Sunday, July 27, 2008

အာရွ- ပစိဖိတ္ ကေလးသူငယ္ ေတြ႕ဆံုပြဲ က ေပးတဲ့ အသီးအပြင့္မ်ား


ဂ်ပန္ႏိုင္ငံဟာ အာရွမွာ ပညာေရးနဲ႕ ပတ္သက္ရင္ အမ်ိဳးသား စီမံကိန္းကို ႏွစ္ရွည္ ၾကိဳတင္ စီစဥ္ အကြက္ခ် စီမံ ေလ့ ရွိတာ နာမည္ၾကီးပါ။ ဘာသယံဇာတမွ မထြက္တဲ့ ဂ်ပန္ ႏိုင္ငံ ဖြံ႕ျဖိဳး တိုးတက္ေရး နဲ႕ စီးပြားေရး ခိုင္မာမႈ အတြက္ အဓိက လိုအပ္ခ်က္ ျဖစ္တဲ့ လူသား အရင္းအျမစ္ ဖြံ႕ျဖိဳး တိုးတက္ေရး အတြက္ အဓိက ေသာ့ခ်က္ ဟာ တိုင္းျပည္ရဲ႕ ပညာေရးပါ။ ဒါေၾကာင့္ လာမယ့္ အႏွစ္ ၃၀မွာ ျဖစ္ႏိုင္မယ့္ လိုအပ္မယ့္ ပညာေရး စီမံကိန္းကို ၾကိဳတင္ ျပင္ဆင္ ေရးဆြဲေလ့ ရွိပါတယ္။ ဘယ္အခ်က္ေတြေပၚ အေျခခံ ေရးဆြဲ ပါသလဲ။ ေၾကညာတဲ့ အခ်က္နဲ႕ မေၾကညာ တဲ့ အခ်က္ တို႕ ရွိႏိုင္တဲ့ အနက္ ကၽြန္မကေတာ့ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ကို အေျခခံ ၿပီး စိတ္ေစတနာကို ျပန္မွန္း တတ္တဲ့ အက်င့္ ရွိတဲ့ အတိုင္း ကိုယ္ရွာတဲ့ အခ်က္ေတြ ထဲက ျမင္မိတဲ့ အခ်က္ တစ္ခု ကေတာ့ အာရွ-ပစိဖိတ္ ကေလး သူငယ္ ေတြ႕ဆံုပြဲ ေလးက ေပးတဲ့ အခ်က္ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

အာရွ- ပစိဖိတ္ ကေလးသူငယ္ ေတြ႕ဆံုပြဲ ဆိုတာကို ဂ်ပန္ ႏိုင္ငံ ဖူကူအိုကာ ျမိဳ႕မွာ ႏွစ္စဥ္ က်င္းပေလ့ ရွိပါ တယ္။ ဖူကူအိုကာျမိဳ႕ ႏွစ္တစ္ရာျပည့္ အထိမ္းအမွတ္ အျဖစ္ ၁၉၈၉ ခုႏွစ္က စတင္ က်င္းပတာ ျဖစ္ၿပီး ဒီလ ဇူလိုင္လ ၉ရက္ကေန ၂၄ရက္ေန႕ အထိ ကေတာ့ ဒီပြဲ က်င္းပခဲ့တာ အႏွစ္ ၂၀ျပည့္ အျဖစ္ က်င္းပတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီပြဲကို အာရွနဲ႕ ပစိဖိတ္ ေဒသက ႏိုင္ငံေပါင္း ၄၀ ေက်ာ္က ကေလး သူငယ္မ်ား တက္ေရာက္ဖို႕ ဖိတ္ၾကား ခံရၿပီး ေဒသတြင္းက အသက္ ဆယ္ႏွစ္က ဆယ့္တစ္ႏွစ္ၾကား ကေလးေပါင္း ၃၀၀ ေက်ာ္ ႏွစ္စဥ္ တက္ေရာက္ ေလ့ ရွိပါတယ္။

ၿပိဳင္ပြဲ က်င္းပ ရတဲ့ ရည္ရြယ္ခ်က္ ကိုေတာ့ ကမၻာ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို ေရွးရႈၿပီး ကမၻာသူ ကမၻာသား အားလံုး ႏိုင္ငံ နယ္နမိတ္ စည္းမ်ဥ္း မ်ားကို ေက်ာ္လြန္လို႕ လူမိ်ဳး၊ ဘာသာ၊ က်ား/မ မေရြး ခံယူခ်က္၊ ယဥ္ေက်းမႈ၊ အစဥ္ အလာ မ်ား မတူညိီ ေသာ္လည္း ယဥ္ေက်းမႈ အစဥ္အလာခ်င္း ဖလွယ္ၿပီး အခ်င္းခ်င္း ေလးစား နားလည္ ႏိုင္ ၾက ေစဖို႕၊ ဒီလို ေလးစား နားလည္မႈကို အေျခခံၿပီး ၿငိမး္ခ်မ္းေရးကို တည္ေဆာက္ဖို႕ ရည္ရြယ္တယ္လို႕ ဆိုပါ တယ္။ အစီအစဥ္ မ်ားကိုလည္း ဒီ ရည္ရြယ္ခ်က္ အတိုင္း ေဖာ္ေဆာင္ ႏိုင္ဖို႕ စီစဥ္ တင္ဆက္ ထားပါတယ္။

ဒါ့အျပင္ ဒီပြဲကို တက္ ေရာက္တဲ့ ကေလးငယ္ မ်ားဟာ ကိုယ့္ေျခေထာက္ေပၚ ကိုယ္ရပ္ႏိုင္ ေလာက္ေအာင္ ေတာ္တဲ့ လူေကာင္း ေလး ေတြ ျဖစ္ဖို႕ လိုပါတယ္။ ကေလး တိုင္းဟာ သက္ဆိုင္ရာ ႏိုင္ငံမ်ားကို ကိုယ္စား ျပဳၿပီး တက္ေရာက္ ႏိုင္ဖို႕ ေလွ်ာက္လႊာ တင္ရတာ ျဖစ္ၿပီး အဲဒီ ေလွ်ာက္လႊာ ထဲမွာ တက္ေရာက္ ခ်င္ရတဲ့ အေၾကာင္း ရင္းကို ထိမိ က်စ္လ်စ္ ေကာင္းမြန္စြာ စာစီကံုး ေရးသား တင္ျပ ရမွာ ျဖစ္ၿပီး အဲဒီ ကေလးေတြဟာ ဂ်ပန္ ႏိုင္ငံ ကို ေရာက္တဲ့ အခါ ဂ်ပန္ မိသားစု တစ္စုခ်င္းရဲ႕ အိမ္မွာ ဂ်ပန္ လူမ်ိဳး ေခတၲ အုပ္ထိန္းသူ မ်ားနဲ႕ အတူ ေနထိုင္ ရၿပီး ဂ်ပန္ ရိုးရာ ယဥ္ေက်းမႈ အစဥ္ အလာ မ်ားကိုသာ မက ေဒသတြင္း ႏိုင္ငံ အသီးသီးက ကိုယ္စားလွယ္ ကေလးငယ္ မ်ားရဲ႕ သက္ဆိုင္ရာ ႏိုင္ငံအလိုက္ ရိုးရာ အစဥ္အလာနဲ႕ ယဥ္ေက်းမႈ မ်ားကို ေလ့လာ ဖလွယ္ ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

ဒီလို ျဖစ္ဖို႕ အရည္အခ်င္း ရွိသူမ်ားကိုခ်ည့္ စုစည္း ေရြးခ်ယ္ ဖိတ္ေခၚ ခဲ့တဲ့ ဂ်ပန္ ႏိုင္ငံကေတာ့ ႏွစ္စဥ္ ေဒသ တြင္းက ကေလး ေတြရဲ႕ အရည္အခ်င္း ေတြကို သူတို႕ ေရြးခ်ယ္ ထားတဲ့ ကေလး လက္ခံသူ ေခတၲ အုပ္ထိန္း သူ ဂ်ပန္ မိသားစု ဆိုတာေတြ ကေန အနီးကပ္ ေစာင့္ၾကပ္ ေနၿပီး ကိုယ္စားျပဳ ထင္ဟပ္ လာမယ့္ သက္ဆိုင္ရာ ႏိုင္ငံက ကေလး ေတြရဲ႕ အရည္အခ်င္းကို မွန္းဆ ႏိုင္ပါတယ္။ ဒါေတြကို စစ္တမ္း ေကာက္ၿပီး ပညာေရးနဲ႕ လူ႕စြမ္းအား အရင္းအျမစ္ ဖြံ႕ျဖိဳးမႈ စီမံကိန္း ေတြထဲမွာ ထည့္သြင္း စဥ္းစား ပါေတာ့တယ္။
ကေလးသူငယ္မ်ားကို ေစလႊတ္တဲ့ ေဒသတြင္း ႏိုင္ငံမ်ား အဖို႕လဲ ကိုယ့္ႏိုင္ငံက ကေလးတစ္ေယာက္ခ်င္းက ဒီလို ပြဲမ်ိဳးကို တက္ေရာက္ ႏိုင္ဖို႕ ႏိုင္ငံ ကိုယ္စားျပဳ ေရြးခ်ယ္ ခံရဖို႕ အတြက္ အားသြန္ခြန္စိုက္ ၾကိဳးပမ္း ၾကတဲ့ အတြက္ ကေလး သူငယ္မ်ား ကိုယ္ရည္ ကိုယ္ေသြး တိုးတက္ ျမင့္မား လာေစဖို႕ ၾကိဳးစား ခ်င္လာေအာင္ ဆြဲေဆာင္ ႏိုင္ခဲ့ ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ဒီပြဲကို အရင္းျပဳၿပီး ဂ်ပန္ ႏိုင္ငံေလာက္ အျမတ္ မထြက္ ေပမယ့္ ႏိုင္ငံ အသီးသီးက လူ႕စြမ္းအား အရင္းအျမစ္ ဖြံ႕ျဖိဳးေရး အတြက္ေတာ့ အက်ိဳး အမ်ားၾကီး ရွိေန ပါေသးတယ္။
ဒါေပမယ ့္ ေဒသတြင္း ႏိုင္ငံ တစ္ခုက ျဖစ္ရပ္ကေတာ့ ရင္နင့္စရာ ေကာင္းလြန္းလွ ပါတယ္။ အရင္က အတန္း တိုင္းမွာ ဘာသာရပ္ တိုင္းမွာ အမွတ္ျပည့္ ရေအာင္ ေတာ္တဲ့၊ ပန္းခ်ီ၊ ႏိုင္ငံျခား ဘာသာစကား ေလ့လာမႈ တို႕မွာ ကေလး အရြယ္နဲ႕ မလိုက္ ေလာက္ေအာင္ ထက္ျမက္ ထူးခၽြန္တဲ့ ကေလးမ ေလး တစ္ေယာက္ဟာ အဲဒီပြဲကို တက္ေရာက္ဖို႕ ျမိဳ႕နယ္ အဆင့္မွာ ေရြးခ်ယ္ ခံရၿပီး ေနာက္ဆံုး ဖိုင္နယ္ ပြဲစဥ္မွာ အေရြးခ်ယ္ မခံရဘဲ ရံႈးနိမ့္ ခဲ့ဖူး ပါတယ္။ ဒီကေလးမ ေလးဟာ ေနာင္အခါ ယဥ္ယဥ္ ကေလးနဲ႕ ဆိုးသြမး္တဲ့ လူငယ္ ျဖစ္လာခဲ့ၿပီး လက္တစ္လံုး ျခား လွည့္ပတ္တဲ့ ေနရာမွာ၊ လက္ေၾကာ တင္းေအာင္ ၾကိဳးစား ခ်င္စိတ္ ေပ်ာက္ၿပီး ျဖတ္စား လွ်ပ္စား လူေပၚ လူေဇာ္ လုပ္တတ္တဲ့ ေနရာမွာ၊ သူတပါးကို ညာၿပီး ခိုင္းစားတဲ့ ေနရာမွာ တဖက္ကမ္းခတ္ ထူးခၽြန္ လာခဲ့ ပါတယ္။ သူမနဲ႕ စကားေျပာခြင့္ ရတဲ့ အခ်ိန္မွာ သူမရဲ႕ စကား တစ္ခြန္းက ကၽြန္မကို ရင္နင့္ ေစပါတယ္။

ဖိုင္နယ္ပြဲမွာ သမီး အေကာင္းဆံုး ၾကိဳးစားခဲ့ ပါတယ္။ ၿပိဳင္ပြဲ ၀င္သူ ၃၇ေယာက္ ထဲမွာ ၃၅ေယာက္ပဲ တကယ္ လာၿပိဳင္ ခဲ့ၾကတယ္။ ဒါေပမယ့္ လူေရြးပြဲကို လာကို မၿပိဳင္တဲ့ အသက္ ဆယ့္ သံုးႏွစ္ သမီး အာဏာပိုင္ လူၾကီး တစ္ေယာက္ရဲ႕ တူမက ေရြး ခ်ယ္ ခံရၿပီး ဂ်ပန္ ႏိုင္ငံက ပြဲကို တက္ခြင့္ ရခဲ့တယ္။ ေက်ာင္းက သမီးရဲ႕ ၿပိဳင္ဘက္ ေတြက သမီးကို ဂ်ပန္ျပဳတ္ လို႕ ေလွာင္ေျပာင္ ရယ္ေမာ ခဲ့ၾကတယ္။ သမီးရဲ႕ အျပစ္၊ ခ်ိဳ႕ယြင္းခ်က္ တစံုတရာ မပါဘဲ လူၾကီး ေတြရဲ႕ ဇာတ္ လမ္းဆင္ ထားမႈ အကြက္ တစ္ခုေၾကာင့္ သမီး ေက်ာင္းေျပာင္း ေျပးခဲ့ ရတယ္။ သမီးရ႕ဲ ရိုးသား ျဖဴစင္စြာ သန္႕ သန္႕ ရွင္းရွင္း ေနထိုင္ ၾကိဳးစားမႈဟာ ကလိမ္ကက်စ္ သမားေတြရဲ႕ အသံုး ခ်စရာ ျဖစ္ခဲ့ ၿပီးမွေတာ့ သမီးက ဘာလို႕ ထပ္ၿပီး အသံုးခ် ခံရဦး မွာလဲ… ကိုယ့္ ၾကိဳးစားမႈရဲ႕ အသီးအပြင့္ကို ကိုယ္တိုင္ ခံစားခြင့္ မရွိ ဘဲနဲ႕ေတာ့ ဘာအတြက္ ၾကိဳးစား ေနရ ဦးမွာလဲ.. သူတို႕ေတြေတာင္ သူတပါးကို ေခါင္းပံုျဖတ္ အညြန္႕ခူး စားေသးတာ သမီးက ဒါကို ေခါင္းငံု႕ခံ ေပးဆပ္ ေနရဦး မွာလား…တဲ့။

ကၽြန္မနဲ႕ စကားေျပာခြင့္ မရေပမယ့္ အဲဒီ ၿပိဳင္ပြဲနဲ႕ ပတ္သက္ၿပီး ပါ၀င္ခဲ့တဲ့ တျခား ကေလးငယ္ ေတြလဲ သူမလို ျဖစ္လာ ခဲ့ၾကတယ္။ အာရွ- ပစိဖိတ္ ေဒသတြင္း ကေလးသူငယ္ ေတြ႕ဆံုပြဲတဲ့.. ရည္ရြယ္ခ်က္ေလးေတြ သိပ္ ေကာင္း ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ဒီပြဲေလး တစ္ခု ပါပဲ။ ဂ်ပန္ ႏိုင္ငံက အျမတ္ မ်ားစြာ ရခဲ့တယ္။ ဒီပြဲေလး တစ္ခုပါပဲ။ အာရွ- ပစိဖိတ္ ေဒသတြင္း ႏိုင္ငံ အမ်ားစုက ကေလးငယ္ေတြ အက်ိဳးအျမတ္ မ်ားစြာ ရခဲ့တယ္။ ဒီပြဲေလး တစ္ခု ပါပဲ။ ေဒသ တြင္း ႏိုင္ငံ တစ္ခုက ကေလးငယ္ေတြ တရား မွ်တမႈကို အယံု အၾကည္ မရွိေတာ့ဘူး။ ရိုးသား ၾကိဳး စား မႈကို အားနည္းခ်က္ အျဖစ္ ျမင္သြား ခဲ့ၾကတယ္။ ျဖတ္စား လွ်ပ္စား ကလိမ္ ကက်စ္ ၾကီးႏိုင္ ငယ္ညွင္း လွ်င္သူ စားစတမ္း အလြဲ သံုးစား လုပ္တတ္မႈ ေတြကို မထင္မွတ္ဘဲ သင္ယူ မိသြား ၾကတယ္။ ကေလးငယ္ သန္းေပါင္း မ်ားစြာရဲ႕ စိတ္ဓာတ္နဲ႕ ကိုယ္က်င့္ တရားေတြ အဆိပ္သင့္ ပ်က္စီး ခဲ့ၾကတယ္။ အဲဒီ ႏိုင္ငံမွာ အဲလို ပြဲေပါင္း မ်ားစြာကို အဲလို ပံုစံနဲ႕ အႏွစ္ႏွစ္ အလလ က်င္းပ ခဲ့ၾကတယ္။ ကေလးသူငယ္ေတြ၊ လူငယ္ ေယာက္်ား၊ မိန္းမေပါင္း မ်ားစြာကို စိတ္ဓာတ္ နဲ႕ အက်င့္ စာရိတၲ ေရးရာကို ရစရာ မက်န္ေအာင္ ပ်က္စီး ေစခဲ့တယ္။ ဘ၀ ေပါင္း မ်ားစြာ ပ်က္စီး ခဲ့ၾကတယ္။ အဲလို ႏိုင္ငံသားမ်ားနဲ႕ စုစည္း ထားတဲ့ ႏိုင္ငံ တစ္ႏိုင္ငံ အေရွ႕ေတာင္ အာရွ မွာ ေပၚထြန္း ခဲ့ၿပီး ေဒသတြင္းမွာ ျပႆနာ အေပးဆံုး ႏိုင္ငံ အျဖစ္ ႏွာေခါင္းရံႈ႕ ခံခဲ့ရ၊ ခံရဆဲ ျဖစ္ေန ခဲ့တယ္။
လူမ်ိဳးတံုး သတ္ျဖတ္မႈ လို႕ ဘာသာျပန္ ေခၚဆိုတဲ့ genocide ကို ဒီလို အဓိပၸာယ္ ဖြင့္ဆို ထားပါတယ္။ လူသား မိ်ဳးႏြယ္ တစ္ရပ္လံုး၊ လူမ်ိဳးစု တစ္ခုလံုး၊ မ်ိဳးဆက္ တစ္ဆက္လံုး မ်ိဳးတံုးေအာင္ သတ္ျဖတ္မႈ သို႕မဟုတ္ အဆိုပါ လူမ်ိဳးစု၊ မ်ိဳးဆက္ တစ္ခုလံုးရဲ႕ ဘာသာေရး၊ ယဥ္ေက်းမႈ၊ အစဥ္အလာ တုိ႕ကို ပ်က္ျပားေအာင္ လုပ္ေဆာင္မႈ၊ သုိ႕မဟုတ္ အဆိုပါ လူမ်ိဳးစု၊ မ်ိဳးဆက္ တစ္ခုလံုးရဲ႕ စိတ္ဓာတ္ေရးရာ နဲ႕ ကိုယ္က်င့္ တရား တို႕ကို ပ်က္ျပား ေအာင္ ရည္ရြယ္ခ်က္ ရွိရွိ တမင္သက္သက္ လုပ္ေဆာင္ မႈကို လူမ်ိဳးတံုး သတ္ျဖတ္မႈ လို႕ ေခၚဆုိသည္ တဲ့။

အဲလို အျဖစ္အပ်က္ မ်ိဳးေတြကို ကၽြန္မတို႕ မ်ိဳးဆက္ ေတြက မသိလိုက္ဘဲ လိုက္နာ သင္ယူ လက္ဆင့္ကမ္း ေနမိတဲ့ သူေတြ ရွိေနသလို စိတ္ဓာတ္ ခုခံအား ေကာင္းစြာနဲ႕ မလိုက္နာ မသင္ယူ မိသူေတြ ကလဲ ထိထိ ေရာက္ေရာက္ မတားဆီး ႏိုင္ၾက ေသးဘဲ ဆက္လက္ ျဖစ္ပြားခြင့္ ေပးထား ၾကဆဲ ျဖစ္ေန ပါတယ္။ ဆက္လက္ လက္သင့္ခံ ထားၾက ဦးမွာလား။ လူၾကီး တို႕ရဲ႕ အနာဂတ္ဟာ ယေန႕ေခတ္ လူငယ္ေတြရဲ႕ လက္ထဲ မွာ ရွိပါ တယ္တဲ့.. စကားပံုေလး ၾကားဖူး ပါတယ္။ အိုမင္းမစြမ္း ျဖစ္လာတဲ့ အခါ ကိုယ့္ေဘးနားမွာ ဘယ္လိုလူ ေတြနဲ႕ ၀န္းရံ ေနခ်င္ ပါသလဲ။ ငါ့ကေလး မပါေသးလို႕ ငါနဲ႕ မဆိုင္ဘူးလို႕ မ်က္ႏွာလြဲ ခဲပစ္ လုပ္ထား ၾကဦး မွာလား…
ကေလးသူငယ္ေတြ အေပၚ၊ တိုင္းသူ ျပည္သားေတြ အေပၚ ဒီလို လုပ္ရင္ ဒီလို ျဖစ္ႏိုင္တယ္ ဆိုတဲ့ အက်ိဳးဆက္ ကို ဒီလူၾကီးေတြ တကယ္ မသိ ခဲ့ၾက ဘူးလား။ တကယ္ မသိ ခဲ့ရိုး အမွန္ဆိုရင္ ဒီလို တာ၀န္ ရွိသူ ဆိုတဲ့ ေနရာ ကို ယူထားဖို႕ ထိုက္တန္ ပါ့မလား။ မထိုက္တန္ဘဲ ဇြတ္ယူ ထားခဲ့ရင္ေရာ တရား မွ်တမႈ ရွိပါ့မလား။ တကယ္ သိလ်က္နဲ႕ သိသိနဲ႕ တမင္ လုပ္ခဲ့တာ ဆိုရင္ေရာ … ရာဇ၀တ္မႈမွာ မသိလို႕ လုပ္မိသည္ ျဖစ္ေစ၊ သိသိနဲ႕ လုပ္မိ သည္ ျဖစ္ေစ၊ က်ဴးလြန္ ၿပီးရင္ ရာဇ၀တ္မႈ ေျမာက္ၿပီးသားပါ။ တရား ဥပေဒ မွာလဲ ႏိုင္ငံ တစ္ႏိုင္ငံခ်င္း လိုက္နာ ရတဲ့ ဥပေဒနဲ႕ တကမၻာလံုးက ႏိုင္ငံ အားလံုး လုိက္နာ ရတဲ့ အျပည္ျပည္ ဆိုင္ရာ တရား ဥပေဒ တို႕အျပင္ ေလာက သံသရာ ဇာတ္ခံု ေပၚမွာလဲ သဘာ၀ တရားက ခံုရုံးျပဳ ၀ဋ္လည္ေစတဲ့ တရား ဥပေဒ တို႕ ရွိေနပါတယ္။ တရား စီရင္တဲ့ ေန႕ကို ေရာက္တဲ့ အခါ မွာေတာ့

အလွည့္က်ရင္ မႏြဲ႕ၾက စတမ္း ပါပဲ။

သေဗၺသတၲာ - သတၲ၀ါ မွန္သမွ်၊ ကမၼသကာ - မိမိရဲ႕ ေကာင္းမႈ မေကာင္းမႈ သည္သာလွ်င္ ကိုယ္ပိုင္ ဥစၥာ ရွိၾက ပါတကား…

2 comments:

chaos said...

အလွည္႔က် မႏြဲ႔ၾကစတမ္းေပါ႔လို႔ တစ္ခါတစ္ခါ တီးတိုးေရရြတ္မိရံုကလြဲလို႔ ဘာမွမလုပ္ႏိုင္တဲ႔ ကိုယ္႔ကိုယ္ကို အျပစ္ေတြတင္မိေနတယ္။

Anonymous said...

ဖတ္ရင္းနဲ့ ေျပာမလို့ဟာ.. သူက ဦးသြားတယ္..
ကိုယ္တို့ ေျမမွာ ဒီလို အျဖစ္မ်ိဳးနဲ့ က်န္ခဲ့ရတဲံ့ ကေလးေပါင္းမ်ားစြာ...
အားကစားသမားေပါင္းမ်ားစြာ...

ဒီလိုနဲ့.....
ကိုယ္တို့ တိုင္းျပည္မွာ......
လူညံ့ေတြၾကီးပဲ ေနထိုင္ေနတယ္ဆိုတာ...
ကမၻာက သိသြားတာေပါ့...ကြယ္...။

အရည္အခ်င္းရိွသူေတြကို မရိွသူေတြနဲ့ အစားထိုး
သိပ္ေတာ္ေနသူေတြကို ေခ်ာင္ထိုးေနတဲ့
ကိုယ္တို့ တိုင္းျပည္မွာ..............
အနာဂတ္ဆိုတာ... ဘာလဲ.. မေရရာအေတြးနဲ့
ဘယ္ေတာ့မ်ားမွ တူဘ၀ကို ေရာက္ပါ့မလဲလို့ အေတြးပလံုစီရင္း ျပန္သြားပါတယ္

အခုေရးတာ ဘယ္သူလဲ .. မွန္းၾကည့္...