Friday, May 16, 2008

နာဂစ္ မုန္တိုင္းက ေပးတဲ့ အခြင့္အလမ္း ႏွစ္သြယ္

နာဂစ္ လို မုန္တုိင္းကို တသက္မွာ တခါမွ မၾကံဳဖူးေသး သလုိ အဲဒီ မုန္တုိင္းေၾကာင့္ တသက္မွာ တခါမွ မရဖူးတဲ့ အသိေတြ အေတြ႕ အၾကံဳေတြ အမ်ားၾကီး ရလုိက္ပါတယ္။ အားလံုးကို ေကာက္ခ်က္ခ်ေတာ့ နာဂစ္ မုန္တိုင္း ဟာ ကၽြန္မတို႕ကို ေရြးစရာ အခြင့္အလမ္း ႏွစ္သြယ္ ေပးေနပါတယ္။ ဘာသာေရး ရႈေထာင့္ကေန ၾကည့္ရင္ ျဖစ္ေစ၊ လူသားေရး ရႈေထာင့္ကေန ျဖစ္ေစ၊ ႏိုင္ငံေရး ရႈေထာင့္ကေန ျဖစ္ေစ ဘယ္ရႈေထာင့္ကေန ၾကည့္ၾကည့္ ေရြးစရာ အခြင့္အလမ္း ႏွစ္သြယ္စီ ေပးေနပါတယ္။

ပထမ ဦးဆံုး ကၽြန္မ အားသန္တဲ့ ဘာသာေရး ရႈေထာင့္ ကေန စၿပီး ေဆြးေႏြး ပါ့မယ္။ တျခားရႈေထာင့္ ေတြက ကၽြန္မ မကၽြမ္းက်င္တာမို႕ မေဆြးေႏြး ေတာ့ပါဘူးေနာ္။ နာဂစ္မုန္တိုင္းေၾကာင့္ ကယ္ဆယ္ေရးကို ဂရုဏာစိတ္ အျပည့္နဲ႕ စိတ္ေစတနာ သန္႕သန္႕နဲ႕ လုပ္တဲ့သူေတြ အားလံုး ကုသိုလ္ လမ္း ေၾကာင္းကို ေရြးသလို ျဖစ္ပါ တယ္။ မုန္တုိင္း ကယ္ဆယ္ေရး ပစၥည္းကို ခိုးေရာင္း သူမ်ား၊ မုန္တိုင္း ကယ္ဆယ္ ေရး အလွဴေငြနဲ႕ အလွဴ ပစၥည္းကို အမီျပဳၿပီး ရာထူး၊ ေနရာနဲ႕ ကယ္တင္ရွင္ အျဖစ္ နာမည္ လိုခ်င္လို႕ ငါျဖစ္ေစ ခ်င္သလို ျဖစ္ရမွ အလွဴ ျဖစ္ေျမာက္မယ္ ဆိုၿပီး ေရနစ္သူကို ၀ါးကူႏွစ္ရင္း ကိုယ္က်ိဳး ရွာေနသူမ်ား အားလံုး ကေတာ့ အကုသိုလ္ လမ္းေၾကာင္းကို ေရြးသလို ျဖစ္ပါတယ္။

ျမတ္စြာဘုရားရွင္ လက္ထက္မွာ ဗိမၼိသာရမင္းၾကီး ကို ျပိတၲာ တေစၧသရဲ ေတြက ညဥ္႕ဘက္မွာ ျမိဳ႕ရိုးေပၚကေန အၾကီးအက်ယ္ ေျခာက္လွန္႕ပါတယ္။ မင္းၾကီးက ျမတ္စြာဘုရား ကို အေၾကာင္းစံု ေလွ်ာက္ထားေမးျမန္းခဲ့ရာမွာ ျမတ္စြာဘုရားက ခုလို ေဟာပါတယ္။ အဲဒီ ျပိတၲာ တေစၧသရဲ ေတြဟာ လြန္ခဲ့တဲ့ ဘုရားရွင္ ပြင့္ခ်ိန္က မင္းၾကီးရဲ႕ ေဆြမ်ိဳးေတြ ျဖစ္ၿပီး မင္းၾကီးက ဘုရား အမွဴးရွိတဲ့ သံဃာေတြကို ဆြမ္းလုပ္ေကၽြးတဲ့ အခါမွာ သူတို႕က သံဃာ ေတြကို လွဴမယ့္ အလွဴ ထဲကေန ခိုးစား ခဲ့ၾကတဲ့ အတြက္ ဘုရားတစ္ဆူနဲ႕ တစ္ဆူၾကား ႏွစ္ေပါင္း အသေခ်ၤ ၾကာေအာင္ ငရဲက် ၿပီးေနာက္ အႏွစ္ ေျခာက္ေသာင္း လံုးလံုး ျပိတၲာ ဘ၀နဲ႕ အစာေရစာ ငတ္ခဲ့ၾက ရပါတယ္။ မင္းၾကီး ကေတာ့ အလွဴ ကေန ကုသိုလ္ ရလို႕ သူတို႕ ဒုကၡျဖစ္ ငရဲနဲ႕ ၿပိတၲာ ဘ၀ ေရာက္ေနစဥ္ ကာလမွာ နတ္ျပည္မွာ စံစားေနၿပီး ခုမွ လူ႕ ဘ၀ ကို ျပန္ေရာက္တာ ျဖစ္တယ္။ ခု အရွင္ မင္းၾကီးကို ေတြ႕ေတာ့ အတိတ္ ဘ၀က ေဆြမ်ိဳးမို႕ အမွ်လိုခ်င္လို႕ ခုလို ေတာင္းဆိုတာ ျဖစ္တယ္လို႕ ဘုရားက ေဟာမွ မင္းၾကီးက ကုသိုလ္လုပ္ အမွ်ေပးမွ အစာေရစာ စား ေသာက္ခြင့္ ျပန္ရၾက တယ္လို႕ ဆိုပါတယ္။ သူတို႕ ၿပိတၲာ ဘ၀ကေန ကၽြတ္သြား တယ္ လို႕ေတာ့ မဖတ္ရပါဘူး။ အစာ စားခြင့္ ျပန္ရတယ္ လို႕ပဲ ပါတာပါ။ ဒီေတာ့ အလွဴတစ္ခုကို အေၾကာင္း ျပဳလို႕ တုန္႕ျပန္ စီစဥ္ပံုနဲ႕ ေစတနာ ကြာျခားတဲ့ အတြက္ ေရြးခ်ယ္ရာ လမ္းေၾကာင္း ႏွစ္ေၾကာင္းကို အေၾကာင္း ျပဳလို႕ ရလာတဲ့ အက်ိဳးေပး ႏွစ္ခု ကြာသြား တာပါ။ ဒါေၾကာင့္ အခု မုန္တိုင္း နာဂစ္ဟာ ပါ၀င္ ပတ္သက္သူ အားလံုး ကို ေရြးခ်ယ္ခြင့္ ႏွစ္ခု ေပးထား ပါတယ္လို႕ ေျပာရတာ ျဖစ္ပါတယ္။ နာဂစ္ေၾကာင့္ ျပည္သူေတြ ကုသိုလ္ လုပ္ခြင့္ေရာ အကုသိုလ္ လုပ္ခြင့္ပါ ရသြားပါတယ္။ ကုသိုလ္လုပ္သူ ကုသိုလ္ အက်ိဳးေပး ပါမယ္။ အကုသိုလ္ လုပ္သူ အကုသိုလ္ အက်ိဳးကို ခံစားရ ပါလိမ့္မယ္။ စိတ္ေစတနာ ေဇာေပၚမူတည္ၿပီး ကုသိုလ္ေရာ အကုသိုလ္ပါ ယခုဘ၀ကေန စၿပီး ေနာင္ သံသရာ အဆက္ဆက္ အက်ိဳးခံစား ၾကရပါ လိမ့္မယ္။

မုန္တိုင္း ဒဏ္ခံ သူမ်ား ကို ကယ္ဆယ္ ခံရေရး တမင္ သက္သက္ ေႏွာင့္ေႏွး ေစသူမ်ား အတြက္ကို ေနာက္ ထပ္ ပံုဥပမာ တစ္ခု သက္ေသ ျပဳၿပီး သတိေပးခ်င္ ပါေသးတယ္ရွင္။ လာဘ္လာဘ လိုလားသူမ်ား ရွင္သီ၀လိ အင္းေဆာင္၊ ရွင္သီ၀လိ ဂါထာ ရြတ္ေနသူမ်ား ရွင္သီ၀လိရဲ႕ ဘ၀ဇာတ္ေၾကာင္းနဲ႕ အတိတ္ဘ၀ကို သိၾက ပါ သလား။ ရွင္သီ၀လိ အေလာင္း အလ်ာ ဘုရင္ဟာ တျခား ႏိုင္ငံကို သြားတုိက္စဥ္က အဲဒီ ရန္သူဘုရင္ ဒုကၡ ေရာက္ေစဖို႕ အဲဒီႏိုင္ငံကို စားေရ ရိကၡာ ျပတ္ေအာင္ ၇ႏွစ္ တိတိ ၀န္းရံ ပိတ္ဆို႕ ထားတဲ့ အတြက္ ျမိဳ႕သူ ျမိဳ႕ သား မ်ား ငတ္မြတ္ၿပီး မခံႏိုင္လုိ႕ သူတို႕ ဘုရင့္ ေခါင္းကို ျဖတ္ၿပီး ရွင္သီ၀လိ အေလာင္းအလ်ာ ဘုရင္ကို ဆက္သ ပါတယ္။ ဒီလုိ ျမိဳ႕သူ ျမိဳ႕သား မ်ားကို ငတ္မြတ္ေစ တဲ့အတြက္ ရွင္သီ၀လိ အေလာင္းအလ်ာ မင္းၾကီး ဟာ ေသၿပီးေနာက္ ငရဲမွာ ႏွစ္ေပါင္း မ်ားစြာ ခံရၿပီး သံသရာမွာ ေနာက္ဆံုး ဘ၀ အျဖစ္ လူျဖစ္တဲ့ အခါ မွာ ေတာင္မွ မိခင္ရဲ႕ ၀မ္းထဲမွာ အစာေဟာင္း အိမ္ေပၚ ထိုင္လို႕ အစာသစ္ အိမ္ကို ရြက္ရင္း အူေတြၾကား က်ဥ္း ၾကပ္ စြာနဲ႕ ခုႏွစ္ႏွစ္ ခုႏွစ္ရက္ တိုင္တိုင္ ေနခဲ့ရပါတယ္။ တစ္သေခၤ်နဲ႕ ကမၻာ တစ္သိန္းတိုင္ ပါရမီ ျဖည့္လာ ေသာ မဟာသာ၀က အေလာင္းအလ်ာ ျဖစ္လ်က္ ေနာက္ဆံုးဘ၀ အထိ အကုသိုလ္က အက်ိဳးေပး ပါ တယ္။

ဒီေတာ့ ဧရာ၀တီ တိုင္းကို ကယ္ဆယ္ေရး မေရာက္ဖို႕၊ တျခား ဒုကၡသည္ မ်ားထံ အလွဴ ပစၥည္း မ ေရာက္ ဖို႕ ပိတ္ဆို႕ သူမ်ား၊ ဘိုကေလးကို ကားေတြ မလာႏိုင္ေအာင္ တမင္သက္သက္ တံတား ခ်ိဳးပစ္သူမ်ား၊ သံဃာ ေတာ္ အလွဴရွင္မ်ား ထံမွပင္ အလွဴ ပစၥည္း သိမ္းရက္ သိမ္းႏိုင္ သူမ်ား၊ ကိုယ္က်ိဳး ရွာလ်က္ ႏိုင္ငံ တကာ မွ ကယ္ဆယ္ေရး အလွဴ ေငြနဲ႕ အလွဴ ပစၥည္း မ်ားကို ဒုကၡသည္ မ်ားထံ အျမန္ဆံုး မေရာက္ေအာင္ နည္း အမ်ိဳး မ်ိဳး ဗ်ဴဟာ အသြယ္သြယ္ အဆက္အသြယ္ အလီလီ တုိ႕ျဖင့္ အခ်ိန္ဆြဲ ေႏွာင့္ေႏွး ေစသူမ်ား၊ အားလံုးတို႕သည္ ရွင္သီ၀လိ အေလာင္းအလ်ာ ဘုရင္လို ေသသည္ႏွင့္ တၿပိဳင္နက္ ငရဲက်ၿပီး ဘ၀ဆက္တိုင္း အက်ဥ္းက် အငတ္ခံရကာ သံသရာ၏ ေနာက္ဆံုးဘ၀ တြင္ပင္ ၀ဋ္လည္ တာ ခံရမည္ ေသခ်ာ ေနပါသည္။

ေလာကမွာ အေၾကာင္းတရား တစ္ခု မရွိဘဲ အက်ိဳးတရား မျဖစ္ေပၚ ပါဘူး။ အက်ိဳး မွန္သမွ် အေၾကာင္း အရင္း ခံ ပါတယ္။ မုန္တိုင္း ေၾကာင့္ ျဖစ္တဲ့ တိုင္း ၄ တိုင္းက ခံစား ရတဲ့ ကပ္ေဘးေၾကာင့္ ေပ်ာ္တဲ့ ျပည္သူ ျမန္မာ ႏိုင္ငံ မွာ ရွိမယ္ မထင္ ပါဘူးေနာ္။ မုန္တိုင္းေဘး မထိေပမယ့္ မုန္တိုင္းရဲ႕ ေနာက္ဆက္တြဲ ဆိုးက်ိဳးျဖစ္တဲ့ ေရာဂါ ေဘးနဲ႕ ငတ္မြတ္ ေခါင္းပါးမႈ ေဘးတို႕ေၾကာင့္ အစစ အရာရာ ေစ်းတက္ၿပီး စား၀တ္ ေနေရး နည္းမ်ား မဆို ၾကပ္တည္း ခက္ခဲ တာကို ဘယ္သူမွ မျငင္းႏိုင္ ပါဘူး။ ဒါဟာ တျပည္လံုး မုန္တိုင္း ဒဏ္ကို သြယ္၀ိုက္ေသာ နည္းနဲ႕ ခံရတာ ပါပဲ။ အတိတ္ ဘ၀က အကုသိုလ္ အေၾကာင္း ရင္းခံ ရွိလို႕ အခု ဘ၀မွာ ကပ္ေဘးနဲ႕ ၾကံဳရ ပါတယ္။ လက္ရွိ ကပ္ေဘးကို အေၾကာင္း ျပဳလို႕ ကယ္ဆယ္ ကူညီရင္ ကုသိုလ္၊ ျဖတ္စား လပ္စား လုပ္ရင္ အကုသုိလ္ လုပ္ဖို႕ နဲ႕ အဲဒီကံေတြရဲ႕ အက်ိဳးေပးကို ခံစားဖို႕ အခြင့္အေရး ရေနပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ ကပ္ေဘးကို တုန္႕ျပန္မႈ အေပၚ မူတည္ၿပီး လူေကာင္းနဲ႕ လူဆိုးကို ခြဲျခား ျမင္လို႕ ရေစတဲ့ အခြင့္အေရးလဲ ရေနပါတယ္။

ကဲ!!! နာဂစ္ ကေတာ့ လူသား ေတြကို ကုသိုလ္ ေကာင္းမႈ လုပ္ဖို႕ နဲ႕ ကုသိုလ္ ကံကို ခံစားဖို႕ အခြင့္အေရးေရာ အကုသိုလ္ မေကာင္းမႈ လုပ္ဖို႕ နဲ႕ အကုသိုလ္ ကံကို ခံစားဖို႕ အခြင့္အေရးပါ လမ္းႏွစ္သြယ္ကို ေရြးဖုိ႕ ေပးထား ပါၿပီ… ေကာင္းက်ိဳးေတြ ခံစား ႏိုင္ဖို႕ အတြက္ ေကာင္းမႈ လုပ္ဖို႕ အခြင့္အေရး ေပးတဲ့ လမ္းေၾကာင္းကို ေရြးခ်ယ္ တတ္ၾကပါေစရွင္…

No comments: