Sunday, July 13, 2008

ျမိဳ႕ ရန္ကုန္ ေျပာင္ကတံုးကို ေသွ်ာင္ထံုး စို႕လား (စတုတၳပိုင္း)

ဆာလဖာဒိုင္ေအာင္ဆိုဒ္ (Sulfur Dioxide (SO2))

ဆာလဖာဒိုင္ေအာင္ဆိုဒ္ဟာ အထူးသျဖင့္ ကေလးသူငယ္နဲ႕ သက္ၾကီး ရြယ္အိုေတြကို အသက္ရွဴလမ္းေၾကာင္းဆိုင္ရာ က်န္းမာေရး ထိခိုက္မႈကို ျဖစ္ေပၚေစပါတယ္။ အဆုတ္၊ ႏွလံုးနဲ႕ ပန္းနာရင္ၾကပ္ ေရာဂါတို႕ကို ပိုမို ဆိုးရြားေစႏိုင္ ပါတယ္။ ေရမွာ လြယ္ကူစြာ ေပ်ာ္၀င္ ႏိုင္တာမို႕ ဆာလဖာဒိုင္ေအာက္ဆိုဒ္ဟာ အက္စစ္မိုး ရြာသြန္းမႈကို ထည့္၀င္ အားေပးပါတယ္။ ဆာလဖာဒိုင္ ေအာက္ဆိုဒ္ဟာ ဆာလဖာ ေအာက္ဆိုဒ္ မိသားစု စာရင္း၀င္ ဓာတ္ေငြ႕ ျဖစ္ပါတယ္။ ေလာင္စာဆီ၊ ေက်ာက္မီးေသြး စတဲ့ ဆာလဖာ ပါ၀င္တဲ့ ေလာင္စာတို႕ ေလာင္ ကၽြမ္း ရာက ဆာလဖာဒိုင္ ေအာက္ဆိုဒ္ ဓာတ္ေငြ႕ ထြက္ေပၚ လာတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ ေက်ာက္မီးေသြးကို တြင္းထဲက ထုတ္ေန ခ်ိန္နဲ႕ ေရနံကေန ဓာတ္ဆီ ထုတ္လုပ္ ေနခ်ိန္ေတြ မွာလဲ ထြက္ေပၚ ေလ့ ရွိပါတယ္။

ေက်ာက္မီးေသြးေလာင္စာသံုး လွ်ပ္စစ္ ဓာတ္အားေပး စက္ရံု မ်ားကေန ဆာလဖာဒိုင္ေအာက္ဆိုဒ္ ဓာတ္ေငြ႕ အမ်ားဆံုး ထြက္ၿပီး တျခား သတၳဳ ထုတ္လုပ္ေရး၊ ေက်ာက္မီးေသြးနဲ႕ ေလာင္စာဆီသံုး စက္မႈလုပ္ငန္းမ်ား ကေနလဲ ထြက္ေလ့ ရွိပါတယ္။ ဥပမာ မ်ားကေတာ့ ေလာင္စာဆီ သန္႕စင္ စက္ရံုမ်ား၊ ဘိလပ္ေျမစက္ရံုမ်ား၊ သတၳဳလုပ္ငန္းမ်ား၊ ေရြ႕လ်ားစက္မ်ား၊ သေဘၤာၾကီးမ်ားနဲ႕ တျခား ဒီဇယ္ အင္ဂ်င္သံုးစက္မ်ားဟာ ဆာလဖာ ေလာင္စာကို အသံုးျပဳၿပီး ဆာလဖာဒိုင္ ေအာက္ဆိုဒ္ ဓာတ္ေငြ႕ထုတ္လႊတ္မႈကို ေလထုထဲကို ထုထည္ အင္အား ၾကီးမားစြာနဲ႕ ထုတ္လႊတ္ေပး ေနပါတယ္။ လြန္ခဲ့တဲ့ ေျခာက္လ အတြင္းကပဲ ရန္ကုန္ျမိဳ႕ တိုက္ခန္း တစ္ခု အတြင္းမွာ ညဘက္ ဒီဇယ္ဆီသံုး မီးစက္နဲ႕ ေလေအးေပးစက္ကို ဖြင့္ၿပီး အိပ္ရာက တအိမ္သားလံုး အဆိပ္ေငြ႕သင့္ၿပီး ေသဆံုးတဲ့ သတင္းကို ၾကားလိုက္ မိပါ ေသးတယ္။ တကယ္ေတာ့ ျခင္ႏိုင္ေဆး မ်ားဟာလဲ ဆာလဖာဒိုင္ ေအာက္ဆိုဒ္ တို႕လို မဟုတ္ ေပမယ့္ ဘယ္လို အေငြ႕မ်ိဳးကို ထုတ္လႊတ္သလဲ ဆိုတဲ့ သတင္းေပးခ်က္ မပါရင္ မသံုးသင့္တဲ့ အစားထဲမွာ ပါပါတယ္။ ကၽြန္မရဲ႕ ဦးေလး တစ္ဦးဟာ ၉ရက္သားမွာ သူ႕အနားမွာ ျခင္ေဆးထြန္းၿပီး သိပ္ထား ခဲ့မိလို႕ အဆိပ္ေငြ႕ သင့္ၿပီး ေသဆံုး ခဲ့ရ ဖူးပါတယ္။

က်န္းမာေရး သက္ေရာက္မႈနဲ႕ အႏၲရာယ္ နဲ႕ အနီးဆံုးသူမ်ား

အိမ္ခန္းျပင္ပမွာ လႈပ္ရွားမႈ လုပ္တဲ့ ရင္ၾကပ္ပန္းနာ ေ၀ဒနာရွင္၊ ကေလးသူငယ္နဲ႕ သက္ၾကီးရြယ္အို မ်ားဟာ ဆာလဖာဒိုင္ ေအာက္ဆိုဒ္ ေၾကာင့္ က်န္းမာေရး ထိခိုက္မႈ အျဖစ္ႏိုင္ဆံုးသူမ်ား ျဖစ္ပါတယ္။ ပင္မ ျဖစ္ေလ့ ရွိတဲ့ အေတြ႕အၾကံဳကေတာ့ ပထမဆံုး သာမန္ ဓာတ္ေငြ႕ သင့္မႈ မွာေတာင္ အသက္ရွဴေလျပြန္ က်ဥ္းတဲ့ ေ၀ဒနာကို ခံစားရမွာ ျဖစ္ၿပီး လကၡဏာ အေနနဲ႕ သမ္းေ၀ျခင္း၊ ရင္ၾကပ္ျခင္းနဲ႕ ရင္ၾကပ္ ေရာဂါ မရွိသူမ်ားပင္ အသက္ရွဴ မ၀ျခင္းတို႕ကို ခံစားရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ အသက္ရွဴ ျပင္းရင္ျဖစ္ေစ ေလထုအတြင္း ဆာလဖာ ဒိုင္ ေအာက္ဆိုဒ္ ပမာဏ မ်ားလာရင္ ျဖစ္ေစ ေရာဂါ လကၡဏာမ်ား ပိုတိုးလာမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ သက္ေရာက္မႈ ျပန္ေလ်ာ့ သြားရင္ အဆုတ္ရဲ႕ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ဟာ တစ္နာရီ အတြင္း ပံုမွန္ ျပန္ျဖစ္ လာမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

ေလထု အတြင္း ဆာလဖာဒိုင္ ေအာက္ဆိုဒ္ သိပ္သည္းဆ သိပ္ကို မ်ားျပား လာတဲ့အခါ ရင္ၾကပ္ ေရာဂါ မရွိသူမ်ား အတြက္ေတာင္ သမ္းေ၀ျခင္း၊ ရင္ၾကပ္ျခင္း၊ အသက္ရွဴ မ၀ျခင္း တုိ႕ကို ျဖစ္ေပၚေစပါတယ္။

ဆာလဖာဒိုင္ ေအာက္ဆိုဒ္ေရာ အမႈန္မ်ားပါ ၾကာရွည္ ထိေတြ႕ သက္ေရာက္ ခံရတဲ့ အခါ အသက္ရွဴလမ္းေၾကာင္း ဆိုင္ရာ ေရာဂါမ်ား ျဖစ္ေပၚေစၿပီး အဆုတ္ရဲ႕ ခုခံစြမ္းအား က်ဆင္းမႈ ေရာဂါနဲ႕ ႏွလံုးေရာဂါတို႕ကို ဆက္လက္ ျဖစ္ေပၚေစမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီဆာလဖာဒိုင္ ေအာက္ဆိုဒ္ သက္ေရာက္မႈကို အဆိုးဆံုး ခံစားရမယ့္ သူမ်ား ကေတာ့ ကေလး သူငယ္မ်ား သက္ၾကီး ရြယ္အို မ်ား၊ ႏွလံုးေရာဂါရွင္နဲ႕ အဆုတ္ နဲ႕ အသက္ရွဴ လမ္းေၾကာင္း ဆိုင္ရာ ေရာဂါရွင္ မ်ားပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

သဘာ၀ ပတ္၀န္းက်င္ကို ထိခိုက္ေစမႈ

အျမင္ဆိုင္ရာ ထိခိုက္မႈ။ ။ ေလထုထဲက ဓာတ္ေငြ႕နဲ႕ အမႈန္မ်ားက အလင္းကို စုပ္ယူတဲ့ အခါ မီးခိုးျမဴမ်ားလို ပတ္၀န္းက်င္ဟာ မႈန္မိႈင္းေနတာကို ေတြ႕ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

အက္စစ္မိုး။ ။ ဆာလဖာဒိုင္ ေအာက္ဆိုဒ္နဲ႕ ႏိုက္ထရိုဂ်င္ ေအာက္ဆိုဒ္တို႕ဟာ ေလထုထဲက တျခား အရာေတြနဲ႕ ဓာတ္ျပဳ ၿပီးတဲ့ အခါ အက္စစ္မ်ား ျဖစ္လာၾကၿပီး ေျမေပၚကို မိုး၊ ႏွင္း၊ ျမဴ၊ ဒါမွမဟုတ္ အမႈန္ေျခာက္ မ်ား အျဖစ္ ျပန္လည္ က်ေရာက္ ေလ့ ရွိပါတယ္။ သူတို႕ တေတြဟာ ေလတိုက္ခတ္မႈ ေၾကာင့္ မိုင္ေပါင္း ရာခ်ီၿပီး သယ္ေဆာင္ သြားခံရေလ့ ရွိပါတယ္။

အပင္နဲ႕ ေရပ်က္စီးမႈ။ ။ အက္စစ္မိုးဟာ သစ္ေတာမ်ား၊ ေကာက္ပဲသီးႏွံ စိုက္ခင္းမ်ား၊ ေျမဆီလႊာ ျပန္လည္ ျပဳျပင္ ေရး လုပ္ငန္း မ်ားကို ဖ်က္ဆီးၿပီး ေရကန္မ်ား၊ စမ္းေခ်ာင္းမ်ားကို အက္စစ္ေရနဲ႕ ျပည့္ေစၿပီး ငါးမ်ားအတြက္ ရွင္သန္ဖို႕ ခက္ခဲ ေစပါ တယ္။ ဆာလဖာဒိုင္ ေအာက္ဆိုဒ္ အခ်ိန္ၾကာျမင့္စြာ ဆက္တိုက္ ထိေတြ႕သက္ေရာက္ ေနတဲ့ အခါ သူဟာ အပင္နဲ႕ သတၲ၀ါတို႕ရဲ႕ သဘာ၀ သဟဇီ၀န စနစ္ အရ မ်ိဳးရိုး ကြဲျပားမႈကို ေျပာင္းလဲ ေစပါတယ္။

ရုပ္၀တၳဳ ဆိုင္ရာ ပ်က္စီးမႈ။ ။ ဒါ့အျပင္ ဆာလဖာဒိုင္ ေအာက္ဆိုဒ္ဟာ ေဆာက္လုပ္ေရး ပစၥည္းမ်ား၊ သုတ္ေဆး မ်ား၊ မေရႊ႕ေျပာင္းႏိုင္ေသာ ရုပ္တုမ်ား၊ အထိမ္းအမွတ္ ေက်ာက္တိုင္မ်ားနဲ႕ ရုပ္လံုး ရုပ္ၾကြမ်ားကို ပ်က္စီးေစပါတယ္။
(ဆက္လက္ ေဖာ္ျပပါမည္။)

1 comment:

Pinkgold said...

အမ ဒါေလး အကုန္လံုးၿပီးသြားရင္ PDF ေလးနဲ႔ ျဖစ္ျဖစ္ Word ဖိုလ္းေလးနဲ႔ ျဖစ္ျဖစ္ ထက္ဆီကို ပို႔ေပးလို႔ ရမလားဟင္..