Friday, January 11, 2008

အိမ္တြင္း အလွပန္းအိုး ထိုးၾကမယ္

ေရွး ျမန္မာ့ နန္းတြင္းမွာ ပန္းေတာ္ဆက္ေတြ အစဥ္အဆက္ ရွိခဲ့ၾက ေပမယ့္ ဘုရားပန္း ကလြဲရင္ အလွပန္းကို အိမ္တြင္းထဲ နန္းေတာ္ထဲ ထိုးေလ့ သိပ္မရွိဘဲ ေခါင္းမွာခ်ည့္ ပန္ပစ္ၾက လို႕လား၊ ဒါမွ မဟုတ္ အိမ္တြင္း ပန္းထိုး အလွဆင္နည္းကို သီးသန္႕ ေရးသား မွတ္ထားခဲ့တဲ့ သက္ေသ အျဖစ္ စာထဲ ေပထဲ ထည့္မေရး ခ့ဲလို႕လား မေျပာ တတ္ပါဘူး။ ဒါမွ မဟုတ္ ကိုယ္တိုင္ပဲ စာဖတ္ မနာေသး တာလား၊ ရွိမွန္း မသိေသး တာလား မေျပာတတ္ ပါဘူး။ ခုထိေတာ့ ျမန္မာ့ ရိုးရာ ပန္းအလွထိုးနည္း ရယ္လို႕ တိတိက်က် ေသခ်ာစြာ စာတစ္ေစာင္ ေပတဖြဲ႕ မေတြ႕ဖူး ေသးပါဘူး။

ဂ်ပန္မ်ား ကေတာ့ အိမ္တြင္းန႕ဲ အခမ္းအနား မ်ားမွာ ေသခ်ာစြာ ပန္းအလွ ထိုးၾက သလို ပန္း အလွထိုးနည္း စာအုပ္ မ်ားလဲ ေရးသား ထုတ္ေ၀ ၾကပါတယ္။ အဓိက အေနနဲ႕ Shin (ေကာင္းကင္)၊ Soe (လူသား) နဲ႕ Tai (ေျမၾကီး) တို႕ သဟဇာတ ျဖစ္မႈကို အေျခခံၿပီး ပန္းအိုး ထိုးေလ့ ရွိပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ဂ်ပန္ ပန္းအိုးထိုးနည္းမွာ အဓိက အခက္ အလက္ အကိုင္းၾကီး ၃ခုကို ေတြ႕ရမွာျဖစ္ပါတယ္။ Shin ဟာ အရွည္ဆံုး အကိုင္း၊ Soe အလတ္ အေနေတာ္ ရွည္တဲ့ အကိုင္း ျဖစ္ၿပီး Tai ဟာ အတိုဆံုး အကိုင္း ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီေနရာမွာ ကိုင္းဟာ ပန္း၊ သစ္ကိုင္းေျခာက္၊ သစ္ရြက္ရွည္ ဘာမဆို ျဖစ္ႏိုင္၊ ျဖစ္ခြင့္ ရွိပါတယ္။
ဂ်ပန္ စံႏံႈး အရ Ikebana (အိခဲဘန) လုိ႕ေခၚတဲ့ အေျခခံ ပန္းအလွ ထိုးရာမွာ ပန္းအိုးထဲ ပန္းပင္နဲ႕ ပန္းပြင့္ အစစ္ အတိုင္း ပြင့္ေနတယ္လို႕ ထင္ရေအာင္ အရြက္နဲ႕ ပန္းတို႕ မညီမညာေလး ဒါေပမယ့္ သဘာ၀ ဆန္ဆန္ လွလွေလး အတည့္၊ တေစာင္း၊ ေနာက္ေက်ာ စသည္ အျမင္စံု ေအာင္ ထိုးေပး ရပါတယ္။ ပန္းပြင့္ မ ဂဏန္း အေရအတြက္ ကိုသာ ထိုးေလ့ ရွိပါတယ္။ သစ္ကုိင္း ပန္းကိုင္းေတြကို ျဖတ္တဲ့အခါ တံုးတိ ျဖတ္မခ်ဘဲ သဲထဲ၊ ရႊံ႕ထဲ ထုိးရတဲ့အခါ ပိုျမဲေအာင္ အခၽြန္ တေစာင္း ျဖတ္ခ် ရပါတယ္။ ပန္းအိုး ထိုးနည္း အဓိက အားျဖင့္ ေလးမ်ိဳး ရွိပါတယ္။ သူတို႕ ကေတာ့
(၁) Shoka (ေရွာခ) {၃ပြင့္ခန္႕သာ ထိုးေလ့ ရွိ}
(၂) Nageire (နငဲအိရီ) {၅ပြင့္မွ ၁၁ပြင့္ၾကား ခုဂဏန္းသာ ထိုးေလ့ရွိ}
(၃) Moribana (မိုရိဘန)
(၄) Free Style တို႕ျဖစ္ပါတယ္

ဒီပန္းအိုးထိုးနည္းတို႕ကုိ အသံုးျပဳေတာ့မယ္ ဆိုရင္ ေနာက္ခံ ကန္႕လန္ကာ၊ နံရံ စသည္တုိ႕ရဲ႕ အေရာင္နဲ႕ ပန္း အေရာင္ကို လိုက္ဖက္ညီေအာင္ သတိထား ထိုးစိုက္ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဂ်ပန္ ရိုးရာ ပန္းအိုးထိုးနည္း မ်ားဟာ ေကာင္တာမ်ား၊ စာဖတ္ခန္း၊ အိပ္ခန္းနဲ႕ ရံုးခန္းမ်ား အတြက္သာ သင့္ေတာ္ၿပီး ခန္းမမ်ားမွာ အသံုးျပဳလို႕ မရႏိုင္ မလွပ မထည္၀ါ လွပါဘူး။ ေရွာခနဲ႕ နငဲအိရီ နညး္ေတြကို ထိုးတဲ့အခါ ပန္းအိုး ျမင့္ကို သံုးၿပီး ထိုးရမွာ ျဖစ္ၿပီး တဖက္လွအျဖစ္ အသံုးျပဳၿပီး ပန္းအိုး အလွထိုး စိုက္ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ မိုရိဘန ကေတာ့ အ၀က်ယ္ လင္ပန္း ဆန္ဆန္ ေဇာက္မနက္တဲ့ ပန္းအိုး အနိမ့္ကို အသံုးျပဳ ထိုးစိုက္ ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါမွ ပန္းခိုင္မ်ား ကလန္ ကလား ျဖစ္ျခင္းက ကာကြယ္ ႏိုင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။

(၁) Shoka (ေရွာခ)

ပန္းကိုင္းမ်ားဟာ ပန္းအိုးရဲ႕ ႏႈတ္ခမ္းသားမွာ မွီကပ္ ထိ မထားရဘဲ ပံုမွာ ျပထားတဲ့ အတိုင္း သစ္ကိုင္း တုတ္တို မ်ား ကို အသံုးျပဳၿပီး ပန္းအိုးရဲ႕ အ လယ္ တည့္တည့္မွာ ရွိေအာင္ ျပင္ဆင္ထားရ ပါမယ္။ ပန္းကိုင္း မ်ားဟာ အရင္းမွာ ပန္းအိုး ႏႈတ္ခမး္ကေန တစ္လက္မ ကေန တစ္လက္မ ခြဲခန္႕ အျမင့္ အထိ ရွင္းၿပီး အဖ်ားက ကိုင္းကြဲမ်ား ရွိရပါမယ္။ ကိုင္းအလွကို ဦး စား ေပးၿပီး ပန္းကို အရံ အျဖစ္သာ ျဖည့္ရ ပါတယ္။ ဒီနည္းအတြက္ ကိုင္း အျဖစ္ ငါးရိုးရြက္၊ ဇီဇ၀ါ ကိုင္း၊ ပု႑ရိတ္ကိုင္း၊ ဥႏွဲကိုင္းနဲ႕ သစၥာပန္း အ ရြက္ရွည္ မ်ားကို အသံုးျပဳ ႏိုင္ပါတယ္။ ၀ါးကိုင္း ေသးေသး၊ ဒါမွ မဟုတ္ တစ္ကိုင္းမွာ တပြင့္ပဲ ပန္းပါတဲ့ ပန္း အမ်ိဳးအစားကို ထိုးရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

Shin= ပန္းရိုးကို ျဖတ္တဲ့ ေနရာမွာ (ပန္းအိုး အရွည္+ ပန္းအိုး အ၀ အက်ယ္) ထက္ ၂ဆ သို႕မဟုတ္ ၂ဆခြဲ အရွည္ကို တိုင္းၿပီး ျဖတ္ရ ပါတယ္။
Soe= Shinရဲ႕ သံုးပံု ႏွစ္ပံု အရွည္ကို တိုင္းၿပီး ျဖတ္ရ ပါတယ္။
Tai= Shinရဲ႕ သံုးပံု တစ္ပံု အရွည္ကို တိုင္းၿပီး ျဖတ္ရ ပါတယ္။

(၂) Nageire (နငဲအိရီ)


လိုအပ္တဲ့ ကိုင္းအေန အထား အမွန္ကို ရဖို႕ ပန္းအိုးထဲမွာ စူး၊ ေရ၊ ရႊ႕ံ၊ သဲ၊ ေက်ာက္စရစ္ တို႕အျပင္ အလွျပင္ရာမွာ သံုးေသာ သဲေဖာ့တံုး နဲ႕ သံဇကာ ကိုလဲ အသံုးျပဳ ႏိုင္ပါတယ္။ အဲလုိ အသံုးျပဳထားတဲ့ အရာေတြကို မျမင္ ရဘဲ ဖံုးကြယ္ ထားႏိုင္ဖို႕ ပန္းကိုင္းကို ျဖတ္ရာမွာ အနာ အဆာ မပါတဲ့ အရြက္မႊား ေတြကို ရွင္းမပစ္ ရပါဘူး။

ဒီပန္းအိုး ထိုးနည္းမွာ အဓိက က်တာက Shin ကိုင္း ျဖစ္ၿပီး သစ္ကိုင္းေျခာက္ကို အသံုးျပဳေလ့ ရွိပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ ရြက္၀ါေတြကုိ သပ္ထားတဲ့ အရိုးအဆစ္ေပၚေနတဲ့ ေဇာ္စိမ္း၊ ေဇာ္က်ား၊ ၀ါးကိုင္းေျခာက္ အေသး စတာေတြကိုလဲ သံုးႏိုင္ၿပီး ပိန္းရြက္၊ ဂမုန္းရြက္၊ စတာေတြကိုလဲ အသံုးျပဳႏုိင္ၿပီး တဖက္လွပဲ သံုးတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ပန္းကိုင္းေတြကို ျဖတ္ရာမွာ
Shin= ပန္းရိုးကို ျဖတ္တဲ့ ေနရာမွာ (ပန္းအိုး အရွည္+ ပန္းအိုး အ၀ အက်ယ္) ထက္ တစ္ဆခြဲ အရွည္ကို တိုင္းၿပီး ျဖတ္ရ ပါတယ္။
Soe= Shinရဲ႕ ေလးပံု သံုးပံု အရွည္ကို တိုင္းၿပီး ျဖတ္ရ ပါတယ္။
Tai= Shinရဲ႕ တ၀က္ အရွည္ကို တိုင္းၿပီး ျဖတ္ရ ပါတယ္။

(၃) Moribana (မိုရိဘန)


သူ႕စည္းကမ္းခ်က္ကေတာ့ ေဇာက္မနက္ဘဲ အ၀က်ယ္တဲ့ လင္ပန္းလို ပန္းအိုး မွာ အလယ္ေခါင္မွာ ပန္းကို စု မထုိးဘဲ ေဘးနား တဖက္စြန္း ကပ္ထိုး ရတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ရွင္း၊ စိုး၊ တိုင္း အကိုင္း သံုးခုထက္ နိမ့္တဲ့ ပန္းခိုင္ မ်ားကို အကိုင္း မ်ားရဲ႕ အနီး တ၀ိုက္မွာ ထည့္ၿပီး အလွျဖည့္ေပးရတာ ျဖစ္ပါတယ္။ နံပါတ္ တစ္ ဟာ ကိုင္းျဖစ္ၿပီး နံပါတ္ ၂ ဟာ ပန္းျဖစ္ရ ပါမယ္။ နံပါတ္ ၃ ျဖစ္တဲ့ ကြက္လပ္ ေနရာမွာ ကိုင္း ၃ကိုင္းကို မကြယ္ေစ၊ မဖံုးလႊမ္းေစတ့ဲ ပန္း သို႕မဟုတ္ အရြက္ လွလွ မ်ားကို အလွျဖည့္ ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

အ၀က်ယ္ ပန္းအိုး ျဖစ္တဲ့ အတြက္ ပန္းကိုင္းေတြနဲ႕ သူတို႕ ၿငိမ္ၿပီး ဟန္ခ်က္မွ် ေနဖို႕ သံုးထားရတဲ့ စူးေတြ၊ သဲ၊ ရႊံ႕ ေတြကို ပနး္အိုးထဲမွာ တိုက္ရိုက္ ျမင္မေနရေအာင္ သစ္ရြက္၊ ခရုခြံ၊ ဂ်ပန္ျမက္ အခ်ပ္ေလးမ်ား (အစစ္/ အတု)၊ ေက်ာက္စရစ္ အလွမ်ား စသျဖင့္ တခုခု ရရာနဲ႕ ဖံုးအုပ္ ထားရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

(၄) Free Style
ၾကိဳက္သလို ခံစားရသလို ထိုးႏိုင္ပါၿပီရွင္။ ေက်ာက္ခက္ အႏြယ္မ်ား၊ ၾကက္တူေရြး ႏႈတ္သီး အႏြယ္မ်ား စတဲ့ ပန္းထိုးေနက် မဟုတ္တဲ့ ပန္းမ်ားကို အျမင္ ဆန္းေအာင္ ဒီဇိုင္း ကန္႕သတ္ခ်က္မဲ့ စိတ္တိုင္းက် ခံစားၿပီး ထိုးႏိုင္ ပါတယ္။
ဘယ္သူမဆို အားလပ္ခ်ိန္မွာ ပန္းအိုး ထိုးရင္း ကိုယ့္ပတ္၀န္းက်င္ကို ပန္းအလွ ဆင္ရင္း စိတ္ဖိအား တင္းၾကပ္မႈ ေတြကို ေဖာက္ထုတ္ႏိုင္၊ အလွအပမွာ သာယာ ႏိုင္ၿပီး ကိုယ့္ကိုယ္ကိုလဲ အလွ ဖန္တီးရွင္ တစ္ေယာက္ အျဖစ္ စ်ာန္၀င္စားႏိုင္ ေလးစားႏိုင္ ေစတဲ့ ပန္းအလွ ထိုးျခင္းကို ႏွစ္ႏွစ္ ျခိဳက္ျခိဳက္ စိတ္ပါ ၀င္စားစြာ လုပ္ေဆာင္ရင္း သာယာတဲ့ ပတ္၀န္းက်င္ ေလးကို ဖန္တီး သူမ်ား ျဖစ္ႏိုင္ ၾကပါေစ။

(မႏုေရ ေက်နပ္ ႏိုင္ပါေစ ရွင္)

2 comments:

nu-san said...

လႈိင္ေရ.. တကယ္ေတာ္တယ္.. အမ ဗဟုသုတအျဖစ္ ကူးယူ မွတ္သြားပါတယ္... တကယ္ေတာ့ အမက ၀ါသနာပါေပမယ့္ ထိထိေရာက္ေရာက္ မလုပ္ႏုိင္ေသးပါဘူး.. ဒီမွာက ပန္းအုိးထုိးထားရင္ အရမ္းလွၾကတာပဲ... လွလည္းလွသလုိ ေစ်းလည္း ၾကီးတယ္.. ပန္းကလည္း အရမ္းေစ်းၾကီးတယ္.. လႈိင္ေျပာထားသလုိ နည္းေတြရွိတာလည္းအခုမွ သိရတာပါ... အေသးစိတ္ေရးျပီး ေ၀မွ်ေပးတာ ေက်းဇူးပါ.. :)

Anonymous said...

ျမန္မာအမ်ားစုက ဘုရားပန္းထိုးရင္ အတိုအရွည္တစ္ညီတည္း ထားျဖတ္ျပီးထိုးႀကတာမ်ားတယ္။ပိုလွေအာင္ ထိုးတတ္ ရင္ ပိုသပ္္္္ပယ္တာေပါ့။Thank