္ေဆးေပး သန္ ့ရွင္းေရးလုပ္ေပးလိုက္ရင္ ျပိဳင္စရာမရွိေတာ့ပါ။
ေယာက်ာၤးမိန္းမ ၂ ဦးလုံးတန္ဖိုးရွိပါတယ္။

SuN said...
This comment has been removed by the author.
SuN said...

ခင္မင္းေဇာ္ said...

လိႈင္
မိန္းမသားေတြ ေစာင့္ထိန္းရမဲ့ တာ၀န္ေတြလဲ ေရးဦး။
တခ်ိဳ႕ မိန္းကေလးေတြက ေယာက္်ားေလးေတြနဲ႕ အတူ
အရက္ေသာက္ႏိုင္မွ၊ ညနက္ထိ လည္ပတ္ႏို္င္မွ ၊ ရည္းစားထည္လဲ ထားတာမွ၊ ေယာက္်ားကို ႏိုင္ မွ တန္းတူအခြင့္အေရးလို႕ ထင္ေနတာေတြကို အမွန္ျမင္ႏိုင္ ျပင္ႏိုင္ေအာင္ေလ။
တကယ့္အခြင့္အေရးနဲ႕ တူညီတဲ့ တန္းတူေနရာရႏိုင္ဖို႕
ကိုယ္တိုင္ ႀကိဳးစားရမယ္ဆိုတာကို
သတိရွိရွိ သိမိဖို႕လိုတယ္မဟုတ္လား။
------------------------
ဟုတ္ကဲ့ ..က်မ အသက္ ၂၄ပါ။ က်မ အရက္လဲ Social ေသာက္ပါတယ္။ သူငယ္ခ်င္းေတြနဲ ့လဲ Clubbing တခါတေလ သြားပါတယ္။ ရည္းစားဆိုတာက က်မအတြက္ေတာ့ ေရြးခ်ယ္ပိုင္ခြင့္ပါ။ ဘာလို ့လဲ ဆိုေတာ့ တခ်ိဳ ့ေသာလူသားေတြသည္ က်မေလာက္ေတာင္ ေလာကၾကီး အတြက္ အသုံး မ၀င္လို ့ပါ။ ေယာက်ားေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားထက္ မသာရင္ေတာင္ မေလွာ့ေသာ အေရအခ်င္း က်မမွာရွိပါတယ္။ ကိုယ္တိုင္လည္း ဘယ္အေၾခအေနထိ က်ိဳးစားခဲ့တယ္ က်ိဳးစားေနတယ္ဆိုတာကို က်မကို ေသခ်ာသိတဲ့ သူ ေတြသိပါတယ္။

တစ္ခုေတာ့ ရွိတာေပါ့ .. လူေတြဆိုတာ ကိုယ္ၾကီးၿပင္းလာရတဲ့ ပတ္၀န္းက်င္ေပၚမူတည္ပီး အေတြးအေခၚ ခံယူခ်က္ကြာသြားတာပါပဲ။ လိုက္ညွိ ေနလို ့ကေတာ့ ကိုယ့္လက္ေခ်ာင္းေတြပဲ ကိုယ္အရင္ ၾကည့္လိုက္ေလ။ ညီမွ မညီတာ။ ၿဖတ္ၿပစ္လို ့ ရမလား။ တိုတဲ့ လက္ေခ်ာင္းလဲ သူ ့ေနရာနဲ ့သူ အသုံး ၀င္သလို ့ ရွည္တဲ့ လက္ေခ်ာင္းလဲ အသုံး ၀င္တာပဲ။ Everything happened for reason. Open mind ေလးနဲ ့အရာအားလုံးကို အစြန္း မေရာက္ပဲ ၾကည့္သင့္တယ္ ထင္ပါတယ

mi said...

hi

burma 1988,your idea ,the way your talking is very rude . you are very conservative person. U attacked somebody who is not the same idea with u with very strong words.I don't want to think that political man are like you. If you will be the presedent of our country one day, u will treat the woman like woman in Afganisstan.

htet said...

dear Daw Khin Min Zaw

Once upon a time, when u gave comments about the famous actor,I strongly agreed with u.
But this time, the way u judge on the woman is not fair at all. First of all, How do u distinguish between working girl and reckless girl at first sight?.
Nowadys, when we are studying outside we need to try hard bec our background knowledge is not strong.We have to work hard two or three times more than resident student.If woman studied engineering or advance techanology she will studied among the man(Especially in japan, some of the engineering lab, they have no or only one woman in graduate program). So most of her friends will be the man. She will stay the laboratory the whole day until late night and go for dinner or lunch with her male friends from the lab.According to myanmar point of view, she stays with man the whole day and came back night very late, go out dinner with male friends everyday.Is she bad girl?can you judge immediately.
At university surrounding, they always arrange party after finishing the research work or gaining some new things. They appointed each other to meet at 8 or 8:30 bec every student finish their work at that time. They went some restaurant or club at night,if she never join with the friends,she seemed --- not appreciate the success of her colligue. She avoide the many occasion ,after that she will be isolated in her surrounding. In research work, She need team work and according to nature of research,good relation between one another is very important. So she need to go out the party sometime and adjust with the surrounding. No need to drink all the time, but she have to drink a little bit or pretend to drink sometime.They never force the female student to drink, but some special occasion especially for her sucess, most of her teacher and friend raised the cup of wine or beer to cheer her and her professor gave her one cup of wine for honor her success,at that time should she refuse this?At least she pretand to drink or drink a little bit is better for her friends.
The woman who work among the man , she need to be very strong. She need to be decisive, argumental and strong minded.Man who want to marry with this kind of woman, he must be better than this woman. On the other hand , if he is something worng, she will complain him alot. So this is up to the man, will he marry the strong girl or quiet girl? If the woman complained her hubby when she find out the bad things of him, will she be bad woman?
My opnion is that woman should have the equal right with man. Woman must respect to her hubby but she has the right to complain when he is wrong. We must respect to our national costume but sometime we need to wear the formal suit and shoes.(Normally formal skirt are short around knees). When we work outside, we want to wear jeans and T shirt for convenience. We have the chance to choose the right man for us.she love the man who was thought to be reliable and good, After that he is not good and she broke up with him and found another one.Is she bad or should she tolerate this man the whole of her life?

What is ur standard to judge the girl? If she is not match with your ruler, you decided that she is bad, like this? Everybody has their own standing point.First time you told something and second time you confused ur words.

Burma 1988: U r so rude and the words u use are not logical at all. U should respect a little bit to Ma Kun Mya Hlaing blog. The reader can argue each other in this blog politely . Why did u attack personally to other person? I think that you may know each other outside very well ( i don't know it's true or not). But you shouldn't use very rude words when u argue with somebody. Even u want the mm girl to be very polite and well behaved, but ur behavior is so disguising.

အေနာနီးမတ္စ္ said...

ရိုးရာယဥ္ေက်းမႈ ၊ ဘာသာတရား၊

ရိုးရာသၾကၤန္
ပေ၀သဏီကေန စျပီးေျပာရမယ္ဆိုရင္ ပုပင္းအင္ေတာင္ ေညာင္ရမး္ေနာင္ ကုန္းေဘာင္ကိုလိုနီ ဆိုတဲ့ ေခတ္တစ္ခုခု ထဲက တစ္ခုေပါ့..ပုဂံေခတ္လို ့ပဲထားပါစို ့
အဲဒီေခတ္မွာ..ႏွစ္သစ္ကူးလို ့ သၾကၤန္က်ျပီ... ေရကစားၾကတယ္... အဲဒီေခတ္အဲဒီအခါက သေျပခက္နဲ ့ ေငြဖလားနဲ ့နံသာေရေလး ေျဖာျပီး ေရပက္တယ္.. အခုေခတ္မွာ သေျပခက္နဲ ့ေရ မပက္ၾကေတာ့ဘူး..ပိုက္ေတြ ၊ မီးသတ္ပိုက္ေတြ နဲ ့ထိုးၾကတယ္... အဲဒီေခတ္တုန္းက မီးသတ္ပိုက္မရွိလို ့ ယူဆမယ္ဆိုရင္ သူတို ့လည္း ေငြဖလားနဲ ့ခြက္ေစာင္းခုတ္မလားလို ့ေျပာရမလားပဲ...
အဲဒီလို သေျပခက္နဲ ့ေရပက္တာကို ယဥ္ေက်းမႈ လို ့ ေျပာမယ္ဆိုရင္ အခုမ်က္ေမွာက္ေခတ္မွာ ေရကစားသူ အားလံုးဟာ ယဥ္ေက်းမႈ မရွိတဲ့သူေတြ ျဖစ္ကုန္ၾကျပီလို ့ေျပာလို ့ရမလား... ျမန္မာ့ရိုးရာ သၾကၤန္ လို ့ေခါင္းစဥ္တပ္ျပီး မီးသတ္ပိုက္နဲ ့ ထိုးေနတယ္..အထိုးခံခ်င္လို ့အဲဒီမီးသတ္ပိုက္ ရွိတဲ့ မ႑ပ္ေရွ့မွာ ကားေတြ စုျပံဳျပီး တန္းစီေနၾကသူေတြ အားလံုးကို ရိုးရာယဥ္ေက်းမႈ မထိန္းဘူးလို ့ဘယ္သူမွ မေျပာပါ.... (တစ္ေခတ္မွာ တစ္ခါ ရွားရွားပါးပါး NLD က ဆင္ႏႊဲခဲ့တဲ့ သၾကၤန္ကို ၾကံဳဖူးသူတိုင္း ပုဂံေခတ္ကို ျပန္ေရာက္သြားမလား မေျပာတတ္ဘူး...အတာအိုးထဲမွာ သေျပခက္ထည့္ျပီး သေျပခက္နဲ ့ ေရပက္ခဲ့တယ္.. စတုဒီသာ လည္းေကြ်းတယ္.. စတုဒီသာ ေကြ်းတာထားလိုက္ပါ...ဒါက အမွတ္တရ အေနနဲ ့ေျပာျပတာပါ)

ေရႊတိဂံုဘုရား
ကိုလိုနီေခတ္တုန္းက အဂၤလိပ္လူမ်ိဳးတစ္ဦး ဘုရားေပၚကို ဖိနပ္စီးျပီးတက္ခဲ့တယ္..အဲဒီေခတ္အခါက ဗုဒၶဘာသာေတြဟာ အဲဒီကိစၥကို ျပင္းျပင္းအထန္ကန္ ့ကြက္ခဲ့တယ္...ဘုရားေပၚကို ဖိနပ္စီးျပီးတက္ခဲ့လို ့...
ဒီဘက္ေခတ္မွာ ဘုရားေပၚကို ျမန္မာအမ်ိဳးသမီးေတြ ဂ်င္းေဘာင္ဘီ ၀တ္တက္တယ္..စကပ္၀တ္တက္တယ္..
ဘုရားေပၚမွာလည္း ေဂါပက အဖြဲ ့ရဲ ့ဆိုင္းဘုတ္က အျပဴးသား...ယဥ္ေက်းမႈ ကို ထိန္းေသာအားျဖင့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား စကပ္၀တ္တက္ျခင္း ခြင့္မျပဳပါ...ေဘးနားမွာ ၾကည့္လိုက္ေတာ့ ဘုရားလံုျခံဳေရးေစာင့္တဲ့ အမ်ိဳးသမီးက လံုျခံဳေရး စကပ္ၾကီးနဲ ့...ဟုတ္ျပီ...ဘုရားကို ႏိုင္ငံျခားသားေတြ လာဖူးေမွ်ာ္ၾကတယ္..အေရွ ့တိုင္းသူ ေဘာင္းဘီ၀တ္တယ္..စကပ္၀တ္တယ္... သူတို ့ျမန္မာ့ယဥ္ေက်းမႈ ကို ခ်ိဳးေဖာက္ေနပါတယ္..ဘယ္သူမွ မေျပာပါ...စကပ္၀တ္တက္တဲ့ ျမန္မာအမ်ိဳးသမီးကို လည္း ဘုရားေပၚက ဆြဲခ်တယ္လို ့မၾကားမိပါဘူး..

ျပည္တြင္းမွာ ဘုန္းၾကီးေက်ာင္းေတြမွာ ယခင့္ယခင္အခ်ိန္ေတြတုန္းက ဘုန္းၾကီးေက်ာင္း ပရ၀ုတ္မွာေတာင္ ဖိနပ္စီးခြင့္ လံုး၀ ခြင့္မျပဳဘူး...ဒီဘက္ေခတ္မွာ ပရ၀ုတ္အတြင္းမွာ လည္း စီးေနၾကျပီ...ဘုန္းၾကီးေက်ာင္းထုိင္ ကိုယ္တိုင္က ဒကာၾကီး..ဒကာမၾကီးတို ့စီးၾက..စီးၾက...ဖုန္ေတြသဲေတြ ေပမယ္...ဆူးေတြစူးမယ္...ဘုန္းၾကီးေက်ာင္း ဖိနပ္ခြ်တ္မွာပဲ ဖိနပ္ေတြ ခြ်တ္ခဲ့ၾက...
ျပည္ပမွာ ဘုန္းၾကီးေက်ာင္း သြားၾကတဲ့ ျမန္မာျပည္က ဗုဒၶဘာသာေတြ ..ဘုန္းၾကီးေက်ာင္းရယ္လို ့သီးသန္ ့ရွိတဲ့ ေက်ာင္း ခပ္နည္းနည္းပါ...ဥေရာပလို ေနရာကို ဆိုလိုပါတယ္...စကၤာပူလို ..ထိုင္းလို ေနရာမ်ိဳးကို မဆုိလိုပါ...အဲဒီမွာ ဘုန္းၾကီးေက်ာင္းေပၚကို ဖိနပ္ခြ်တ္ျပီးတက္တယ္...အင္း..ေျခအိတ္ေတာ့ ၀တ္ထားတယ္..ေျခအိတ္စြပ္ရက္နဲ ့ပဲ ဘုရား၀တ္ျပဳၾက၊ ဘုန္းၾကီး ဦးခ်ၾက လုပ္တယ္. ထိုင္း ႏိုင္ငံ ျမဘုရားမွာ ေျခအိတ္စြပ္ ၀တ္လို ့ရတယ္ ထင္ပါ့..မွားရင္လည္း မွားမွာေပါ့.....အဲဒီ ျမန္မာေတြကို ျမန္မာ့ယဥ္ေက်းမႈ မလိုက္နာ..ဘာသာတရား မေလးစား ဘူးလို ့ေျပာလို ့ရႏိုင္ပါ့မလား...

ကာယအိေျႏၵ
ဒီဘေလာ့ရဲ ့တစ္ေနရာမွာ " အိမ္မွာ အေဖနဲ ့အေမ အတြက္ စားဖို ့ဆန္မရွိလို ့..လူကို ၾကိဳက္သလို လုပ္ပါ" လို ့ဘေလာ့ပိုင္ ရွင္ ေရးထားတဲ့ ပို့ စ္ တစ္ခု ရွိပါတယ္...ဟုတ္ျပီ..အေဖနဲ ့အေမကို လုပ္ေကြ်းေနတယ္..ထားေတာ့...အခုေခတ္ ေမာ္ဒယ္လ္ေတြ ၊ ကြယ္ရာအိုေက မွာ လုပ္စားေနၾကတယ္... အရွင္းဆံုးေျပာရရင္ အဆင့္ျမင့္ ျပည့္တန္ဆာ...သူတို ့ေတြဟာ ေမွာင္ခို မခ်ဘူး..မခုိးမ၀ွက္ဘူး...သူမ်ားပစၥည္း မတရား မသိမ္းပိုက္ဘူး...အဲဒီလို အမ်ိဳးသမီးေတြကို မင္းတို ့ဟာ ျမန္မာ့ယဥ္ေက်းမႈ ကို ဖ်က္ဆီးေနၾကတဲ့ အမ်ိဳးသမီးေတြ လို ့သမုတ္ၾကမလား...ကာယအိေျႏၵမဲ့ တဲ့ အမ်ိဳးသမီးေတြလို ့သမုတ္အံုးမလား...သူတို ့နဲ ့ေပ်ာ္ပါးတဲ့ ကာမပိုင္ ရွိတဲ့ အမ်ိဳးသားေတြကိုေကာ ဘာသာတရားအရ ငါးပါးသီလထဲက ကာေမသု ဆိုတဲ့ ကံနဲ ့ စြပ္စြဲမယ္ဆိုရင္ေကာ...ကာမပိုင္ မိန္းမကြယ္ရာမွာ ေဖာက္ျပန္ေသာ မိန္းမဆိုျပီး....။
ဘုရားရွင္ လက္ထက္မွာလည္း ျပည့္တန္ဆာေတြ ရွိပါတယ္...တိုင္းျပည္အုပ္ခ်ဳပ္မင္းလုပ္တဲ့ ဘုရင္ေတြကေတာင္ ဘြဲ ့ေတြခ်ီးျမွင့္ေပးထားတာ ရွိပါတယ္...

ပေ၀သဏီက ၃ ႏွစ္ ၃မိုး ဆိုတာ ရွိပါတယ္.. ေကာင္ေလးလုပ္တဲ့ သူဟာ ကိုယ္ခ်စ္ခင္ ႏွစ္သက္တဲ့ ေကာင္မေလး ကို စိတ္တိုင္းက် ေစာင့္ၾကည့္ခ်င္လို ့..ေကာင္မေလးရဲ ့မိဘအိမ္ကို သြားလာ ၀င္ထြက္ တယ္..
အေနအထိုင္ အျပဳအမူေတြ အကဲခတ္ရတယ္.. သူက လုပ္ေကြ်းရမဲ့သူလို ့ဒီလို အကဲခတ္သလား ကာယအိေျႏၵ ထိန္းသိမ္းႏိုင္မွ ယူေတာ့မွာလား...

ဒီဘက္ေခတ္မွာ အဲဒီ ၃ ႏွစ္ ၃မိုး ရွားသြားျပီ....ခုျမင္ ၊ ခုၾကိဳက္ ေခတ္ၾကီး ျဖစ္လာျပီ...ကာယအိေျႏၵေတြ ကို မိန္းကေလးေတြ ထိန္းသိမ္းတာ အရမ္းေတာ္ေနလို ့လား..အိမ္ေထာင္ ထိန္းသိမ္းမႈ ေတြ ေျပာစရာမလုိေလာက္ေအာင္ တတ္ေနလို ့ပဲ အမ်ိဳးသားေတြက ၃ ႏွစ္ ၃မိုး မေစာင့္ဘဲ ယူၾကသလား...ဒါမွ မဟုတ္ သူလည္း အလုပ္လုပ္ ၊ ကုိယ္လည္း အလုပ္လုပ္တဲ့ ေခတ္မို ့လို ့ကိုယ္ရွာေကြ်းရမဲ့ တာ၀န္ကင္းသြားျပီ မို ့လုိ ့လား...
ဒါဆိုရင္ လင့္က်င့္၀တ္ထဲက အပ္ႏွင္း ဥစၥာ ဆိုတာၾကီး ဘယ္နား သြားထားရမလဲ...အဲဒီေယာက်္ား သြားျပီေပါ့..

ျပည္ပမွာ ေနထိုင္တဲ့ သူေတြ...ပေ၀သဏီ ေခတ္ကို ျပန္လည္တူးေဖာ္ေနၾကတယ္...ျမန္မာျပည္က မိဆံုးမ ၊ ဖဆံုးမ ခံထားရတဲ့ ဗိုင္းေကာင္းေက်ာက္ဖိ ေတြ Sex ဆိုတဲ့ ဟာ နဲ ့ပတ္သက္မႈ လံုး၀ မရွိတဲ့သူေတြ ျပည္ပမွာ မီးေတြ ပြင့္ကုန္ၾကတယ္...ဒါဆိုရင္ ျမန္မာျပည္က က်န္ခဲ့တဲ့ အဆံုးအမေပးခဲ့တဲ့ မိဘေတြဟာ မိမဆံုးမ ဖမဆံုးမ ဘြဲ ့ကို ခံၾကရေတာ့မလား...မီးပြင့္ကုန္တဲ့ သူေတြကေကာ မိမဆံုးမ ဖမဆံုးမ သားသမီး ဆိုျပီး ျဖစ္ကုန္ေရာလား....Living Together ဆိုတဲ့ အေနာက္တိုင္းအယူအဆကို အခုေခတ္မွ ျမန္မာေတြ ဟာ က်င့္သံုးတာမဟုတ္ဘူး ဆိုတာကို ေျပာခ်င္လို ့ ပေ၀သဏီ ၃ ႏွစ္ ၃မိုးကို အေပၚမွာ ေျပာခဲ့တာပါ...
အဲဒီေခတ္က လူၾကီးမိဘ အိမ္မွာ ေနရတဲ့အတြက္ အတူေနခြင့္မရတာက လြဲလို ့ေပါ့..
ဒါဆိုရင္ ျပည္ပေရာက္ ျမန္မာအမ်ိဳးသားနဲ ့အမ်ိဳးသမီး Living Together ေနတာၾကီးဟာ ျမန္မာ့ယဥ္ေက်းမႈ နဲ ့လားလား မအပ္စပ္ဘူး..ျမန္မာ့ယဥ္ေက်းမႈကို ေဖာက္ျပီး အေနာက္တိုင္း ယဥ္ေက်းမႈကို လက္ခံထားတယ္လို ့သတ္မွတ္မလား...သူတို ့Adjust လုပ္ထား ပါေသးတယ္..
မိဆံုးမ ဖဆံုးမ သမီးေလးေတြက ျမန္မာျပည္က မိဆံုးမ ဖဆံုးမ အေမနဲ ့တိုင္ပင္ၾကတာေပါ့..
.အေမေရ..သမီးေတာ့ ျပည္ပမွာ ေကာင္ေလးနဲ ့အတူတူ အိပ္ေနျပီ...ျမန္မာ့ယဥ္ေက်းမႈကို ခ်ိဳးေဖာက္ေနျပီလို ့ေတာ့ မေျပာပါဘူး...အေမ....သမီးေတာ့ စဥ္းစားရမဲ့သူေတြ ့ထားျပီ..အခုသူ ့ကိုေလ့လာေနတယ္..သမီးတို ့အတူတူေနၾကတယ္..
အဲသလို တိုင္ပင္ၾကမွာေပါ့....အဲဒီအခါမွာ အေမလုပ္တဲ့သူက ပါးစပ္ၾကီးအေဟာင္းသားနဲ ့ ေျပာလိုက္ပံုကို ျမင္မိေသးတယ္.."သမီးနဲ ့ေတာ္မယ္ထင္ရင္ လုပ္ေပါ့ကြယ္" အဟက္...အဟက္..
အဲဒီ Living Together ၂ေယာက္ကို ဗုဒၶဘာသာ ရွဳေထာင့္အရ ကာေမသုကံၾကီးကို ခ်ိဳးေဖာက္ေနၾကျပီလို ့ေျပာႏိုင္ပါ့မလား...၂ေယာက္လံုးဟာ အုပ္ထိန္းသူ မိဘ ရွိေနတာပဲ...

ဟိုရုပ္ရွင္ မင္းသားရဲ ့အျဖစ္ဆိုရင္ သူဟာ လူမႈေရး ေဖာက္ျပန္သူတစ္ဦး လို ့ဆိုလို ့ရႏိုင္ပါ့မလား...မယားလုပ္တဲ့သူ ကာမပိုင္ဆိုတဲ့ မယားက ၾကည္ျဖဴစြာနဲ ့ခြင့္လႊတ္ထားပါတယ္...

ဘုရားရွင္ေဟာထားတဲ့ တရားေတာ္ကို နားလည္သေလာက္ေပါ့ေလ ..ေျပာရရင္..
လူ ့ေဘာင္ေလာက ကို ဒုကၡမေပးဘူး ...တစ္ဘက္သားလည္း မနစ္နာဘူး...မ်က္ရည္ေပါက္ ၾကီးငယ္ လည္းမက်ဘူး...ဆုိရင္ ခြင့္လႊတ္လို ့ရပါတယ္လို ့နားလည္တယ္...အယူမတူရင္လည္း မတူႏိုင္ပါဘူး...

အဲဒီေတာ့...ခုနက Livingin Together ၂ ေယာက္ရဲ ့ ၂ဘက္ မိဘေတြဟာ မိမဆံုးမ ဖမဆံုးမ အေဖအေမေတြ လို ့ေျပာလို ့ရမလား...ဒါမွ မဟုတ္ သမီးေလးကို Sex ဆိုတဲ့ အထိအေတြ ့နဲ ့ေ၀းကြာေအာင္ သင္ၾကားမႈ မေပးခဲ့တာကို အျပစ္ေျပာရမလား..

ပေ၀သဏီတုန္းက လင္မယားရယ္လို ့ျဖစ္လာရင္ မီးခြက္မႈတ္ ျပီးအိပ္တယ္...ေယာက္်ားလုပ္တဲ့သူက ဦးေဆာင္တယ္...မိန္းမလုပ္တဲ့သူ က ရွက္လို ့...ျပီးေတာ့ အဲဒီ ကိစၥေတြကို မေလ့လာထားလို ့...ေလ့လာထားရင္လည္း ေယာက္်ားလုပ္တဲ့သူ က ဒီမိန္းမဟာ အပ်ိဳစစ္မွ ဟုတ္ရဲ ့လား ဆိုတာမ်ိဳး ထင္မွာစိုးလို ့...အဲဒီေတာ့ အဲဒီအမ်ိဳးသမီးဟာ ကာယအိေျႏၵထိန္းတယ္..အရွက္သိကၡာ ထိန္းတဲ့ အမ်ိဳးသမီး လို ့ေခၚၾကတယ္...

ဒီဘက္ေခတ္မွာ ...မီးခြက္မႈတ္တာအသာထားလိုက္...မီးေတြ ဘာေတြ ထြန္းကုန္ျပီ....မိန္းမက ဦးေဆာင္မႈေတြ စေနျပီ...ပညာစုံ တတ္ကုန္ျပီ....ေလ့လာထားလို ့..
အဲဒီအမ်ိဳးသမီးကို ေယာက်္ားလုပ္တဲ့သူက ..ဟာ..မင္းဟာ အပ်ိဳမစစ္ဘူး...ကာယအိေျႏၵမထိန္းဘူး..ဒါေတြ တတ္ရေအာင္ မင္းဘယ္ေနရာမွာ ဘာျဖစ္ခဲ့သလဲ ဆိုျပီး လင္မယားကြဲမႈေတြ ျဖစ္မလား...ဒါမွ မဟုတ္..
Oh God Oh God ဆိုျပီးေတာ့....ေအာ္ေနၾကမလား...
အဲဒီ အမ်ိဳးသမီးကို ပိုျပီးခ်စ္မလား. ..ပိုႏွစ္သက္စြဲလမ္းလာမလား...သူ ့ကို ျမန္မာ့ယဥ္ေက်းမႈ ကို မထိန္းသိမ္းဘူး..ေယာက္်ားက ဦးေဆာင္ရမွာ ကို မင္းက ဦးေဆာင္တယ္...မင္း လွ်ပ္ေပၚေလာ္လီ လုပ္တယ္ လို ့စြပ္စြဲမလား...

ရည္းစားထားတယ္....အမ်ိဳးသမီးေတြဟာ နဂိုအရင္းခံစိတ္က မိခင္စိတ္ အျပည့္နဲ ့ရွိၾကတယ္..သနားတတ္တယ္..ၾကင္နာတတ္တယ္...
၀တ္ေကာင္းစားလွၾကိဳက္တယ္...အေခ်ာ့ၾကိဳက္တယ္..
လိမ္မွန္းသိလ်က္သားနဲ ့ကို တမင္ အေခ်ာ့ခံျခင္ၾကတယ္..

မိန္းကေလးလည္း ခ်စ္တတ္တဲ့ အသည္းႏွလံုးနဲ ့ပါ..သူတို ့ခ်စ္ၾကိဳက္တဲ့ သူတစ္ေယာက္ကို ေတြ ့ျပီ ဆုိပါစို ့..မိန္းမတို ့တတ္အပ္တဲ့ မာယာလို ့ေျပာမလား...အဲဒါေတြ နဲ ့တစ္ဘက္လူ ကိုယ့္အေပၚ ခ်စ္ၾကိဳက္လာေအာင္ လုပ္ေဆာင္ျပဳမူတယ္..ပါးစပ္က ဖြင့္မေျပာရဲ လုိ ့...ေယာက္်ားေလးကေတာ့ နဂိုကတည္းက ဦးေဆာင္သူဆိုေတာ့ သူတို ့ခ်စ္ၾကိဳက္ရင္ တစ္ခါတည္း ဖြင့္ေျပာတာကို ေျပာေနစရာမလိုပါ... အဲဒီ တတ္အပ္တဲ့ မာယာ နဲ ့ကိုယ့္အေပၚ ခ်စ္ခင္ႏွစ္သက္ေအာင္ ျပဳမူတာကို ဖ်ားေယာင္းတယ္...အရွက္မဲ့တယ္..အိေျႏၵ သိကၡာမဲ့တယ္လို ့ေျပာလို ့ရမလား...သူလို ခ်င္တာ သူဖန္တီး ယူတာပဲ...မိန္းကေလး တစ္ဦးက ေယာက်္ားေလးတစ္ဦးကို ရည္းစားစကား စေျပာတယ္ဆိုရင္ ထူးဆန္းေနမလား.. .ျမန္မာ့ရိုးရာယဥ္ေက်းမႈ အရ မေလ်ာ္ကန္ မသင့္ျမတ္ဘူးလို ့ေျပာမလား...သိကၡာမရွိတဲ့ မိန္းမ ၊ အရွက္မရွိတဲ့ မိန္းမလို ့ေျပာမလား...အမ်ိဳးသမီးလည္း ခ်စ္တတ္တဲ့ အသည္းႏွလံုးနဲ ့ပဲေလ...

ေကာင္ေလးနဲ ့ေကာင္မေလး နဲ ့ရည္းစားျဖစ္တယ္...၁ လမၾကာဘူး..ေကာင္ေလးက ျဖတ္သြားတယ္.. .ေကာင္မေလး ေဆြးျပီး၊ အသည္းကြဲျပီး က်န္ခဲ့တယ္...
အဲဒီေကာင္ေလးဟာ ေကာင္မေလးကို ေၾကာရယံု ၾကံသြားတယ္...ေကာင္မေလး ေနာက္တစ္ေယာက္တြဲတယ္... အရင္ေကာင္ေလးက ေကာင္မေလးအေၾကာင္း သြားပုတ္ေလလြင့္ေျပာတယ္..
ဒါငါအရင္က ၾကိတ္ခဲ့တဲ့ ဟာေပါ့...အဲဒါကို ေျပာတိုင္း ဒီမိန္းကေလး အရွက္မရွိ ေနာက္တစ္ေယာက္နဲ ့တြဲတယ္ ေျပာလို ့ရမလား...


ေနာက္မွ ဆက္ေရးပါအံုးမယ္..

အေနာနီးမတ္စ္ said...

မေမျငိမ္း အတြက္ပါ..အျငင္းသန္တယ္လို ့မထင္ပါနဲ ့..
ဥေရာပမွာ အီတလီ ၊ စပိန္ ေတြ ဟာ ေတာ္ေတာ္ေလးကို အသားအေရာင္ခြဲျခားပါတယ္...ေဘာလံုးအားကစားမွာ လူမည္းေတြကို သူတို ့က ေမ်ာက္လို့ ေခၚပါတယ္..ေဘာလံုးကြင္းထဲမွာ သူတို ့မၾကိဳက္တဲ့ လူမည္းကို ေမ်ာက္လို ေအာ္တဲ့ပံုမ်ိဳး လုပ္ခဲ့ဖူးပါတယ္...
အဲဒါကို ေထာက္ျပီး ေျပာတာပါ....

အရက္မေသာက္ရင္ ရိုင္းတယ္လို ့ေျပာတာဟာ သူတို ့ စိတ္ထဲမွာ ခံစားခ်က္အတိုင္း သူတို ့ရင္ထဲက ထြက္တဲ့ စကားလံုးပါ...အေနာနီးမတ္စ္ ေျပာတဲ့ စကားလံုးမဟုတ္ပါဘူး...အာရွ တစ္လႊားေတာ့မေျပာတတ္ဘူး...

ေဆြးေႏြးမႈအတြက္ ေက်းဇူးတင္ပါတယ္...

Rattle Snake said...

I think, women can do whatever that they want to do because all human are created equal unless they chose not to be equal. Those un-equality can arise (or) dictate by religion, lack of freedom, male-ego and society.

Look at middle eastern countries, they killed women by throwing stones or gang raping if they go out w/o male. Do you want your woman to be that?

Look at India. Women were forced to abort if they give birth female rather than male. In Asian country, particularly in Japan, men can sleep around with HS kids while wives stay at home and cook.

Women has been viewed as submissive creature while male were honored as macho driven. This is all tainted view. Women deserved all the rights as men. They can drink, party and do social event. If they make mistakes, that's their problems and they will learn those mistakes and won't repeat it.

Most narrow minded Burmese men want their women to be perfect i.e. no boyfriends, know how to cook and especially virgin while men sleep or flirt with other girls including prostitutes.

Some men,who didn't have this luxury of dating opposite sexes, have this fantasy of getting this perfect girl. But in deep down, they all want to get more than one girls because it's a guy thing. But they wont admit. Isn't it a double standard?

Come on guys..wake up..this is not a stone age. This is 22nd century. Even Nepolean said "the hand that rock the cradle rule the world" in honor of her mother. Ask you father...who control the house and he will tell you in whisper.."It's me! but don't let your mom know!"

PS.DASSK or that cynthia lady wear those dress because they are public figure. She has to maintain professional image at all time. Don't drag her into this because this is a mutually exclusive argument. It's like dragging Hilton Clinton into throw your panties events.