Wednesday, August 25, 2010

၀ါေခါင္လျပည့္ ေမတၲာ အခါေတာ္ေန႕က်င္းပရျခင္း အေၾကာင္းရင္းမ်ား

ၾကြေရာက္ေတာ္ မူလာၾကေသာ ဓမၼမိတ္ေဆြ အေပါင္း သူေတာ္ေကာင္း တို႕ရွင္။

ေဂါတမ ျမတ္စြာဘုရား လက္ထက္ေတာ္ အခါက ရဟန္းေတာ္ ငါးရာတို႕ ျမတ္စြာဘုရားထံမွ ကမၼဌာန္းတရားကို ယူေဆာင္ ၍ ေတာအုပ္တခုတြင္ ၀ါဆို ၀ါကပ္ ျပဳေတာ္မူၾကပါတယ္။ ရဟန္းေတာ္မ်ား၏ သီလတန္ခိုးေၾကာင့္ ေနရာ ဖယ္ေပးၾကရတဲ့ နတ္အခ်ိဳ႕က အမ်ိဳးမ်ိဳး ေျခာက္လွန္႕ ၾကေသာေၾကာင့္ တရားကို ေျဖာင့္ေအာင္ ႏွလံုး မသြင္းႏိုင္ဘဲ စိတ္ဓာတ္ေတြ ေျခာက္ျခားျပီး ၀ါတြင္း ကာလမွာပင္ ျမတ္စြာဘုရား ရွိရာ သာ၀တၳိျပည္ ေဇတ၀န္ ေက်ာင္းေတာ္သို႕ ျပန္သြားၾကပါတယ္။


ျမတ္စြာဘုရားက ေမတၲာလက္နက္ကို ယူေဆာင္ျပီးေတာအုပ္သို႕ ျပန္သြားၾကရန္တိုက္တြန္းျပီး ေမတၲာသုတ္ ေဒသနာ ကို ေဟာၾကားေပးလုိက္ပါတယ္။ ရဟန္းေတာ္တို႕၏ ေမတၲာဓာတ္ေၾကာင့္ နတ္မ်ားက ခ်စ္ခင္ လာ ၾကျပီး ျငိမ္းေအးစြာ ေနေတာ္မူၾကရပါတယ္။
ရဟန္းေတာ္ ငါးရာတို႕ဟာ ထိုေတာအုပ္မွာပင္ ၀ါေခါင္လအတြင္း ဒုတိယ၀ါ ကပ္ေတာ္မူၾကျပီး ေမတၲာတရားကို ပြားမ်ား ၍ ၀ိပႆနာ တရားကို ဆက္လက္ အားထုတ္ၾကရာ ၀ါမကၽြတ္မီ အားလံုး ရဟႏၲာ ျဖစ္ေတာ္မူၾက ပါတယ္။

(က) ရဟန္းေတာ္ ငါးရာကို အေၾကာင္းျပဳ၍ ေမတၲာသုတ္ကို ၀ါတြင္းကာလ၌ ေဟာေတာ္မူျခင္း
(ခ) ရဟန္းေတာ္ ငါးရာတို႕ ေတာအုပ္သို႕ ျပန္၍ ၀ါေခါင္လ၌ ပစၧိမ၀ါ ကပ္ေတာ္မူျခင္း

ဤအေၾကာင္းမ်ားကို ေထာက္၍ ၀ါေခါင္လျပည့္ေန႕ကို ေမတၲာအခါေတာ္ေန႕ အထိမ္းအမွတ္အျဖစ္ က်ငး္ပရျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း တင္ျပရင္း နိဂံုးခ်ဳပ္ ပါတယ္။

က်မ္းကိုး။ ဓမၼပဒ အ႒ကထာ၊ ပ၊ ႏွာ၊ ၁၉၉၊ ၂၀၁။
ခုဒၵကပါ႒ အ႒ကထာ၊ ႏွာ၊ ၁၉၇၊ ၂၁၅။
သုတၲနိပါတ အ႒ကထာ၊ ႏွာ၊ ၁၇၅၊ ၁၉၂။

၀ါေခါင္လျပည့္ ေမတၲာ အခါေတာ္ေန႕ ေမတၲာအေၾကာင္း သိေကာင္းဖြယ္ရာ မ်ား

၀ါေခါင္လျပည့္ေန႕ ကို ေမတၲာအခါေတာ္ေန႕ အထိမ္းအမွတ္အျဖစ္ က်င္းပရျခင္းမွာ ေမတၲာသုတ္ ျဖစ္ေပၚလာပံု သမိုင္း ေၾကာင္းႏွင့္ ဆက္စပ္၍ က်င္းပျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။

၁။ ေမတၲာသည္ ပါဠိေ၀ါဟာရ ျဖစ္၍ ျမန္မာလို ခ်စ္ျခင္းဟု အဓိပၸာယ္ရ၏။
၂။ ေမတၲာဓာတ္သည္ ၾကည္လင္ေအးျမ၍ ျငိမ္းခ်မ္းေသာ သေဘာကို ေဆာင္၏။ တဏွာကဲ့သို႕ ေနာက္က်ဳ ပူေလာင္ ေသာ သေဘာမ်ိဳး မဟုတ္ေခ်။
၃။ ေမတၲာသည္ ျဗဟၼ၀ိဟာရ တရားေလးပါးတြင္း တပါး အပါအ၀င္ ျဖစ္၏။
၄။ ေမတၲာသည္ အတိုင္းမသိေသာ သတၲ၀ါတို႕ အေပၚ အာရံု က်ေရာက္၍ အပၸမညာ တရားဟု တြင္၏။
၅။ ေမတၲာသည္ စ်ာန္ကို ရေစႏိုင္ေသာ ျဗဟၼ၀ိဟာရ တရားထူး ျဖစ္၏။
၆။ ေမတၲာျဗဟၼစိုရ္ကို ပြားမ်ားေနလွ်င္ ကမာၻေလာကၾကီး ထာ၀ရ ျငိမ္းခ်မ္းႏုိင္၏။
၇။ ေမတၲာအက်ိဳး ၁၁ မ်ိဳးကို အဂၤုတၲရပါဠိတြင္ ျမတ္စြာဘုရား ေဟာၾကားထားပါသည္။
၈။ ေမတၲာပြားနည္း ၁၁နည္းကို ေမတၲာသုတ္၌ ျမတ္စြာဘုရား ေဟာၾကားထားပါသည္။
၉။ ေမတၲသုတ္မွာ ခုဒၵက ပါဌႏွင့္ သုတၲနိပါတ ပါဠိတြင္ လာရွိပါသည္။
၁၀။ ၅၂၈သြယ္ ေမတၲာပြားနည္းကို ပဋိသမၻိဒါမဂ္ တြင္ ျပည့္စံုစြာ ေဟာၾကားထားပါသည္။
၁၁။ ေမတၲာကို အေဒါသ၏ ပရိယာယ္ အျဖစ္ ပိဋကတ္က်မ္းဂန္တို႕၌ ေဟာၾကားထားပါသည္။
၁၂။ ေမတၲာ၏ အေ၀းရန္သူမွာ ေဒါသျဖစ္ျပီး အနီးရန္သူမွာ တဏွာေလာဘ ျဖစ္ေလသည္။
၁၃။ တဏွာရာဂသည္ ေမတၲာအေယာင္ေဆာင္၍ သတၲ၀ါကို လွည့္စားတတ္ေလသည္။
၁၄။ ေမတၲာသည္ ေဒါသ၏ ဆန္႕က်င္ဘက္ ျဖစ္၍ ေဒါသဖက္သူက ၾကမ္းတမ္းသေလာက္ ေမတၲာ ဖက္သူက ယဥ္ေက်း သိမ္ေမြ႕ ေလသည္။
၁၅။ ေမတၲာဓာတ္သည္ သီတာေရႏွင့္ လေရာင္တမွ် ေအးျမျပီး ေဒါသမွာမူ ေနႏွင့္ မီးပမာ အပူဓာတ္ကိုသာ ေပးျမဲ ျဖစ္ေလသည္။
၁၆။ ေရေျမျခား၍ ေ၀းကြာေနေသာ္လည္း ေမတၲာျဖင့္ ဆက္သြယ္လွ်င္ အနီးကေလးဟု ဆုိရ၏။
၁၇။ ေမတၲာကို အလ်ားအနံ မရွိေသာ္လည္း အသြားအျပန္ ရိွေသာ တရားဟု ဆုိၾက၏။
၁၈။ ေစာင္ျခံဳ၍မလံုႏိုင္၊ ေမတၲာျခံဳမွ လံုႏိုင္၏။
၁၉။ ေငြျဖင့္ ဆက္ဆံရံုျဖင့္ မျမဲ၊ ေမတၲာျဖင့္ ဆက္ဆံမွ တသက္ပန္ ျမဲႏိုင္၏။
၂၀။ စက္၊ ဗံုး၊ အေျမာက္မက ထက္ျမက္ထိေရာက္ျပီး တသက္လံုး ေအာက္က်ႏိုင္ေသာ လက္နက္မွာ သည္းခံျခင္း ဆုိေသာ ေမတၲာလက္နက္ပင္ ျဖစ္ေလသည္။
၂၁။ ေမတၲာစြမ္းရည္ေၾကာင့္ ဆန္႕က်င္ဘက္ ျပဳသူတို႕ အေပၚ အႏိုင္ရရွိပံုကို သာမာ၀တီ မိဖုရား၊ ဥတၲရာ အမ်ိဳးသမီးႏွင့္ မာဃ လုလင္ တို႕ကို သာဓက အျဖစ္ ၾကည့္သင့္၏။
၂၂။ အိုးအလံုး တရာျဖင့္ တေန႕လွ်င္ သံုးၾကိမ္ခ်က္၍လွဴဒါန္းေသာ ဒါနထက္ ႏို႕တညွစ္စာ တခဏတာမွ် ပြားမ်ားေသာ ေမတၲာ ဘာ၀နာက ပို၍အက်ိဳၚၾကီးမားေၾကာင္း ျမတ္စြာဘုရားက ေဟာၾကားထားေလသည္။

ေမတၲာစြမ္းအား အက်ိဳးမ်ား

ေမတၲာသက္၀င္ သူေတာ္စင္ အေပါင္းတို႕ရွင့္

ဤကမာၻေလာကၾကီးမွာ စြမ္းအား အထက္ျမက္ဆံုး တရား အင္အားအၾကီးမားဆံုး တရားကို ျပပါ ဆိုလွ်င္ ေမတၲာတရား ကို ျပရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။
ကၽြန္မတို႕ ကိုးကြယ္ရာ ျမတ္စြာဘုရား က ေမတၲာစြမ္းအား ၾကီးမားပံု အက်ိဳးမ်ားကို အဆင့္ ၁၀ဆင့္ ခြဲျခားျပီး ေဟာၾကား ထားခဲ့ပါတယ္။
၁။ ထမင္းရည္ ေခ်ာင္းစီးေအာင္ လွဴဒါန္းခဲ့တဲ့ ဘုရားအေလာင္း ေ၀လာမ ပုဏၰားၾကီး၏ အလွဴဒါန မ်ိဳးထက္ ေသာတာပန္ တဦးကို လွဴဒါန္းရျခင္းက သာလြန္၍ အက်ိဳးၾကီးပါတယ္။
၂။ ေသာတာပန္ ၁၀၀ကို လွဴရျခင္းထက္ သကဒါဂါမ္ တဦးကို လွဴရျခင္းက သာလြန္၍ အက်ိဳးၾကီးပါတယ္။
၃။ သကဒါဂါမ ္ ၁၀၀ကို လွဴရျခင္းထက္ အနာဂါမ္ တဦးကို လွဴရျခင္းက သာလြန္၍ အက်ိဳးၾကီးပါတယ္။
၄။ အနာဂါမ္ ၁၀၀ကို လွဴရျခင္းထက္ ရဟႏၲာ တပါး ကို လွဴရျခင္းက သာလြန္၍ အက်ိဳးၾကီးပါတယ္။
၅။ ရဟႏၲာ ၁၀၀ကို လွဴရျခင္းထက္ ပေစၥကဗုဒၶါ တပါး ကို လွဴရျခင္းက သာလြန္၍ အက်ိဳးၾကီးပါတယ္။
၆။ ပေစၥကဗုဒၶါ ၁၀၀ကို လွဴရျခင္းထက္ သမၼာသမၺဳဒၶ ဘုရား တဆူ ကို လွဴရျခင္းက သာလြန္၍ အက်ိဳးၾကီး ပါတယ္။
၇။ သမၼာသမၺဳဒၶ ဘုရား တဆူ ကို လွဴရျခင္းထက္ ဘုရား အမွဴးျပဳေသာ သံဃာေတာ္ မ်ားကို လွဴရျခင္းက သာလြန္၍ အက်ိဳးၾကီးပါတယ္။
၈။ ဘုရား အမွဴးျပဳေသာ သံဃာေတာ္ မ်ားကို လွဴရျခင္းထက္ စတုဒိသ သံဃာေတာ္ကို ရည္စူး၍ ေက်ာင္းေဆာက္ လွဴရျခင္းက သာလြန္၍ အက်ိဳးၾကီးပါတယ္။
၉။ စတုဒိသ သံဃာေတာ္ကို ရည္စူး၍ ေက်ာင္းေဆာက္ လွဴရျခင္း ထက္ သရဏဂံု ၃ပါးကို ေဆာက္တည္ျခင္း၊ ငါးပါး သီလ သိကၡာပုဒ္ကို ေစာင့္ထိန္းျခင္းက သာလြန္၍ အက်ိဳးၾကီးပါတယ္။
၁၀။ သရဏဂံု ၃ပါးကို ေဆာက္တည္ျခင္း၊ ငါးပါးသီလ သိကၡာပုဒ္ကို ေစာင့္ထိန္းျခင္း ထက္ နံ႕သာ တရွဴခန္႕မွ် အခ်ိန္ ပိုင္းေလာက္ ေမတၲာ ပြားမ်ားျခင္းက သာလြန္၍ အက်ိဳးၾကီးပါတယ္။ (ေ၀လာမသုတ္)
ဤကဲ့သို႕ စြမ္းအား ၾကီးမား၍ အက်ိဳးမ်ားေသာ ေမတၲာတရားကို ၾကိဳးစားပြားမ်ားၾကရန္ တုိက္တြန္းရင္း နိဂံုးခ်ဳပ္ ပါတယ္ရွင့္...

(မွတ္ခ်က္။ ႏိုင္ငံေတာ္ ပိဋိကတ္တိုက္မွဴး၊ အေျခခံဗုဒၶဘာသာ ယဥ္ေက်းမႈသင္တန္း နည္းျပ ဆရာေတာ္ ဘႏၵႏၲ ပညာသာမိ၊ ကေလာင္အမည္ မာဂဓီ-သာစည္ ဆရာေတာ္ဘုရား ေရးသား စီရင္ေတာ္ မူေသာ အခါေတာ္ေန႕ မ်ား စာအုပ္မွ ကူးယူ ရိုက္ႏွိပ္ပါသည္။ ဤစာအုပ္ကို ေမာင္ငယ္ မင္းယြန္းသစ္မွ ဓမၼဒါန ျပဳပါသည္။ )


No comments: