Wednesday, May 23, 2007

ရိုးရာအေမြ (၂) သို႕မဟုတ္ ဘုန္းကံတက္ေအာင္

ေရွးျမန္မာ့ယဥ္ေက်းမႈ ထံုးတမ္းစဥ္လာမ်ားဟာ ဗုဒၶဘာသာ ယဥ္ေက်းမႈကို အေျခခံၿပီး ခ်မွတ္ကာ ေဆြစဥ္ မ်ိဳးဆက္လိုက္ လိုက္နာခဲ့ၾကရတဲ့ ထံုးတမ္း စဥ္လာမ်ား ျဖစ္ပါတယ္။ သို႕ေသာ္ ကိုလိုနီီေခတ္မွာ ျမန္မာ့ ထံုးတမ္း စဥ္လာ မ်ားကို ႏွိပ္ကြပ္မည္ စိုးေသာေၾကာင့့္ ျဖစ္ေစ၊ တိုင္းတပါးသားမ်ား ရရွိသြားမည္ စိုးေသာေၾကာင့္ ျဖစ္ေစ ဖံုးကြယ္လွ်ိဳ႕၀ွက္ ထားခဲ့ၾကရာမွ အခ်ိဳ႕ထံုးတမ္းစဥ္လာ မ်ား ေမွးမိွန္ ေပ်ာက္ကြယ္ သြားခဲ့ရပါတယ္။ ပုဂံရာဇ၀င္မွာ ထင္ရွားတဲ့ အေနာ္ရ ထာ မင္းရဲ႕ ဖခမည္းေတာ္ ကြမ္းေဆာ္ ေၾကာင္ျဖဴမင္းဟာ ရုကၡစိုးနတ္မင္းက အႀကံေပးတဲ့ အတိုင္း အႏုႆတိ ၁၀ပါးကို ေန႕စဥ္ ပံုမွန္ပြားမ်ားခဲ့လို႕ ဘုန္းကံ တက္လာၿပီး ေတာင္သူႀကီးမင္း အလိုလိုနန္းက်ခ်ိန္မွာ အဖိုးအိုဟန္ေဆာင္သူ သိၾကားမင္း ဆက္သတဲ့ မင္း၀တ္တန္ဆာကို ဆင္ျမန္းၿပီး နန္းသိမ္းပြဲခံကာ မင္း အျဖစ္ကိုု ရခဲ့တယ္လို႕ ဆိုပါတယ္။ ေနာင္မင္း အဆက္ဆက္ကလည္း အႏုႆတိ ၁၀ပါးကို ပြားမ်ားခဲ့ၾကတယ္လို႕ ဆိုပါတယ္။ ျမန္မာ့သမိုင္းကို ျပန္ ၾကည့္ရင္ မင္းဆက္တိုင္းက မင္းမ်ားဟာ သူတို႕ယံုၾကည္စြာ ရြတ္ဆိုတဲ့ ဂါထာ သို႕မဟုတ္ က်င့္စဥ္တစ္မ်ိဳးစီ ရွိၾကပါတယ္ဆိုတာ ေတြ႕ရပါလိမ့္မယ္။ မင္း အျဖစ္ကို မရည္မွန္းရင္ေတာင္ သည္အႏုႆတိ ၁၀ပါးကို ပံုမွန္ေန႕စဥ္ ပြားမ်ား ရင္ ဘုန္းကံတက္ျခင္း၊ နတ္မ်ားခ်စ္ခင္ျခင္းနဲ႕ အႏၲရာယ္ရွိခါနီးခဲ့ရင္ နတ္မ်ားက သတိေပးတားျမစ္ျခင္း စတဲ့အက်ိဳးမ်ားကို လက္ေတြ႕ ခံစားရ တတ္ပါတယ္။ ပါဠိ စကားႀကီးနဲ႕မို႕ ခက္မယ္ ထင္သူမ်ားအတြက္ သည္လိုပြားမ်ားဖို႕ ဘယ္ ေလာက္ လြယ္တယ္ ဆိုတာကို ေျပာျပပါမယ္။ အႏုႆတိ ရဲ႕အဓိပၸာယ္ဟာ ပြားမ်ားျခင္းျဖစ္ပါတယ္။


၁. ဗုဒၶါႏုႆတိ ----ဘုရားဂုဏ္ေတာ္ကို ပြားမ်ားျခင္း

၂. ဓမၼာႏုႆတိ----တရားဂုဏ္ေတာ္ကို ပြားမ်ားျခင္း

၃.သံဃာႏုႆတိ----သံဃာဂုဏ္ေတာ္ကို ပြားမ်ားျခင္း

၄.ေမတၲာႏုႆတိ----ေမတၲာကို ပြားမ်ားျခင္း

၅.ေဒ၀တာႏုႆတိ----နတ္တို႕ဧ။္အက်င့္ႏွင့္ တူေသာအက်င့္ကို ပြားမ်ားျခင္း

၆.ခႏၶာႏုႆတိ----မိမိခႏၶာကိုယ္ဧ။္ အျပစ္ကိုရႈျခင္းကို ပြားမ်ားျခင္း

၇.ေ၀ဒနာႏုႆတိ----ေအးမႈပူမႈစေသာ ခံစားမႈတို႕ကို သတိမူျခင္းကို ပြားမ်ားျခင္း

၈.မရဏာႏုႆတိ----ေသျခင္းတရား မိမိႏွင့္နီးကပ္မႈကို သိျခင္းကို ပြားမ်ားျခင္း

၉.စာဂါႏုႆတိ----မိမိဧ။္ ေကာင္းေသာအက်င့္ကို ပြားမ်ားျခင္း
၁၀.ဥပႆနာႏုႆတိ----နိဗၺာန္ဧ။္ ဂုဏ္ေက်းဇူးကို အဖန္တလဲလဲ ပြားမ်ားျခင္း တို႕ျဖစ္ပါတယ္။ သည္ အႏုႆတိ ဆယ္ပါးကို မ်က္ႏွာသစ္ရင္းနဲ႕ ၿပီးေျမာက္ေအာင္ ပြားမ်ားပံုကေတာ့မ်က္ႏွာသစ္မယ့္ေရခြက္ကို ေရအျပည့္နဲ႕ခပ္ယူူ ကိုင္ေျမွာက္ရင္း ျမတ္စြာဘုရား ကို မ်က္ႏွာသစ္ေတာ္ေရ ဆက္ကပ္ လွဴဒါန္းေနဟန္ အာရံုမွာ ရည္မွန္းၿပီး ဗုဒၶံ သရဏံ ဂစၦာမိ၊ ဓမၼံ သရဏံ ဂစၦာမိ၊ သံဃံသရဏံ ဂစၦာမိ၊ လို႕သုံးႀကိမ္ ရြတ္ဆို ပါ။ ၿပီးရင္ ျမတ္စြာဘုရားထံက ေရေတာ္ျပန္စြန္႕ဟန္ အာရံုယူပါ။ သည္အခ်ိန္ မွာ ဗုဒၶါႏုႆတိ ---- ဘုရားဂုဏ္ေတာ္ကို ပြားမ်ားျခင္း၊ ဓမၼာႏုႆတိ ----တရားဂုဏ္ေတာ္ကို ပြားမ်ားျခင္းနဲ႕ သံဃာႏုႆတိ ---- သံဃာဂုဏ္ေတာ္ကို ပြားမ်ားျခင္း ဆိုတဲ့ အႏုႆတိ ၃ပါးပြားၿပီးျဖစ္ပါၿပီ။ ထို႕ေနာက္ မ်က္ႏွာသစ္ဖို႕ ေရကိုလက္ေပၚ အနည္းငယ္ေလာင္းခ်ရင္းနဲ႕ သည္ေရ သန္႕ရွင္းၾကည္လင္ ေအးျမသလို သတၲ၀ါခပ္သိမ္းတို႕ရဲ႕ ႏွလံုးစိတ္၀မ္း သန္႕ရွင္းၾကည္လင္ ေအးျမၾကပါေစလို႕ ေမတၲာပို႔ပါ။ ေ၀ဒနာႏုႆတိ ---- ေအးမႈ ပူမႈ စေသာ ခံစားမႈတို႕ကို သတိမူျခင္းကို ပြားမ်ားျခင္းနဲ႕ ေမတၲာ ႏုႆတိ ---- ေမတၲာကို ပြားမ်ားျခင္း ဆိုတဲ့ အႏုႆတိ ႏွစ္ပါး ထပ္မံ ပြားမ်ားၿပီး ျဖစ္ပါလိမ့္မယ္။ အႏုႆတိ ငါးပါး ပြားရတာ ဘယ္ေလာက္ မ်ား လြယ္ကူလိုက္ ပါသလဲေနာ္။ သည့္ ေနာက္ေတာ့ မနက္တိုင္း ေန႕စဥ္နဲ႕အမွ် သန္႕စင္ေဆးေၾကာ ေနေသာ္ လည္း မိမိရဲ႕ခႏၶာဟာ အျမဲျပန္လည္ ညစ္ေပလာလို႕ ေန႕စဥ္မ်က္ႏွာသစ္ ေနရတာကိုသတိရၿပီး ငါ့ခႏၶာ ဟာ မျမဲပါလား လို႕ ရႈပြား သံုးသပ္ လိုက္တာနဲ႕ခႏၶာႏုႆတိ---- မိမိခႏၶာကိုယ္ဧ။္ အျပစ္ကိုရႈျခင္း ကိုပြားမ်ားျခင္း တစ္ရပ္ ၿပီးေျမာက္ၿပီ ျဖစ္ပါတယ္။ သည့္ေနာက္ မိမိသက္ရွိထင္ရွား ရွိေနလို႕သာ မ်က္ႏွာသစ္ဖို႕ လိုတာျဖစ္ေၾကာင္း သတိရၿပီး အသက္ဆိုတာ ေကြးေသာလက္ မဆန္႔မီ ဆန္႕ေသာလက္မေကြးမီ ေသဆံုးတတ္တာမိုု႕ လက္ရွိအခ်ိန္ေလးကို သတိနဲ႕ေနၿပီး ကုသိုလ္ေကာင္းမႈ ျပဳသင့္ေၾကာင္း ဆင္ျခင္စဥ္းစားလိုက္ရံုနဲ႕ မရဏာ ႏုႆတိ--- ေသျခင္းတရား မိမိႏွင့္နီးကပ္မႈကို သိျခင္းကိုပြားမ်ားျခင္းနဲ႕ စာဂါႏုႆတိ--- မိမိဧ။္ ေကာင္းေသာ အက်င့္ကို ပြားမ်ားျခင္း တို႕ ၿပီးေျမာက္ၿပီ ျဖစ္ပါတယ္။ ထို႕ေနာက္ ျမတ္စြာဘုရားကို မ်က္ႏွာသစ္ေတာ္ေရ ကပ္လွဴလိုက္ ရတဲ့ မိမိရဲ႕ ကုသိုလ္ကိုထပ္မံ အာရံုျပဳၿပီး နတ္ေဒ၀တာမ်ားကို ၀မ္းေျမာက္ ၀မ္းသာ အမွ်ေပးေ၀လိုက္တဲ့အခါ ေဒ၀တာႏုႆတိ ---- နတ္တို႕ဧ။္အက်င့္ႏွင့္ တူေသာအက်င့္ကို ပြားမ်ားျခင္း ၿပီးေျမာက္ကာ သည္လို ပြားမ်ားျခင္း ေၾကာင့္ နိဗၺာန္ ေရာက္သည့္ ကိုယ္ ျဖစ္ပါေစလို႕ ဆုေတာင္းရင္း သံသရာ ၿငိမ္းေၾကာင္း ျဖစ္ရာ နိဗၺာန္ကို အာရံုျပဳလိုက္ပါက ဥပႆနာႏုႆတိ ---- နိဗၺာန္ကို အာရံု ျပဳကာ အဖန္တလဲလဲ ျဖစ္ေအာင္ ပြားမ်ားျခင္း တို႕ၿပီးေျမာက္ကာ အႏုႆတိ ဆယ္ပါး ပြားမ်ားျခင္း ၿပီးေျမာက္ပါေတာ့တယ္။ အႏုုႆတိ ဆယ္ပါးပြားမႈ ေၾကာင့္ စိတ္ခ်မ္းသာ လံုျခံဳသြားတာေၾကာင့္ ၾကည္လင္တဲ့ မ်က္ႏွာေပးနဲ႕တင္ လူခ်စ္လူခင္မ်ားတာ ေျပာစရာမလိုေအာင္ပါပဲ။ ကိုယ့္ကိုယ္ကိုလည္း မေကာင္း မႈ မလုပ္ျဖစ္ေအာင္ သတိေပးၿပီးသား ျဖစ္သြားတာေၾကာင့္ ကုသိုလ္အက်ိဳး ေပးဖို႕လည္း သိပ္လြယ္သြားပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ မနက္တိုင္း မ်က္ႏွာသစ္တိုင္း သတိေလးတစ္ခ်က္ ထားလိုက္ရံုနဲ႕ ကုသိုလ္ဆယ္မ်ိဳး ဆယ္ခါရၿပီးျဖစ္တာမို႕ သတိေလး တစ္ခ်က္ ထားၾကရေအာင္လားရွင္။ ကၽြန္မရဲ႕ ေရခ်ိဳးခန္းကို စာရႈသူတို႕ လာၾကည့္ႏိုင္မယ္ဆိုရင္ မ်က္ႏွာသစ္တဲ့ ေၾကြခြက္ေရွ႕က မွန္မွာ စီဒီျပားေပၚမွာ စာေရးတဲ့ မွင္မပ်က္ႏိုင္တဲ့ ေဆာ့ပင္နဲ႕ အႏုႆတိ ဆယ္ပါး ပြားရန္လို႕ ေရးထားတာ ေတြ႕ရပါလိမ့္မယ္ရွင္။ ႏွစ္သစ္မွာ ရႊင္လန္းတိုးတက္ ေအာင္ျမင္ၾကပါေစ။

No comments: